Dobrá správa pre ľudí žijúcich v slovensko-českom pohraničí: Vyhlásili sme prvé výzvy z nového programu Interreg SK-CZ


 

Z eurofondov podporíme ochranu prírody a boj s klimatickou zmenou,

rozvoj turizmu a spoluprácu v pohraničí

Trenčín, 26. apríl 2023 – Svoje sľuby plníme a v krátkom čase od štartu
eurofondového programu cezhraničnej spolupráce s Českou republikou
vyhlasujeme už prvé tri výzvy. Podporíme riešenia následkov klimatickej zmeny,
ochranu životného prostredia, starostlivosť o pamiatky aj rozvoj turizmu na
oboch stranách hranice. Na slávnostnom otvorení nového programového
obdobia Interreg SK-CZ v Trenčíne to uviedol Dušan Velič, štátny tajomník
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), pod
ktoré eurofondové programy Interreg patria.

 

„Slovensko a Česko nespája len hranica, ale najmä spoločná história a množstvo
stále živých väzieb. Spolu chceme ďalej rozvíjať to dobré – napríklad cezhraničný
turizmus, ochranu pamiatok a prírody. A spoločne tiež chceme riešiť aj problémy,
ktoré nepoznajú hranice štátov, ako sú napríklad dôsledky klimatickej zmeny –
záplavy či dlhodobé suchá,“ povedal štátny tajomník Dušan Velič na štarte
slovensko-českého Interregu. Na podujatí v Trenčíne sa zúčastnil aj vrchný riaditeľ
sekcie európskych a národných programov Ministerstva pre miestny rozvoj ČR Leo
Steiner, zástupcovia Trenčianskeho kraja a ďalší hostia.
Na program Interreg SK-CZ je v novom období určených 107 miliónov eur. Prvých
6 výziev v celkovej výške 62 miliónov eur vyhlásime už tento rok, a to v dvoch
kolách.
1. kolo (3 vyhlásené výzvy)
– životné prostredie (podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika
katastrof): 10,3 mil. eur
– kultúra a cestovný ruch: 25,8 mil. eur
– inštitucionálna spolupráca: 4,8 mil. eur
2. kolo (3 plánované výzvy)
– životné prostredie (ochrana prírody a biodiverzity, posilnenie zelenej
infraštruktúry a zníženie znečistenia v mestách a obciach): 5,7 mil. eur
– vzdelávanie: 4,6 mil. eur

– miestne iniciatívy: 3 mil. eur
„Zmena klímy je tu a jej extrémne následky ohrozujú majetok i zdravie a životy
ľudí. Musíme preto urobiť všetko pre zmiernenie dopadov klimatickej zmeny
a naučiť sa s ňou žiť. Podporu z práve vyhlásenej výzvy zameranej na životné
prostredie môžu získať napríklad protipovodňové bariéry či obnova lesov. Z novej
výzvy pre kultúrne a prírodné dedičstvo prispejeme zase k ochrane pamiatok s
cezhraničným významom. Šancu uspieť majú i projekty cyklociest, turistických
chodníkov či bežeckých trás. Projekty na rozširovanie cezhraničných partnerstiev v
rôznych oblastiach, od sociálnych služieb až po obehové hospodárstvo, očakávame
v rámci výzvy na inštitucionálnu spoluprácu,“ priblížil Velič.
Z programu sa budú financovať projekty z piatich oblastí spolupráce medzi
Slovenskom a Českom. Okrem životného prostredia, vzdelávania, kultúry a
cestovného ruchu, je to aj spolupráca samospráv a regionálnych iniciatív
prostredníctvom Fondu malých projektov. „Zásadnou zmenou pri programoch
cezhraničnej spolupráce je, že sme úplne zmenili filozofiu, aké projekty budeme
podporovať. Namiesto betónovania námestíčok a budovania rozhľadní v údoliach
pôjdu eurofondy do projektov, ktoré majú reálny a dlhodobý dopad na život ľudí,
zvýšia úroveň života v pohraničí a pomôžu miestnej ekonomike,“ konštatovala
vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Veronika Remišová.
K územiam, na ktoré sa vzťahuje podpora z cezhraničného programu Interreg SK-
CZ, patria na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj,
v Českej republike sú to Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.
Trenčiansky kraj v uplynulom období napríklad uspel s projektom obnovy svojej
dominanty, Trenčianskeho hradu. Projekt TreBuChET prepojil juhomoravské
mesto Bučovice a Trenčín a získal podporu 3 milióny eur. Vďaka nemu sa
verejnosti sprístupnilo Južné opevnenie Trenčianskeho hradu a na hrad vznikla
nová cesta cez lesopark Brezina a Čerešňový sad. Na českej strane, v Bučoviciach
sa revitalizoval lesopark Hradisko a Kalvária.
V končiacom programovom období sme z programu Interreg SK-CZ podporili 170
projektov, vrátane obnovy 115 pamiatok a 140 km cyklociest. Z toho v
Trenčianskom kraji to bolo 92 projektov. Z eurofondov sme, medzi inými, pomohli
zrekonštruovať aj kaštieľ v Oščadnici označovaný za klenot Kysúc. Bývalé
poľovnícke sídlo grófa Bellestrema zo začiatku 20. storočia sa aj s pomocou Interregu celkovo obnovuje od roku 2020. Bližšie informácie o podporených
projektoch možno nájsť na webe Interreg SK-CZ.

Aby vám nič neuniklo