Kvalitnejšie elektronické služby štátu pre ľudí a lepšie fungujúce procesy na podporu regiónov prinesú dve novely zákona, ktoré predložila vicepremiérka Remišová


Bratislava, 14. apríl 2023 – Prinášame zlepšenie kvality elektronických služieb
štátu pre občanov aj jednoduchšie strategické plánovanie pre regióny. Vláda
dnes schválila novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe
(ITVS) a tiež novelu zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktoré predložila
vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika
Remišová. Obe novely ešte musí schváliť parlament.

Moderný štát musí prinášať fungujúce služby, ktoré si občania dokážu vybaviť
jednoduchým spôsobom aj elektronicky. Prispeje k tomu novela zákona č.
95/2019 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(MIRRI SR), ktorá prináša zásadné zlepšenie kvality elektronických služieb štátu
pre občanov, znižuje byrokratickú záťaž a posilňuje kybernetickú bezpečnosť
informačných technológii verejnej správy.
Novela okrem iného zavádza jednoznačný postup pri riešení a nahlasovaní
kybernetických bezpečnostných incidentov, vďaka čomu budú inštitúcie schopné
rýchlejšie reagovať na kybernetické útoky a odstraňovať ich. Predchádzať
incidentom v oblasti kybernetickej bezpečnosti pomôže aj pravidelná kontrola
zraniteľnosti systémov verejnej správy.
Novela zároveň ukladá štátnym inštitúciám povinnosť používať jednotný dizajn
pre webové sídla a elektronické služby, aby boli pre občana prehľadnejšie a
používateľsky prístupnejšie. Upravuje tiež zákon o e-Governmente, čo prinesie
napríklad jednoduchšie pravidlá pre vytváranie elektronických formulárov.
Vláda dnes takisto schválila novelu zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, ktorá prináša zvýšenie miery strategického plánovania pre
regióny a lepšie prepojenie regionálneho rozvoja na proces implementácie
európskych štrukturálnych fondov.

Aby vám nič neuniklo