Lepšia diagnostika onkologických ochorení znamená väčšiu šancu na život – pomôže pri nej eurofondový projekt OnkoAsist


Bratislava, 8. september 2022 – Veľká pomoc pre pacientov, lekárov
i nemocnice. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vytvorí systém
pre lepší manažment onkologických ochorení. Riadiaci výbor pre PO7
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválil národný projekt
„OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
vyhlásilo vyzvanie na projekt v hodnote 7,1 milióna eur.

„Slovensko, žiaľ, patrí v rámci EÚ ku krajinám s vysokým počtom onkologických
ochorení. Podľa odhadov bolo u nás v roku 2020 diagnostikované onkologické
ochorenie približne 30 000 pacientom. Preto eurofondy smerujeme aj do oblastí
a projektov, ktoré prinesú pozitívnu zmenu a zvrátia tento negatívny trend,”
povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií čaká pacient od
prvej návštevy všeobecného lekára po návštevu špecialistu od 92 do 104 dní. Od
návštevy špecialistu k onkológovi to pacientovi trvá ďalších 23 až 30 dní. „Je to
veľmi dlhá doba, vieme, že pri onkologických ochoreniach hrá čas jednu
z kľúčových úloh. Na projekt Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý
výrazne zlepší manažment pacienta, sme vyčlenili viac ako 7 miliónov eur.
Investície do nemocníc, obnovy ambulancií, infraštruktúry či podpory
zdravotníckeho výskumu budú pokračovať aj z nových eurofondov v rámci
Programu Slovensko, aj z Plánu obnovy a odolnosti.“
Zvýšiť počet úspešných odhalení onkologických ochorení v ranných štádiách,
zlepšiť manažment pacienta od diagnostiky až po liečbu a skrátiť čakacie doby na špecializované vyšetrenia, to je základom úspechu v boji s onkologickými
ochoreniami. Aj vďaka projektu OnkoAsist sa môže na Slovensku podariť zvýšiť
počty vyliečených pacientov.
OnkoAsist odstráni súčasné komunikačné bariéry medzi jednotlivými
pracoviskami a cesta pacienta od všeobecného lekára cez ambulancie špecialistov
a špecializované pracoviská až po nemocnice sa zjednoduší a zrýchli. V jednotnom
systéme bude sústredená evidencia vyšetrení aj nálezov a vďaka výmene
papierovej dokumentácie za elektronickú bude možné efektívnejšie plánovať
a vykonávať vyšetrenia či odstrániť duplicitné lekárske úkony.
Projekt bude fungovať ako nadstavba systému eZdravie určená pre onkologických
pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj národné inštitúcie, ktoré
budú môcť využívať štatistické a znalostné databázy ako súčasť projektu
(napríklad štatistiky pre ministerstvo zdravotníctva, štatistický úrad, Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a podobne).
Pilotná prevádzka projektu OnkoAsist sa zameria na tri najčastejšie onkologické
diagnózy spojené s vysokou úmrtnosťou – rakovinu pľúc, hrubého čreva a prsníka.
Spustená bude v sto ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v ôsmich
kľúčových onkologických centrách (Národný onkologický ústav, Onkologický ústav
sv. Alžbety, FN Trnava, FN Nitra, FN Trenčín, FN FDR Banská Bystrica, FN Martin a
Východoslovenský onkologický ústav Košice).
Vyzvanie na národný projekt je zverejnené na stránke MIRRI SR.

Aby vám nič neuniklo