Na Slovensku dochádza k javu, ktorý sa nazýva tiché zdanenie. Čo s tým?


Podľa najnovších údajov Štatistického úradu miera inflácie na Slovensku dosahuje 13,2%. Slovensku hrozí prvý krát po mnohých rokoch pokles reálnych miezd, a to dokonca dva roky po sebe – podľa prognóz IFP tento rok o 3,8% a budúci rok o 1,1%. A to aj napriek tomu, že firmy aj štát sa snažia svojim zamestnancom nárast cien kompenzovať silnejším zvyšovaním platov.

 

,,Čo však podľa nášho názoru v protiinflačných opatreniach kriticky chýba, je zníženie daňového zaťaženia všetkých pracujúcich – teda aj tých, ktorí deti ešte nemajú, alebo ktorých deti už vyrástli. Všetkým týmto ľudom dnes rastú dane. Na Slovensku dochádza k javu, ktorý sa nazýva tiché zdanenie. Tento jav pozorujeme vtedy, keď parametre daňového systému nestíhajú za rastom platov a cien. Ak sa výška nezdaniteľného minima a daňové pásma pravidelne nezvyšujú, pracujúci sa postupne presúvajú do vyšších daňových pásiem a ich reálna daňová záťaž plíživo rastie. A to aj napriek tomu, že štát priamo daňové sadzby nezvyšuje. Tento jav je problémom aj v dobrých časoch, keď kúpna sila platov rastie. Ale je úplne neprípustné, aby sa to dialo v čase, keď reálne mzdy klesajú. Pracujúci ľudia na Slovensku sa dnes ocitajú medzi dvoma mlynskými kameňmi – z jednej strany rastúcimi cenami v obchodoch, a z druhej strany im ešte štát potichu zvyšuje dane. Tento problém má iba dve riešenia: 1. je  zníženie miery inflácie – to je predovšetkým úlohou centrálnych bánk a 2. je potrebná úprava parametrov daňového systému tak, aby daňová záťaže pracujúcich nerástla, ale aby naopak klesala.“ Uviedol ekonomický expert strany ZA ĽUDÍ, Tomáš Meravý

 

Našim koaličným partnerom na najbližšej koaličnej rade navrhneme, aby štát v budúcom roku zvýšil nezdaniteľné minimum z 21-násobku životného minima na 27-násobok. Znamenalo by to, že nezdaniteľné minimum by sa budúci rok zvýšilo z 4922 eur zvýšilo na 6329 eur. Zamestnanec s priemernou mzdou by cez nižšiu daň z príjmu ušetril ročne 267 eur (alebo mesačne viac než 22 eur), čo by viac než kompenzovalo očakávaný pokles reálnej mzdy. Efektívna daňová sadzba by klesla z 11% na 9,4%. Budeme zároveň presadzovať, aby sa do daňového zákona zaviedol automatický mechanizmus na zamedzenie tichého zdanenia.

 

„Tento návrh je oveľa lepší, ako návrh SaS na zníženie DPH z palív, pretože neexistuje žiadna záruka, že predajcovia takéto zníženie v plnej miere premietnu do cien pre konečného spotrebiteľa. Taktiež je návrh SaS extrémne neadresný. Najväčší úžitok by z neho mali majitelia luxusných automobilov s najvyššou spotrebou. Ekonómovia odporúčajú znižovať skôr priame dane ako nepriame, pretože viac stimulujú ekonomickú aktivitu. Našim návrhom vieme odbremeniť širokú strednú triedu obyvateľstva, nie iba tých najbohatších. Rovnaké opatrenia, aké navrhujeme robia aj vlády v zahraničí. Napríklad Nemecko a Rakúsko v rámci protiinflačných zvyšujú nezdaniteľné minimum a zavádzajú automatické mechanizmy na zamedzenie tichého zdanenia. Aj vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zníži daňovo – odvodové zaťaženie práce, doteraz však k tomuto kroku neprikročila.“ Uviedol ekonomický expert strany ZA ĽUDÍ, Tomáš Meravý

 

Záznam z tlačovej konferencie nájdete na https://fb.watch/eQD3GNY1x6/

Aby vám nič neuniklo