PLÁN OBNOVY

Plan obnovy Slovenska

 

CIEĽ

Výrazný posun Slovenska od montážnej dielne k znalostnej ekonomike.

CESTA

Využiť Plán obnovy na splnenie predpokladov pre transformáciu.
Investovať do reforiem, ktoré nás priamo posúvajú k ekonomike budúcnosti.

Stiahnuť plán obnovy Slovenska (PDF)

VYTVORENIE POSTU ŠERPU PRE REGULÁCIU INOVÁCIÍ

👉 Inovátori na Slovensku často trpia nepochopením zo strany úradníkov. Nové technológie, ktoré sa na Slovensku rodia nepatria do žiadnych existujúcich šablón, neexistuje na ne žiadna regulácia. Inštinktom úradov je často neumožniť testovanie či užívanie v duchu hesla: čo nie je explicitne povolené, je zakázané.

👉 Týmto prístup pripravuje inovátorov o drahocenný čas či o možnosť získať kapitál na ďalší výskum a vývoj. Inovátori odchádzajú do zahraničia či strácajú potrebný náskok pred konkurenciou. Krajina prichádza o vlastný talent, tiež o možnosť pritiahnuť zahraničných inovátorov a rozbehnúť novú výrobu a zamestnať ľudí.

👉 Normy a zákony musia samozrejme chrániť občanov, ale to sa dá robiť ruka v ruke s technologickou revolúciou. Tie úspešnejšie krajiny nezaháľajú, aktívne prehodnocujú reguláciu, často spoločne s inovátormi, aby aj umožnili vývoj nových technológií a aj zaručili bezpečné prostredie pre nás všetkých. Spojené štáty už v r. 2013 začali aktívne meniť reguláciu aby umožnila testy autonómnych vozidiel. Aj vďaka tomu je Kalifornia dnes lídrom aj v oblasti samojazdiacich áut.

👉 Aj u nás to ide, keď sa chce. Úrady zareagovali rýchlo a pružne  na iniciatívu amatérskych letcov a podnikateľov a vytvorili  reguláciu pre vývoj prototypov a certifikáciu ľahkých experimentálnych lietadiel vyrábaných na Slovensku, ktorá dovtedy neexistovala. Vďaka tomu je dnes  dnes Slovensko domovom pre asi pol tucta medzinárodne  úspešných výrobcov ľahkých lietadiel. Podobných dobrých skúseností je však ako šafranu.

ČO NAVRHUJEME?

👉 Strana Za ľudí navrhuje, aby vláda venovala väčšiu pozornosť útrapám nových inovatívnych odvetví. Potrebujeme zmeniť mentalitu štátu, aby namiesto vysvetľovania inovátorom prečo niečo nejde hľadal cestu, ako to umožniť.

👉 Za týmto účelom navrhujeme vytvorenie postu „šerpu“ vlády na pre reguláciu nových odvetví. Jeho úlohou je byť kontaktom, na ktorý sa vedia obrátiť inovátori v prípade, že sa stretnú s nepochopením úradov. Ďalšou a kľúčovou úlohou bude, aby šerpa z poverenia predsedu vlády tlačil na príslušné úrady, aby plynule prispôsobovali reguláciu novým technológiám.

👉 Nerobíme si ilúzie: výsledky sa budú dostavovať iba postupne, zmena mentality a prístupu úradov sa neudeje z týždňa na týždeň. Ale čím viac nových firiem a nápadov sa presadí vďaka pružnejšiemu prístupu k technológii, a čím viac sa o nich bude hovoriť – ideálne z najvyšších úrovní vlády – tým rýchlejšie prebehne to kľúčové prestavenie mentality úradov a úradníkov. Vymenovanie šerpu je len začiatkom, nie koncom tohto procesu, ale niekde tá zmena začať musí.

AKO BY ZMENA VYZERALA V PRAXI?

👉 Šerpu by menoval predseda vlády, bol by jeho poradcom a konal z autority premiéra. Malo by to byť pre šerpu plnohodnotné zamestnanie, nie jedna z mnohých pracovných povinností

👉 Šerpa by mal mať k dispozícii služby sekretariátu. Ak prax časom ukáže potrebu vlastného personálu, vláda by ju mala zvážiť.

👉 Šerpa by nemal vlastné právo iniciovať legislatívu, tú si ponechá predseda vlády.

NÁKLADY

👉 0 eur z Fondu obnovy, 0 eur ak by bolo využité existujúce miesto na Úrade vlády, cca. €50 tisíc ročne ak by ho bolo treba vytvoriť.

Aby vám nič neuniklo