Podarila sa nám dobrá vec! Pre mladé rodiny s deťmi sme vybojovali navyše 4 milióny €


Veronika Remišová

Dostať deti do škôlky je veľkým problémom pre rodičov na celom Slovensku. Najmä vo väčších mestách je voľných miest v štátnych škôlkach zúfalo málo, rodičia preto musia veľakrát hľadať iné a finančne náročné alternatívy.

Po 13-miliónovej výzve z eurofondového programu IROP, ktorú sme vyhlásili v júni pre všetky kraje s výnimkou bratislavského, teraz prichádzame s pomocou pre materské školy priamo v Bratislavskom kraji. V súčasnosti tam v škôlkach stále chýba 2 500 miest pre deti. Do 4-miliónovej výzvy v rámci podpory regionálneho rozvoja sa môžu zapojiť mestá v kraji a mestské časti Bratislavy ako zriaďovatelia materských škôl.

Štát musí viac pomáhať rodičom, aby im uľahčil zladiť pracovný život s rodinným. Rozširovanie škôlok, investície do kvalitnej výchovy, vzdelania a voľnočasových aktivít detí a mládeže sú oblasti, ktoré budeme aj naďalej pokračovať.

Aby vám nič neuniklo