Pomáhame najmenej rozvinutým regiónom


Veronika Remišová

Dnes som navštívila okres Stará Ľubovňa. Vďaka novému zákonu, ktorý sme pripravili, má možnosť aj tento okres získať vyššiu pomoc na rozvoj a podporu pracovných miest, keďže život ľudí v najmenej rozvinutých okresoch je ťažší ako inde.

Najmenej rozvinuté okresy musia cítiť silnú a aktívnu podporu zo strany štátu. V rámci nového zákona sme zaviedli férové a transparentné pravidlá tak, aby štátne dotácie išli na riešenia, ktoré naozaj pomôžu zlepšiť život ľudí. V minulosti o pridelení podpory rozhodoval výbor nominovaný prednostom okresného úradu. Peniaze sa veľakrát rozdeľovali po kamarátskych či straníckych linkách na veci s nulovým prínosom pre rozvoj regiónu. Niekedy chceli vybudovať cestu k domu straníckeho funkcionára, inokedy kúpiť niekomu traktor, ktorý však nevytvoril ani jedno nové pracovné miesto. S týmto je koniec. Podpora z regionálnych dotácií pôjde do projektov, ktoré hlavne vytvoria udržateľné pracovné miesta.

Okrem toho s Bruselom práve vedieme o nových eurofondoch veľmi náročné rokovania a robíme všetko preto, aby sme obhájili naše národné priority. Všade v regiónoch počúvam to isté – treba opraviť cesty, vybudovať vodovody a kanalizácie. Preto na lepší prístup k pitnej vode a odvádzanie odpadových vôd chceme vyčleniť 700 miliónov eur, na diaľnice a cesty I. triedy vyše 1,2 miliardy eur a na regionálne komunikácie viac ako 260 miliónov eur.

Veľké investície budú smerovať tiež do inovácií, ochrany životného prostredia či podpory zamestnanosti tak, aby ľudia vo všetkých regiónoch dosiahli európsku kvalitu života, aby mali dobrý prístup k službám, vzdelaniu a možnosti uplatniť sa na pracovnom trhu. Pri rozdeľovaní nových eurofondov bude výrazne posilnená úloha regiónov.

Návštevy regiónov pokladám za nevyhnutnú súčasť práce každého ministra. V minulosti sa často riešenia prijímali od stola v Bratislave a nie vždy boli dobré. V strane Za ľudí počúvame a riešime skutočné problémy ľudí v regiónoch, tak, aby každý región prosperoval a vytvárali sme kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta.

Aby vám nič neuniklo