POZVÁNKA na otvorenie v poradí už druhého Regionálneho centra v Trnave


Pomoc pre žiadateľov o eurofondy a dotácie dostávame do regiónov. V našich Regionálnych centrách, ktoré otvárame v krajských mestách, nájdu žiadatelia poradenstvo a potrebné informácie na jednom mieste. 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pozýva zástupcov médií na otvorenie v poradí už druhého Regionálneho centra v Trnave za účasti štátneho tajomníka MIRRI SR Dušana Veliča. Otvorenie Regionálneho centra sa uskutoční v piatok 30. septembra 2022

Na podujatí sa zúčastnia tiež zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu vlády SR a Slovenskej agentúry životného prostredia. Prítomní budú tiež zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy i občianskych združení.

 

Kedy: piatok 30. septembra 2022 o 10:00 h (zástupcov médií chceme požiadať o príchod medzi cca 9:30 h – 9:45 h)

Kde: Regionálne centrum v Trnave, Zavarská č. 11/G, 917 01 Trnava

Účasť:  štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič, zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu vlády SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia

 

Ďakujeme a želáme pekný zvyšok dňa.

Aby vám nič neuniklo