SPOLOČNE HĽADÁME ZDROJE PRE UDRŽATEĽNÚ MOBILITU V HLAVNOM MESTE


🚊 Teší ma, že mesto Bratislava dnes podpísalo zmluvu na výstavbu električkovej trate v Petržalke. Všetci ktorí tu žijeme alebo pracujem si želáme, aby mesto bolo dostupné komfortne a bezpečne. S pánom primátorom Matúšom Vallom sme hovorili o možnostiach financovania dopravných projektov (terminály integrovanej osobnej prepravy, koľajová infraštruktúra, cyklotrasy), najmä z európskych štrukturálnych fondov. Samozrejme kľúčové investície v hlavnom meste nie je možné financovať len z európskej kasy, preto je nevyhnutné hľadať zdroje aj v pláne obnovy a štátnom rozpočte.

Spoločne s partnermi z rezortu dopravy budeme hľadať riešenia, aby sa infraštruktúrne projekty ako výstavba Petržalskej radiály, realizovali aj v budúcnosti.

Ďakujem pánovi primátorovi za prijatie a ocenenie našej práce na reforme eurofondov.

Dušan Velič

Aby vám nič neuniklo