Štátny tajomník Dušan Velič: Pomáhame ľuďom v bratislavskom regióne – Slovensko a Rakúsko spojil nový cyklomost Vysomarch za takmer 6 miliónov eur


Vysoká pri Morave, 7. máj 2022 – Nový cyklomost cez rieku Moravu je otvorený.
Štátny tajomník ministerstva regionálneho rozvoja Dušan Velič dnes prestrihol
pásku pri otváraní mosta, ktorý spojil slovenskú obec Vysoká pri Morave s
rakúskym Marcheggom. Projekt za 5,9 milióna eur, ktorý ocenia cyklisti aj peší
turisti z obidvoch strán hranice, bol financovaný z programu cezhraničnej
spolupráce Interreg SK-AT, ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR.

 

„Cyklodoprava má na Slovensku obrovský potenciál, ktorý sa však v minulosti
nedarilo naplno využiť. Preto teraz v oveľa väčšej miere podporujeme zmysluplné
projekty, ktoré do regiónov prinesú nielen lepšie cyklocesty a cyklochodníky, ale aj
rozvoj turizmu, nové podnikateľské príležitosti a tiež pracovné miesta. Cyklistika
dnes už nie je iba voľnočasovou športovou aktivitou, ale jazda na bicykli do práce
či do školy môže byť aj zmysluplnou a čistou dopravnou alternatívou. Tento
cyklomost navyše zlepší prepojenie Slovenska s Rakúskom a celý región otvorí
užšej susedskej spolupráci,“ uviedol štátny tajomník Dušan Velič.
Rieka Morava je z dôvodu chýbajúcich premostení významnou prírodnou bariérou
v slovensko-rakúskom pohraničí. Ľudia žijúci pri Morave tak majú obmedzené
možnosti využívať udržateľné formy dopravy a zároveň majú zhoršenú dostupnosť
k cieľom každodennej dochádzky. Po Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi
ide v poradí o druhý cyklomost, ktorý Bratislavský kraj vybudoval v spolupráci s
Dolným Rakúskom prostredníctvom programu Interreg SK-AT.
Historické záznamy spomínajú most cez rieku Morava pri obci Marchegg už v 13.
storočí a kompa bola naposledy v prevádzke v roku 1918. Spojenie Rakúska s
obcou Vysoká pri Morave sa tak obnoví po vyše sto rokoch. Nový cyklomost

prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou
cyklotrasou Kamp-Thaya-March. Vytvorí sa tak cyklistický okruh v celkovej dĺžke
takmer 21 km.
„Vybudovaním nového mosta medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktoré
sú významnými regionálnymi a cezhraničnými dopravnými uzlami, sa ľuďom
žijúcim na oboch stranách rieky Morava výrazne skráti čas dochádzky na priľahlé
železničné stanice a zastávky verejnej dopravy v prihraničnom regióne,“ doplnil
Dušan Velič.
Celková dĺžka nového mosta cez rieku Morava je 270 metrov, široký je 4 metre.
Jeho výstavba stála 5,9 milióna eur a trvala rok. Okrem cyklomostu vznikol na
rakúskej strane aj nový úsek cyklotrasy, ktorá prepája most so železničnou
stanicou v Marcheggu. Na tejto železničnej stanici boli osadené uzamykateľné
boxy na bicykle. V letných mesiacoch sa dokončí osadenie trvalého dopravného
značenia na oboch stranách, ktoré prepojí lávku s okolitými cieľmi každodennej
dopravy (železničné stanice, zastávky, verejné zariadenia a pod.).
Program Interreg SK-AT je jedným z piatich eurofondových cezhraničných
programov, ktoré zahŕňajú spoluprácu s Českom, Maďarskom, Poľskom a širší
makroregionálny formát s Ukrajinou.
V rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT bolo v programovom období 2014
– 2020 z rozpočtu takmer 89 miliónov eur podporených 46 projektov. Medzi nimi
napríklad už spomínaný cyklomost Vysomarch vo Vysokej pri Morave, centrum
aktívneho starnutia v Bratislave a šesť moderných ekocentier vrátane Ekocentra
Čunovo, ktoré vznikne po rekonštrukcii tamojšieho kaštieľa.
V marci vláda SR schválila finančný rámec pre programy cezhraničnej spolupráce
na nové programové obdobie. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej
výške viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu
života ľudí v pohraničných regiónoch. Na program cezhraničnej spolupráce
Interreg SK-AT je vyčlenený rozpočet vyše 69 miliónov eur. Územie na slovenskej
strane hranice zahŕňa Bratislavský a Trnavský kraj, na rakúskej strane Dolné
Rakúsko, Viedeň a Burgenland.
„Bratislavský kraj bol dlhodobo na okraji záujmu predchádzajúcich vlád a ako
rozvinutý región má veľmi obmedzené možnosti využívať eurofondy. Pritom
Bratislavský kraj, to nie je len hlavné mesto. Sú to desiatky obcí, ktoré majú
vidiecky charakter a rovnaké problémy ako obce kdekoľvek inde na Slovensku.

Záleží nám na tom, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali európsku kvalitu života,
aby mali dobré cesty, kanalizáciu, vodovody, aby rodičia mohli poslať deti do
škôlky či školy v mieste svojho bydliska. Preto sme napríklad nedávno vyhlásili
špeciálnu výzvu pre základné školy v Bratislavskom kraji, vďaka ktorej na 20
školách vznikne spolu 3 900 nových miest pre deti. Tiež sme vyhlásili výzvu na
rekonštrukciou materských škôl v kraji. V podpore riešení pre lepší život ľudí vo
všetkých regiónoch vrátane Bratislavského kraja budeme pokračovať,“ dodal
štátny tajomník Dušan Velič.

Aby vám nič neuniklo