Štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič : Pomáhame mestám a obciam bojovať s tropickými horúčavami a následkami zmeny klímy – do verejnej zelene ide 60 miliónov eur


Bratislava 21. júl 2022 – Slovensko čelí rekordným horúčavám a suchu. Tieto
negatívne dopady zmeny klímy môže účinne zmierniť viac zelene v mestách
a obciach. Práve do tejto oblasti ide takmer 60 miliónov eur z dvoch výziev
Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý riadi Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Vlny tropických horúčav a dlhotrvajúceho sucha sužujú Slovensko každým rokom
čoraz viac. Cítiť to najmä v zastavaných oblastiach, kde je málo zelene, ale o to
viac betónu a asfaltu. Klimatická zmena je tu a jej dôsledky pociťujeme všetci,
a preto musíme hľadať riešenia, ako sa tejto novej situácii prispôsobiť. Ľudia v
mestách a obciach potrebujú oveľa viac zelených oáz, kde nájdu osvieženie, a
ktoré ochladia vzduch, udržia viac vlahy a prečistia ovzdušie. Preto pomáhame
zelenej premene našich miest a obcí a na podporu verejnej zelene a na klimatické
opatrenia sme z regionálneho programu IROP vyhlásili už dve výzvy. Vďaka nim
podporíme desiatky užitočných zelených projektov po celom Slovensku,“ vyhlásil
Dušan Velič, štátny tajomník ministerstva investícií a regionálneho rozvoja.
„Prvú vlaňajšiu výzvu sme pre obrovský záujem navýšili z pôvodných 19 miliónov
až na viac ako 46 miliónov eur. Vďaka tomu sme mohli podporiť 76 aktuálne
zazmluvnených zelených projektov v mestách a obciach. Rovnako veľký záujem bol
aj o druhú výzvu za viac ako 13 miliónov eur, do ktorej sme dostali 144 žiadostí o
podporu a tie vyhodnocujeme,“ doplnil Velič.
Šancu uspieť vo výzvach mali väčšie i menšie projekty, od revitalizácie verejných
parkov a výsadby nových stromov, až po zeleň vo vnútroblokoch sídlisk,
budovanie komunitných záhrad alebo zelených striech. Podpora je určená tiež na
opatrenia na zníženie hluku, budovanie jazierok a revitalizáciu malých vodných
tokov, ale aj na zberné systémy odpadovej a dažďovej vody.

Projekty mohli predkladať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké
školy, mimovládne organizácie, taktiež spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest.
Výrazné sucho v súčasnosti postihlo už viac ako polovicu Slovenska, viaceré obce
začali šetriť pitnou vodou a vedci dlhodobo varujú, že prejavy klimatickej krízy sa
budú ešte zhoršovať. Podľa klimatológov SHMÚ sa na Slovensku zvyšuje
priemerná ročná teplota približne dvakrát tak rýchlo ako na globálnej úrovni. Od
polovice minulého storočia sa zvýšila približne o 2 °C.
Pritom stromy v mestách dokážu znižovať teplotu ovzdušia o 2 až 8 °C a tlmiť tzv.
efekt mestského tepelného ostrova. Veľké stromy dokážu absorbovať až 150 kg
CO2 za rok a pomáhajú tak zmierňovať dopady klimatických zmien. V mestách s
vysokou mierou znečistenia tak výrazne prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia.
„Aj, na prvý pohľad, drobné opatrenie, ako je výmena betónovej plochy za zelený
trávnik, má veľký dopad na kvalitu mikroklímy. Ľudia musia nájsť v mestách viac
priestorov pre zdravý odpočinok a osvieženie, a to najmä v takýchto horúcich
dňoch. Preto v zelených riešeniach, výsadbe zelene a ďalších klimatických
opatreniach budeme pokračovať aj z nových eurofondov. Celkovo sú na cieľ
Zelenšie Slovensko určené viac ako 4 miliardy eur. Slovensko musí využiť túto
príležitosť. Robíme to pre nás, ale najmä pre budúce generácie,“ dodal štátny
tajomník Velič.
————-
V prvej vyhodnotenej zelenej výzve z IROP získala podporu napríklad aj obnova
mestského parku Sihoť v Nitre. Revitalizácia obľúbeného miesta oddychu, 20-
hektárovej zelenej oázy mesta získala z eurofondov viac ako 5,75 milióna eur.
Vyše 364 000 eur zas prinesie viac zelene do areálu Žilinskej univerzity. Medzi 76
projektmi, na ktoré sú aktuálne už uzatvorené aj zmluvy o finančnej podpore, je
napríklad aj zelená strecha Miestneho úradu Košice – Šaca. Za viac ako 255 000
eur získa obyčajná strecha viacero funkcií, okrem izolácie zlepší aj mikroklímu a
doplní chýbajúcu zeleň na centrálnom námestí Šace.

Aby vám nič neuniklo