Štátny tajomník Velič: Otvorenie posledného Regionálneho centra v Trenčíne nie je bodkou, ale začiatkom toho, ako pretaviť reformu eurofondov do reálneho života


Trenčín, 9. december 2022 – Žiadateľom o eurofondy a dotácie prinášame
adresnú a komplexnú pomoc už vo všetkých krajských mestách. Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo posledné
– siedme Regionálne centrum, a to v Trenčíne.

„Oddnes máme funkčné Regionálne centrá v siedmich krajských mestách. Pre
žiadateľov o eurofondy alebo dotácie to znamená, že dostanú adresnú pomoc
a poradenstvo priamo v regióne na jednom mieste a nemusia chodiť vybavovať
veci do hlavného mesta. Vďaka sieti Regionálnych centier im ušetríme čas, peniaze
a kopec nervov,“ vyhlásila ministerka investícií Veronika Remišová.
„Ako jedna z prvých krajín v EÚ sme pripravení na čerpanie nových eurofondov.
Máme schválený Program Slovensko, z ktorého budeme môcť využiť takmer 13
miliárd eur. Program Slovensko zároveň prináša najväčšiu reformu eurofondov
v našej histórii – nové eurofondy budú jednoduchšie, efektívnejšie a neslávne
známu byrokraciu, ktorá sa v minulosti spájala s eurofondami, sme obmedzili na
nutné minimum,“ povedala vicepremiérka. „Súčasťou reformy využívania
eurofondov je aj vybudovanie poradenských Regionálnych centier a centrum, ktoré
otvárame dnes v Trenčíne, je toho súčasťou,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR
Dušan Velič.
V Regionálnom centre v Trenčíne sú na jednom mieste odborníci z MIRRI SR, z
ministerstva životného prostredia, práce a pôdohospodárstva, Úradu vlády SR,
pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti. Zároveň to bude sídlo zamestnancov
stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí budú poskytovať
poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného
obstarávania. Všetky regionálne centrá fungujú na princípe partnerstva s orgánmi verejnej moci, kde na jednom mieste dostanú žiadatelia a prijímatelia kompletnú
informáciu a pomoc pri príprave a počas implementácie projektov.
Novootvorené Regionálne centrum sídli v Trenčíne na Legionárskej 5 (Masaryčky
Business Center). Po Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a Žiline ide
už o siedme – posledné otvorené poradenské centrum.
„K jednoduchšiemu využívaniu eurofondov okrem nového operačnému programu
a otvoreniu siete Regionálnych centier prispeje aj jednotný kontrolný systém.
Podpísali sme memorandum s Najvyšším kontrolným úradom a po novom bude
kontrolu pri nových eurofondoch vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie.
Odstraňujeme duplicitu kontrol a prinášame väčšiu právnu istotu v prospech
žiadateľov,“ doplnil štátny tajomník Velič. Prehľad o všetkých regionálnych
centrách nájdete aj na stránke eurofondy.gov.sk.
Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu
Trenčianskeho kraja v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo do kraja takmer
155 miliónov eur na 212 projektov, vďaka čomu sme napríklad pomohli opraviť
takmer 73 km ciest II. a III. triedy, vybudovať viac ako 60 km cyklotrás,
zrekonštruovať a zmodernizovať 30 materských a 74 základných škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme napríklad pomohli pri záchrane
Bránovej veže Považskobystrického hradu, revitalizovať verejné WC v meste
Bojnice, podporili sme prípravu pre zaradenie detí s poruchou autistického
spektra do bežného života, pomohli sme vybudovať pumptrack v Beluši a taktiež
sme podporili projekt zameraný na environmentálne aktivity v Moravskom
Lieskovom – vytvorenie E.K.O. centra ŽI_TO.
V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Trenčiansky samosprávny kraj
súčasťou programového územia Interreg Slovensko – Česko. V dobiehajúcom
programovom období bolo z neho podporených 60 projektov.

Aby vám nič neuniklo