Štátny tajomník Velič: Počúvame ľudí – novootvorené Regionálne centrum v Trnave pomôže regiónu pri čerpaní eurofondov a dotácií


Trnava, 30. september 2022 – Pokračujeme v otváraní siete Regionálnych centier,
v ktorých žiadatelia nájdu podporu a poradenstvo pre nové eurofondy na jednom
mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI
SR) otvorilo Regionálne centrum v Trnave, v ktorom žiadatelia dostanú
komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo
investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá životného prostredia a
pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré budú
mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne centrum
sme otvorili minulý týždeň v Nitre, celkovo ich v krajských mestách bude sedem.

„Často chodíme po Slovensku, do regiónov, a všade sme počúvali, ako je Bratislava
odvšadiaľ veľmi ďaleko. Práve preto prichádzame s úplne novým konceptom
a úrovňou služieb priamo do regiónov. V našich Regionálnych centrách budú
odborníci z rôznych ministerstiev a úradov pomáhať a radiť žiadateľom, ako získať
podporu z eurofondov alebo dotácií pre svoje projekty,“ povedal štátny tajomník
MIRRI SR pre regionálny rozvoj Dušan Velič. Novootvorené Regionálne centrum
sídli v Trnave na Zavarskej ulici 11/G. Po Nitre je to už druhé takéto poradenské
centrum a v nasledujúcich týždňoch pribudnú Regionálne centrá aj v Košiciach,
Prešove, Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline.
„Oslovili sme aj ďalšie ministerstvá a inštitúcie a som rád, že sa do nášho projektu
zapojili. V trnavskom Regionálnom centre tak budú okrem odborníkov ministerstva
investícií poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR, ktorý má na
starosti Plán obnovy ako aj Úradu pre verejné obstarávanie,“ uviedol Velič. Pomoc
žiadateľom bude v Trnave poskytovať 19 odborných pracovníkov – za MIRRI SR
bude v trnavskom Regionálnom centre k dispozícii 8 zamestnancov.

Regionálne centrá sa stanú v novom programom období 2021 – 2027 hlavným
kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, dotácie,
sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu. Výsledkom spolupráce bude väčšia
šanca na rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie prostriedkov z eurofondov i ďalších
zdrojov.
„V prvom rade chceme vytvoriť lepšie podmienky pre riešenie problémov, ktoré ľudí
v regiónoch trápia. Sieť Regionálnych centier pomôže priniesť do regiónov užitočné
projekty, ktoré podporia lepší život ľudí, nové pracovné príležitosti s vyššou
pridanou hodnotou, inovácie, rozvoj miestnej ekonomiky, cestovného ruchu
a služieb,“ dodal Velič.
Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu
Trnavského kraja:
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo doteraz
v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do Trnavského kraja takmer 84
miliónov eur na 161 projektov, vďaka čomu sa napríklad opravilo viac ako 27 km
ciest II. a III. triedy, vybudovalo vyše 77 km cyklotrás, zrekonštruovalo
a zmodernizovalo sa 34 materských a 44 základných škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sa napríklad oživil kaštieľ Esterházyovcov
v Tomášikove, v rámci zdravotníctva prešli rekonštrukciou priestory čakární a
sociálnych priestorov zdravotného strediska v Jelke. V rámci ochrany životného
prostredia boli v  kraji podporené projekty so zameraním na revitalizáciu zelene vo
Veľkom Mederi – Ižop, alebo revitalizácia zelene v centre mesta Galanta. Celkovo
bolo v Trnavskom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja
podporených 33 projektov.
V rámci programov cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko,
Slovenská republika-Česká republika a Slovenská republika-Maďarsko
v programovom období 2014 – 2020 bolo podporených 62 projektov, z ktorých je
32 projektov aktuálne v realizácii, celkovou sumou viac ako 20 miliónov eur.
Nadnárodné spolupráce Program Stredná Európa 2014 – 2020 a Dunajský
nadnárodný program 2014 – 2020 podporili 3 projekty za 45 miliónov eur.

Aby vám nič neuniklo