Štátny tajomník Velič: Pomáhame rodičom aj samosprávam – po celom Slovensku sme podporili až 204 000 miest pre žiakov základných škôl


 

                                  Len v Bratislavskom kraji vzniklo vďaka špeciálnej výzve 4 265 nových

                                                                    miest pre deti v ZŠ

 

Bratislava, 17. august 2022 – Pomáhame rodičom a samosprávam riešiť problém
s nedostatkom miest pre deti v základných školách. Z Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) sme v dobiehajúcom programovom
období podporili 204 000 miest pre žiakov po celom Slovensku. Na modernejšie,
kvalitnejšie a dostupnejšie základné školy pre všetkých išlo spolu takmer 110
miliónov eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(MIRRI SR) navyše minulý rok vypísalo historicky prvú výzvu, špeciálne určenú
pre ZŠ v Bratislavskom kraji, kde bol nedostatok miest pre deti najvypuklejší.

 

„S nedostatkom miest pre deti v základných školách majú problém najmä väčšie
mestá. Rodičom, ktorí nenájdu miesto pre svoje deti v blízkosti bydliska, nezostáva
nič iné, ako voziť deti aj desiatky kilometrov do školy inde. Stresuje a zaťažuje to
deti, rodičov aj ich rodinné financie. Na mnohých školách, kde je nápor
najvýraznejší, dokonca hrozila dvojzmenná prevádzka. Som rada, že teraz, pred
začiatkom nového školského roka môžem konštatovať, že vďaka eurofondom sme
po celom Slovensku podporili desiatky tisíc nových miest pre školákov a pomohli
im vytvoriť kvalitné a moderné zázemie pre vzdelávanie,“ vyhlásila vicepremiérka
a ministerka investícií Veronika Remišová.
V programovom období 2014 – 2020 išlo z programu IROP na podporu základných
škôl v regiónoch takmer 110 miliónov eur. Eurofondy pomohli pri rozširovaní
kapacít ZŠ, ale investície tiež smerovali do stavebných úprav budov, zatepľovania,
vybavenia odborných a jazykových učební či knižníc. Doteraz sa takto podarilo
zlepšiť študijné podmienky v 589 základných školách po celom Slovensku, pričom
bolo podporených až 204 000 miest pre žiakov.

„Pre Bratislavský kraj, kde je problém s nedostatkom miest pre žiakov na
základných školách dlhodobo najvypuklejší, sme dokonca vypísali špeciálnu výzvu.
Záujem bol obrovský, a preto sme pôvodný balík podpory zdvojnásobili až na
takmer 63 miliónov eur. Výsledkom je, že spolu 11 škôl v mestských častiach
Bratislavy a 15 škôl v obciach a mestách kraja rozšíri svoje kapacity, vybuduje
nové triedy, zmodernizuje svoje budovy a zlepší podmienky pre žiakov. Spolu
vznikne až 4 265 nových miest pre školákov, zrenovujeme 23 škôl a postavíme 5
nových školských budov,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.
Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov v
Bratislavskom kraji investície do vybudovania odborných učební a školskej
infraštruktúry. Vznikajú nové kuchyne, jedálne, telocvične aj vonkajšie
športoviská.
„Zaviedli sme aj nový koncept SMART škôl, teda takých škôl, ktoré sú nielen
miestom vzdelávania žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre
všetkých obyvateľov zo širokého okolia. Takáto škola slúži nielen žiakom, ale celej
komunite. SMART škola obyvateľom po skončení vyučovania umožní napríklad
využívať športoviská, telocvične či učebne, ktoré poskytuje na rôzne kultúrne alebo
vzdelávacie akcie, kuchyňa spolupracuje s inými verejnými zariadeniami v obci,
prípadne ponúka možnosť stravovania miestnym seniorom,“ upozornil Velič.
„Našou prioritou je zvyšovanie kvality školstva a tiež chceme pomôcť rodičom
lepšie skĺbiť ich rodinný a pracovný život. Dostupnosť a kvalita základných škôl sú
z tohto pohľadu jedným z kľúčových faktorov. Do kvalitného vzdelávania vo
všetkých regiónoch Slovenska budeme investovať aj z nových eurofondov, kde je
na to prierezovo vyčlenených 609 miliónov eur,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Počet podporených projektov ZŠ podľa krajov:
103 projektov – Prešovský kraj
97 projektov – Žilinský kraj
83 projektov – Bratislavský kraj
74 projektov – Trenčiansky kraj
66 projektov – Nitriansky kraj
58 projektov – Košický kraj
58 projektov – Banskobystrický kraj
50 projektov – Trnavský kraj

Aby vám nič neuniklo