Štátny tajomník Velič: Regionálne centrum v Žiline je súčasťou najväčšej reformy eurofondov – žiadatelia dostanú všetky informácie a podporu na jednom mieste


Žilina, 8. december 2022 – Žiadateľom o eurofondy a dotácie prinášame adresnú
pomoc už aj v Žiline. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) v krajskom meste otvorilo v poradí už šieste
Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom na jednom mieste poskytovať
komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií.

„Pred pár dňami sme po dvoch rokoch náročného plánovania a rokovaní
s Európskou komisiou schválili nový eurofondový Program Slovensko, z ktorého
budeme čerpať takmer 13 miliárd eur. Sme jednou z prvých krajín zo šiestich v
celej Európskej únii, ktoré majú kompletne schválené programovanie na nové
eurofondy,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.
Súčasťou reformy eurofondov, ktorú Program Slovensko prináša, je aj sieť
Regionálnych centier, ktoré žiadateľom o eurofondy poskytnú komplexné
poradenstvo a pomoc priamo v regióne,“ povedala ministerka investícií Veronika
Remišová.
V Regionálnom centre v Žiline sú na jednom mieste odborníci z MIRRI SR, z
ministerstva pôdohospodárstva a Úradu vlády, pod ktorý spadá Plán obnovy
a odolnosti. Zároveň to bude sídlo zamestnancov stálych pracovísk Úradu pre
verejné obstarávanie, ktorí budú poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj
k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.
Novootvorené Regionálne centrum sídli v Žiline na Poštovej 1. Po Nitre, Trnave,
Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici ide už o šieste takéto poradenské centrum.
Posledné Regionálne centrum otvoríme 9. decembra v Trenčíne. „Pracovníci Regionálnych centier nebudú poskytovať len poradenstvo zamerané na
oblasť eurofondov, ale žiadateľom tiež poradia ako získať finančnú podporu z Plánu
obnovy, či dotácií štátneho rozpočtu,“ doplnil štátny tajomník Velič.
Dôležitou aktivitou Regionálnych centier je tiež organizovanie odborných školení
a seminárov. Už teraz sa žiadatelia môžu na ne hlásiť. V centrách tiež poskytujeme
pravidelný prehľad pripravovaných či vyhlásených výziev alebo iných zaujímavých
aktualít z  kraja. Prehľad o všetkých regionálnych centrách nájdete na stránke
eurofondy.gov.sk.
Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu
Žilinského kraja v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo do Žilinského kraja
viac ako 132 miliónov eur na podporu 268 projektov. Pomohli sme tak napríklad
opraviť viac ako 46 km ciest II. a III. triedy, vybudovať viac ako 58 km cyklotrás,
zrekonštruovať a zmodernizovať 62 materských a 95 základných škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme napríklad pomohli vybudovať klientske
centrum v meste Rajec, revitalizovali sme náučný chodník Považský Inovec,
pomohli sme vytvoriť rozprávkový les Art Boretum v Oščadnici, vďaka našej pomoci
sa zrekonštruovala strecha veže a bočných striech kaštieľa Teplička v Tepličke nad
Váhom.
V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Žilinský samosprávny kraj súčasťou
programového územia Interreg Slovensko – Česko. V dobiehajúcom programovom
období sme tak v kraji podporili 38 cezhraničných projektov za viac ako 32 miliónov
eur.

Aby vám nič neuniklo