Študenti informatiky sa učia bojovať s kyberkriminalitou aj od expertov MIRRI SR Na Letnej škole kyberkriminality sa bránia útokom, riešia incident a pripravujú žalobu


Bratislava, 14. septembra – Simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality,
ale aj forenznú analýzu a ďalšie praktické skúsenosti z oblasti kyberbezpečnosti
získavajú účastníci Letnej školy kyberkriminality. V poradí 4. ročník sústredenia
študentov informatiky, práva a príbuzných odborov zo slovenských a českých
vysokých škôl sa koná od pondelka 12. septembra do piatka 16. septembra v
Danišovciach (okr. Spišská Nová Ves). Prednášky a workshopy vo vzdelávacom
zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vedú popri univerzitných
pedagógoch tiež odborníci z praxe. Sú medzi nimi aj experti z Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), a to konkrétne z
vládnej jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
CSIRT.SK.

„V kybernetickej bezpečnosti, ale aj v digitalizácii štátu a firiem, ako aj pri
zavádzaní nových technológií chýbajú na Slovensku tisícky odborníkov. Preto
považujem za veľmi podstatné zapojenie expertov MIRRI do vzdelávania študentov
informatiky s prepojením na prax,“ uviedla vicepremiérka a ministerka
informatizácie Veronika Remišová.
Študentské tímy sa na Letnej škole kyberkriminality venujú konkrétnemu prípadu,
od útoku až po simulované vyšetrovanie a súdny proces. Na prednáškach a
workshopoch sa prakticky oboznamujú so základnými aspektmi kybernetickej
bezpečnosti, s analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu. So
skúsenými lektormi riešia bezpečnostné incidenty z technického aj právneho
pohľadu. V každej etape vyšetrovania kyberincidentu ich sprevádzajú špičkoví
odborníci z praxe, vysvetľujú im súvislosti, radia im, ale zároveň nechávajú súťažiť
tímy medzi sebou. Odborníci z CSIRT.SK konkrétne vysvetľujú študentom právne aspekty riešenia incidentov, reguláciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ďalšie
odborné témy.
„Práca v tímoch zložených z právnikov a informatikov prináša veľa možností na
výmenu skúseností, umožňuje porozumieť druhej strane riešenia incidentu.
Prepojenie právnických aspektov a technologických riešení je v stále viac
digitalizovanom svete nevyhnutnosťou, a preto vnímam letnú školu ako obrovský
prínos,“ uviedla jedna zo študentiek Lucia Kobzová.
Letná škola kyberkriminality si za prvé štyri ročníky získala povesť kvalitného
odborného podujatia, ktoré je prínosné nielen pre študentov ale i pre lektorov. Jej
5. ročník organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a občianske
združenie EISI.

Intenzita kybernetických útokov na Slovensku aj vo svete rastie. V roku 2021
vládna jednotka CSIRT zachytila 850 bezpečnostných incidentov. Medzi
najčastejšie útoky patria phishingy a zraniteľnosti systémov a zariadení. Počet
phishingových útokov vzrástol v porovnaní s 5-ročným priemerom z 32% na 54% a
zneužitie slabých miest informačných technológií (zraniteľnosti) z 9% až na 17%.
Rovnaký trend popisuje aj Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť
(ENISA) vo svojej štúdii z októbra 2021. ENISA zostavila štúdiu Top 15 hrozieb na
svete, medzi ktoré zaraďuje útoky ako malware, webové útoky, phishingové
útoky, krádež identity, porušenie údajov a mnohé ďalšie. Počas rokov 2020 a 2021
bol ako najvyššia hrozba uvedený ransomware a najčastejšou témou
phishingových útokov bola téma COVID-19.

Aby vám nič neuniklo