TS – Spojme sa, aby bol internet bezpečnejším miestom pre deti, mladých ľudí, pre všetkých. Toto je myšlienka „Dňa bezpečnejšieho internetu“, ktorý si pripomíname vždy druhý februárový utorok.


Deň bezpečnejšieho internetu: S deťmi treba hovoriť o nástrahách online sveta

Bratislava, 8. február 2022 – Spojme sa, aby bol internet bezpečnejším miestom pre deti, mladých ľudí, pre všetkých. Toto je myšlienka „Dňa bezpečnejšieho internetu“, ktorý si pripomíname vždy druhý februárový utorok. Ku kampani Európskej komisie, do ktorej sa zapájajú krajiny naprieč svetom už od roku 2004, sa pridalo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť na internete nie sú iba pojmy. Podľa štatistiky ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) patria medzi hlavné hrozby v online svete malvér, hrozby zasielané prostredníctvom emailov, hrozby zamerané na dáta, dezinformačné kampane, webové útoky, pokusy o ukradnutie identity, ransomvér a ďalšie.

„Všetci spoločne bez rozdielu, či sme odborníci, laici, učitelia alebo politici, by sme sa mali snažiť o čo najbezpečnejší online priestor pre naše deti. Internet je v dnešnej dobe miestom čerpania informácií a vzdelávania. O to viac si musíme všímať nástrahy, ktoré mladých ľudí môžu v kyber priestore čakať a ublížiť im. V dnešnom svete nie sú cudzími pojmami krádeže identity, falošné správy či ukradnuté heslá. Aj preto sa naše ministerstvo a jeho odborníci zapojili do Dňa bezpečnejšieho internetu, no jednotlivé aktivity realizujeme po celý rok,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

MIRRI SR sa rozhodlo podporiť Deň bezpečnejšieho internetu a v spolupráci s partnermi zostavilo vzdelávací materiál Abeceda bezpečnostného povedomia. V ňom nájdete základné rady, ako sa vyhnúť zbytočným hrozbám v online svete. Apeluje na ostražitosť, ochranu súkromia, rozlišovanie hoaxov, ale aj bezpečnejšie dvojstupňové prihlasovanie, či potrebné vzdelávanie sa.

V oblasti zvyšovania kybernetickej bezpečnosti však nejde iba o jednorazovú aktivitu. Odborníci Vládnej jednotky CSIRT sa zapojili do projektu „Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“, ktorý realizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. CSIRT poskytol univerzite pre tento projekt odborníkov na témy sociálneho inžinierstva, ochrany osobných údajov, zlepšenia kritického myslenia aj bezpečného prehliadania webu. Projekt je zároveň financovaný prostredníctvom schémy FONDU SK-NIC a zapojí sa do neho 12 stredných škôl, 76 žiakov a 14 učiteľov.

K téme ochrany v online svete sme tiež pripravili video seriál, ktorý má 7 častí a postupne v ňom odborníci vysvetľujú najčastejšie hrozby ako phishing, potrebnú aktualizáciu softvérov, silných hesiel, alebo tzv. soft delete, keďže mnoho ľudí si neuvedomuje, že čo raz dáme na sociálne siete to tam aj zostane, napriek tomu, že sa súbor vymaže. Náučné videá sú dostupné na facebookovom profile ministerstva investícií, instagrame aj sieti LinkedIn. (https://fb.watch/b0Y53mAwbN/)

Vládna jednotka CSIRT sa venuje aj vzdelávaniu zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vzdelávanie sa začalo v lete 2021 a vyškolených bolo viac ako tisíc zamestnancov.

K bezpečnejšiemu internetu prispel tiež nový systém Achilles, ktorý vyvinul tím Vládnej jednotky CSRIT na odhaľovanie zraniteľností dostupných z internetu tak, aby sa mohli efektívne a rýchlo napraviť.

„Achilles bol vyvinutý výlučne internými kapacitami Vládnej jednotky CSIRT na základe open source riešení. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že pred uvedením tohto systému do prevádzky sa štatistika odstránených zraniteľností spracúvala ručne. Systém vyhľadáva zraniteľnosti, na ktoré by ministerstvá či úrady samé neprišli bez toho, aby si zakúpili komerčné programy za tisícky až desaťtisíce eur. Aktuálne je nasadený približne v 150 najdôležitejších inštitúciách verejnej správy, s cieľom rozšíriť ho do stoviek ďalších,“ doplnila vicepremiérka Veronika Remišová.

Ministerstvo investícií tiež vyhlásilo v lete 2021 výzvu v objeme 120 000 eur na podporu boja proti dezinformáciám a informačnej gramotnosti. Podporu získalo sedem subjektov, druhá výzva bude vyhlásená v najbližších mesiacoch. (https://challenge.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-voblasti-boja-proti-dezinformaciam-arozvoja-informacnej-gramotnosti/ )

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa pripojilo ku kampani Deň bezpečnejšieho internetu spolu s partneri Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti a Národným bezpečnostným úradom.
#SaferInternetDay

Aby vám nič neuniklo