Vicepremiérka Remišová a podpredseda poľskej vlády Puda odštartovali program cezhraničnej spolupráce Interreg na nové obdobie: 130 miliónov eur pre lepší život ľudí v pohraničí – podporíme turizmus, ochranu prírody aj kultúru


Bielsko-Biała/Poľsko, 19. október 2022 – Štartujeme nový regionálny program
spolupráce s Poľskom. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová
spolu s poľským ministrom fondov a regionálnej politiky Grzegorzom Pudom
odštartovali program cezhraničnej spolupráce Interreg PL – SK na nové
programové obdobie 2021 – 2027.

„Dobré vzťahy a úzka spolupráca s našimi susedmi sú jedným zo základov
úspešného príbehu Slovenska. Na podporu cezhraničnej spolupráce a zlepšovanie
života ľudí v pohraničí máme aj európske programy Interreg. Iba pred niekoľkými
dňami Európska komisia schválila program spolupráce Slovenska a Poľska na nové
programové obdobie a som veľmi rada, že dnes sme ho spolu s mojím kolegom,
pánom ministrom Pudom, odštartovali,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová na
otváracej konferencii programu Interrreg v poľskom meste Bielsko-Biała.
„Z celkového balíka 130 miliónov eur budeme podporovať najmä spoločné projekty
na ochranu prírody a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, lebo to sú hodnoty, na
ktorých nám veľmi záleží a musíme ich uchovať pre budúce generácie. Tieto oblasti
sú tiež základom pre rozvoj turizmu a tým pádom aj miestnej ekonomiky
v pohraničnom regióne,“ uviedla Remišová.
Prvé výzvy z programu Interreg VI-A Poľsko – Slovensko by mali byť vyhlásené ešte
do konca roka. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
S poľským ministrom Pudom rokovala vicepremiérka Remišová o novom
programovom období a oblastiach, ktoré sa v rámci programu podporia.

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
„Prvé výzvy pôjdu na podporu opatrení na zmierňovanie dopadov klimatickej
zmeny, na ochranu pred živelnými pohromami, ochranu prírody a biodiverzity, ako
aj na budovanie a opravy regionálnych ciest,“ vymenovala Remišová. Tradičným
nástrojom podpory bude Fond malých projektov, ktorý dáva možnosť efektívne
reagovať na malé výzvy v regiónoch a podporovať spoluprácu. Po prvýkrát bude v
programe umožnené zapojiť sa do projektov aj malým a stredným podnikateľom.
„Práve oni majú potenciál pre rozvoj pohraničia, navyše oblasť turizmu prešla
v uplynulých rokoch ťažkými skúškami, a preto im chceme pomôcť.“
Do územia, ktorému je venovaný program Interreg PL – SK, patrí na slovenskej
strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej
strane ide o okresy Krosno, Przemyśl, Osvienčim, Bielsko, Pszczyna, Rzeszów,
Myślenice a Nový Sacz.
Úspešný v minulom programovom období
„Život v pohraničí sa za uplynulé roky vďaka programom Interreg výrazne zmenil.
Vďaka investíciám do turizmu, cyklociest, služieb a kultúry majú obyvatelia i
návštevníci pohraničia oveľa viac možností ako príjemne a zmysluplne tráviť voľný
čas, nové projekty prinášajú nové pracovné miesta aj možnosti vzdelávania a
spoznávania sa so susedmi spoza hraníc,“ pripomenula vicepremiérka.
V dobiehajúcom programovom období patril program Interreg PL-SK
k najúspešnejším eurofondovým programom. Z programu sa podporilo viac ako 90
štandardných projektov a viac ako 450 mikroprojektov. Vybudovaných a
označených bolo až 2 700 km cezhraničných rekreačných chodníkov (náučné
chodníky, turistické trasy, cyklotrasy), obnovilo sa 400 objektov kultúrneho
a prírodného dedičstva a zmodernizovalo 160 km ciest 2. a 3. triedy. Do
vzdelávacích aktivít a školení sa v pohraničí zapojilo viac ako 17 000 účastníkov.
Nový priechod skrátil cestu k susedom o 20 km
Pri beskydskom Trojmedzí sa stretávajú hranice Poľska, Slovenska a Česka.
Predstavitelia a obyvatelia obcí Istebna, Skalité a Čierne spolupracovali na
niekoľkých projektoch a spoluprácu a každodenné kontakty obyvateľov chceli ešte
zintenzívniť. Bariérou však bola hranica, resp. chýbajúci blízky hraničný priechod,
ktorý by to všetko uľahčil. „Vďaka spoločnému úsiliu a projektu vznikol v okrese
Cieszyn prvý hraničný cestný priechod na Slovensko, ktorý zjednodušil cestu z jednej

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
obce do druhej a skrátil ju o 20 km. Prepojili sa hlavné dopravné tepny vedúce do
Katovíc, Bratislavy, Budapešti a Viedne. Kvalitne označené a osvetlené cesty sú
teraz bezpečnejšie. Nové parkovisko a turistické altánky poskytujú priestor na
odpočinok počas cesty. Výsledkom projektu je výrazné skrátenie času cestovania.
Som rada, že podporujeme práve takéto projekty, ktoré posilňujú vzťahy medzi
obcami, vytvárajú nové možnosti na rozvoj spolupráce,“ uviedla Remišová.
Viac informácií o projekte nájdete na
https://projekty.plsk.eu/sk/projekty/projekt/15
Európska komisia okrem programu Interreg VI-A Poľsko – Slovensko schválila na
nové obdobie už aj program Interreg SK-CZ s rozpočtom vo výške 107 miliónov eur.
Schválenie programov cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Maďarskom a program
NEXT, do ktorého je zapojená aj Ukrajina, sa očakáva v najbližších týždňoch.

Aby vám nič neuniklo