Vicepremiérka Remišová a podpredseda vlády Bartoš na slovensko-českom summite odštartovali program Interreg SK- CZ: Prvé výzvy pôjdu na ochranu prírody, boj s klimatickou zmenou, ochranu pamiatok a rozvoj turizmu v pohraničí


Trenčín, 3. apríl 2023 – Dobrá správa pre ľudí žijúcich v slovensko-českom
pohraničí. Už tento mesiac vyhlásime prvé výzvy z nového programu Interreg
SK-CZ. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová dnes v Trenčíne
s podpredsedom českej vlády Ivanom Bartošom hovorili o podpore
cezhraničných projektov v novom programovom období.

„Slovenská republika a Česká republika majú skvelé, nadštandardné vzťahy. Ich
základom dnes nie je len vyše 70-ročná spoločná púť v jednom štáte, ale sú to tiež
tesné zväzky medzi ľuďmi, ktorí žijú na oboch stranách našej spoločnej hranice.
Som veľmi rada, že tieto vzťahy medzi našimi národmi, medzi ľuďmi, sa nám darí
rozvíjať, a to nielen v dobrých, ale aj v tých ťažších časoch. Jedným z dôležitých
a osvedčených nástrojov na podporu cezhraničnej spolupráce medzi našimi
krajinami je program Interreg Slovensko-Česko, ktorý už máme pripravený aj pre
nové eurofondové obdobie a už v tomto mesiaci z neho vypíšeme prvé výzvy,“
vyhlásila vicepremiérka Remišová po rokovaní s českým ministrom pre miestny
rozvoj Bartošom.
„Naše krajiny majú buď spoločné alebo veľmi podobné problémy a musíme spojiť
sily, aby sme ich spoločne aj riešili. Spoločne musíme pomáhať ľuďom na obidvoch
stranách hranice a rozvíjať naše pohraničné regióny. Celkový rozpočet programu
Interreg na nové programové obdobie je 107 miliónov eur a už tento rok v
spolupráci s našimi českými partnermi vyhlásime 6 výziev za 62 miliónov eur. To znamená, že program naštartujeme na plné obrátky už tento rok,“ uviedla
Remišová.
Celkový rozpočet programu Inerreg SK-CZ je 107 miliónov eur a prvé výzvy pôjdu
na podporu ochrany prírody a životného prostredia, ale tiež na starostlivosť
o kultúrne dedičstvo, pamiatky, rozvoj turizmu v pohraničí aj vzdelávanie.
„Dnes vidíme, ako dramaticky sa prejavuje zmena klímy. Slovensko aj Česko čelia
roky po sebe obrovským horúčavám a dlhodobým suchám. V niektorých územiach
prichádzame o spodnú vodu, inde zasa ničia krajinu extrémne nebezpečné
prívalové dažde, ktoré páchajú obrovské materiálne škody a ohrozujú životy ľudí.
To sú spoločné problémy, ktoré vieme spoločne riešiť. Preto až 26 miliónov eur z
nového programu Interreg SK-CZ pôjde do oblasti životného prostredia a na
zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny. Budeme financovať napríklad
protipovodňové bariéry a odstraňovanie dôsledkov povodní, erózie pôdy či riešenie
následkov požiarov. Tiež budeme financovať výsadbu drevín odolných voči
klimatickým zmenám, aby aj naše deti a deti ich detí mohli žiť v zdravej krajine,
aby sme im zanechali a zveľadili prírodné bohatstvo slovensko-českého
pohraničia,“ uviedla vicepremiérka.
Z programu Interreg SK-CZ sa budú financovať projekty z piatich najdôležitejších
oblastí spolupráce medzi Slovenskom a Českom, ktorými sú životné prostredie,
kultúra a cestovný ruch, vzdelávanie, spolupráca samospráv a iniciatívy na
regionálnej úrovni prostredníctvom Fondu malých projektov. „Zásadnou zmenou
pri programoch cezhraničnej spolupráce je, že sme úplne zmenili filozofiu, aké
projekty budeme podporovať. Namiesto betónovania námestíčok a budovania
rozhľadní v údoliach budú eurofondy smerovať do projektov, ktoré majú reálny a
dlhodobý dopad na život ľudí, zvýšia úroveň života v pohraničí a pomôžu miestnej
ekonomike,“ uviedla vicepremiérka.
„Program česko-slovenskej spolupráce podporí projekty, ktoré zvýšia kvalitu života
v pohraničných oblastiach. Verím, že tak ako v minulosti prispeje k realizácii
zámerov, ktoré zlepšia ekonomickú a sociálnu situáciu obyvateľov a zároveň
priblížia región aj návštevníkom,“ doplnil podpredseda českej vlády Bartoš. K územiam, na ktoré sa vzťahuje podpora z cezhraničného programu Interreg SK-
CZ, patria na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj,
v Českej republike sú to Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.
V dobiehajúcom programovom období sme z programu podporili 166 projektov
vrátane obnovy 115 pamiatok a vybudovania a modernizácie 140 kilometrov
cyklociest. Z eurofondov sme tiež pomohli zrekonštruovať kaštieľ v Oščadnici
alebo vybudovať moderný cyklochodník pozdĺž Baťovho kanálu po Myjavskej
pahorkatine až po Považský Inovec. Veľmi zaujímavým projektom je
monitorovanie populácie mačky divej, ktorá je ohrozeným druhom.
Vicepremiérka Remišová so svojím českým partnerom hovorila aj o digitalizácii
a rozvoji digitálnych služieb pre občanov. Populárny IT Fitness Test, ktorý pomáha
na Slovensku testovať a rozvíjať digitálne zručnosti viac ako desať rokov a doteraz
má vyše 400 000 účastníkov, je k dispozícii už aj v českom jazyku. Obaja
podpredsedovia vlády sa zhodli, že úroveň digitálnych zručností obyvateľov bude
rozhodujúca pre úspešnú budúcnosť našich krajín. „Dve tretiny detí, ktoré dnes
nastupujú do školy, budú mať zamestnanie, ktoré v súčasnosti ešte ani neexistuje.
V blízkej budúcnosti bude aspoň základnú úroveň digitálnych zručností vyžadovať
až 90 % všetkých pracovných pozícií,“ pripomenula Remišová.
MIRRI SR je Národným koordinátorom pre digitálne vzdelávanie a zručnosti
a v súčasnosti máme v tejto oblasti rozbehnutých viacero projektov.
Prednedávnom sme spustili projekt Digitálny žiak, vďaka ktorému dostane
152 000 školákov príspevok 350 eur na nákup notebooku či tabletu potrebného
pri svojom vzdelávaní. O Digitálny príspevok sa za necelý mesiac prihlásilo už
takmer 40 000 žiakov.
Podpredsedovia vlád v Trenčíne tiež hovorili o moderných digitálnych službách
pre občanov. MIRRI SR už zaviedlo digitalizovanú prvú životnú situáciu –
narodenie dieťaťa, vďaka čomu rodičia po narodení bábätka nemusia obiehať
úrady, ale rodný list aj príspevok pri narodení im príde automaticky domov.
„Zbytočná byrokracia nemá v digitálnej dobe miesto. Aj preto sme spustili Veľkú
antibyrokratickú revolúciu, v rámci ktorej sme zrušili až 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré už občania nemusia predkladať na úradoch. Ročne takto rušíme
predkladanie až 4 miliónov rôznych dokumentov,“ dodala Remišová.

Aby vám nič neuniklo