Vicepremiérka Remišová: Ak budeme čoraz viac pri podpore miest a obcí využívať inteligentné technológie, priblížime sa k cieľu stať sa modernou krajinou


 

Máme hotový historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov

na roky 2023-2026

Bratislava/Žilina, 19. apríl – Pomáhame mestám a obciam, aby boli „smart“.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
v spolupráci so samosprávami, zástupcami verejnej správy, súkromného sektora,
akademickej obce a tretieho sektora, vypracovalo pre Slovensko historicky prvý
Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026. Práve tejto téme
sa bude venovať konferencia Fórum pre inteligentné mestá a regióny v Starej
Lesnej.

„Slovenské mestá a obce majú veľký potenciál využiť inteligentné technológie, ktoré
prinesú novú úroveň služieb a zlepšia život ľudí. Inteligentné mestá a regióny sú
reálny koncept, ktorý prestáva byť doménou iba svetových metropol a uplatňuje sa
čím ďalej, tým viac už i v menších mestách a obciach. Stáva sa tak zaujímavým pre
mnoho samospráv i u nás. Viacero miest a obcí začalo v rôznych podobách klásť
dôraz na smart riešenia a digitalizáciu, a mnoho z nich už dnes môže hovoriť vďaka
tomu o úspechoch, úsporách financií a zlepšeniach,“ povedala ministerka
informatizácie Veronika Remišová na konferencii.
„Pripravili sme historicky prvý Akčný plán pre inteligentné mestá a regióny,
v ktorom je 12 konkrétnych opatrení. Je to dobrý základ pre to, aby naše
samosprávy začali v oveľa väčšej miere využívať inteligentné digitálne technológie,
ktoré obyvateľom prinesú moderné služby, vyššiu bezpečnosť či zlepšia životné
prostredie,“ uviedla Remišová.„Akčný plán zároveň prispeje tiež k efektívnemu využitiu eurofondov z Programu
Slovensko, ktorý okrem smart projektov v oblastiach ako mobilita, životné
prostredie, či služby, poskytne podporu inovatívnym projektom pre rozvoj
inteligentných miest a regiónov, na čo je vyčlenená suma 106 miliónov eur. Verím,
že spoločne naše obce, mestá a regióny využijú potenciál inteligentných
a inovatívnych riešení naplno,“ dodala Remišová.
MIRRI túto agendu a aktivity samospráv podporuje už dlhodobo, príkladom sú dve
kolá výziev zameraných na moderné technológie a viacero iniciatív na podporu
práce s dátami. S našou podporou boli už ukončené alebo sa pravé finalizujú
projekty ako Inteligentné riadenie dopravy v rámci iniciatívy Smart Trnava, smart
regulácie dopravy v meste Prešov, či modernizácia cestnej dopravnej signalizácie
križovatiek v meste Banská Bystrica. V meste Kežmarok sme tiež podporili využitie
inteligentných riešení a technológií vo verejnom osvetlení, správe priechodov pre
chodcov a parkovacích systémov, taktiež nový kamerový systém im pomôže zvýšiť
bezpečnosť v meste a mesto bude tiež vedieť spravovať zvoz a likvidáciu odpadov
podľa aktuálneho dopytu obyvateľov.

 

Aby vám nič neuniklo