Vicepremiérka Remišová: Digitálne zručnosti sú dnes základným predpokladom pre úspech vo vzdelávaní a pracovnom živote


Bratislava, 26. apríl 2022 – Pomáhame zlepšovať digitálne zručnosti. Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj tento rok partnerom
najväčšieho a najkomplexnejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku
– IT Fitness testu. Jedenásty ročník podujatia štartuje už dnes a ponúka verejnosti
jedinečnú príležitosť otestovať svoju digitálnu gramotnosť.

IT Fitness test prekročil hranice Slovenska a zacielil priamo na Vyšehradskú štvorku. Aj tento rok
je ministerstvo informatizácie jeho hrdým partnerom!

„Pre mladých ľudí sú dnes digitálne zručnosti nutnou podmienkou pre to, aby sa
mohli vzdelávať a rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti. Pre dospelých sú zas
nevyhnutným predpokladom pre prijatie na väčšinu pracovných pozícií. V dnešnej
dobe už nestačia iba základné vedomosti a zručnosti, komunikácia, či obsluha
zariadení si od nás vyžadujú stále vyššiu mieru schopností narábať s počítačom
a orientáciu v online priestore. Aby ľudia mohli získať kvalitnú a dobre platenú
prácu vo všetkých regiónoch Slovenska, musia mať prístup k digitálnym
technológiám a musia ich vedieť ovládať a pracovať s nimi,“ povedala
vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová.
„Ministerstvo informatizácie podporuje aktivity a projekty, ktoré Slovensku výrazne
pomôžu v digitálnej transformácii a zvyšovaní digitálnych zručností. Z Plánu obnovy
a odolnosti pripravujeme jedinečnú ucelenú stratégiu na rozvoj digitálnych
zručností, ale vyškolíme tiež viac ako 170 000 seniorov. Program Slovensko počíta
v novom eurofondovom období s investíciami do digitalizácie za viac ako pol
miliardy eur a v neposlednom rade sme rozbehli aj vzdelávanie zamestnancov
štátnej a verejnej správy nad 50 rokov,“ spresnila Remišová.
„IT Fitness test je skutočnou stálicou úspešných IT projektov na Slovensku a sme
hrdí na to, že môžeme podporovať tento výnimočný a obzvlášť zmysluplný projekt,
ktorého päť jazykových mutácii šíri jeho dobré meno i skúsenosti aj do iných krajín
Európskej únie,“ uviedol Ján Hargaš, štátny tajomník ministerstva a Národný
koordinátor pre digitálne vzdelávanie a zručnosti. „Vývoj IT Fitness testu pozorne
sledujeme už niekoľko rokov. Spolu s jeho tvorcami v súčasnosti pracujeme na jeho
nadstavbe – pilotnom projekte na zvyšovanie digitálnych zručností seniorov, ako aj
zamestnancov verejnej správy,“ dodal Hargaš.
IT Fitness test ako najväčšie a najkomplexnejšie testovanie digitálnych zručností
organizuje IT Asociácia Slovenska. MIRRI SR je jeho každoročným partnerom. Žiaci,
študenti, ale aj učitelia, zamestnanci, či verejnosť sa môžu do testovania zapojiť
od 26. apríla do 31. júla 2022.
Počas predchádzajúcich desiatich ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako
300 000 účastníkov. V minulom, jubilejnom roku, boli testy dostupné v dvoch
jazykoch – v slovenskom a v maďarskom jazyku. Možnosť otestovať sa, využilo vlani
rekordných vyše 50 000 ľudí.
IT Fitness test teraz štartuje novú éru. Prvýkrát sa na testovaní zúčastnia
záujemcovia zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky a test bude dostupný v piatich
jazykoch – v slovenskom, maďarskom, českom, poľskom a aj v anglickom jazyku.
Novinkou v tomto roku je tiež vytvorenie špeciálneho testovacieho rozhrania pre
štátne a verejné organizácie, súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test
môžu využiť na interné vzdelávanie svojich zamestnancov, pričom výsledky za
jednotlivé organizácie sa nebudú zverejňovať. Každý zapojený subjekt tak získa
prístup k cenným dátam, vďaka ktorým efektívne vyhodnotí úroveň digitálnych
zručností svojich zamestnancov.
Testovacie úlohy sú rozdelené do piatich kategórií – Internet, Bezpečnosť a
počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje
a Komplexné úlohy. Pre žiakov základných škôl je pripravený test s 20 otázkami. Pre
študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre všetkých záujemcov starších ako 15
rokov má test 25 otázok.
Test je bezplatne dostupný z adresy itfitness.eu.

Aby vám nič neuniklo