Vicepremiérka Remišová: Do najmenej rozvinutých okresov ide 19 miliónov eur na podporu zamestnanosti, podnikania či cestovného ruchu


Bratislava, 30. august 2022 – Pomáhame skvalitniť život ľudí v najmenej
rozvinutých okresoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) vyčlenilo pre zaostávajúce okresy regionálny
príspevok vo výške 19,1 milióna eur. Jednotlivé okresné úrady postupne
zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí. O peniaze sa môžu uchádzať
napríklad projekty na podporu pracovných miest, vzdelávania, služieb,
priemyslu či cestovného ruchu v regiónoch. Vďaka novele zákona z dielne MIRRI
SR má podpora pre najmenej rozvinuté okresy nové férové pravidlá.

„Vďaka vlani schválenej novele o podpore najmenej rozvinutých okresov je teraz
prideľovanie regionálnych príspevkov transparentné a férové. Už o nich
nerozhoduje výbor nominovaný prednostom okresného úradu, ktorý mohol
príspevok priklepnúť prakticky komukoľvek podľa sympatií či straníckeho trička,
ale o podpore rozhodujú riadiace výbory. V nich sú zástupcovia samospráv, kraja,
mimovládok, zamestnávateľov aj ministerstva regionálneho rozvoja. Peniaze sa
teraz konečne môžu dostať tam, kde naozaj pomôžu ľuďom a celému okresu – do
dobrých projektov na podporu pracovných miest, miestnej ekonomiky či
cestovného ruchu,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja
Veronika Remišová.
V súčasnosti patria k najmenej rozvinutým okresy Kežmarok, Sabinov, Gelnica,
Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov,
Svidník, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Rožňava,
Sobrance, Trebišov a Stará Ľubovňa. Ich zoznam vedie Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny na základe miery evidovanej nezamestnanosti.

MIRRI SR poskytne týmto okresom regionálny príspevok za rok 2022 v sume 19,1
milióna eur. Výzvy s podmienkami pre žiadateľov zverejňujú postupne jednotlivé
okresné úrady. O príspevok sa môžu uchádzať napríklad projekty na podporu
vytvárania pracovných miest, podporu miestnej ekonomiky a inovácií,
vzdelávania, cestovného ruchu, ale aj projekty na zlepšenie infraštruktúry a
dostupnosti služieb pre obyvateľov týchto regiónov.
„Každý okres vie najlepšie posúdiť, ktoré problémy sú preň najpálčivejšie a do
akých oblastí musí najviac investovať, čomu jednotlivé okresné úrady prispôsobili
typy aktivít vo svojich výzvach. V zásade však pri najmenej rozvinutých okresoch
hovoríme najmä o podpore kvalitných pracovných miest, aby ľudia nemuseli
odchádzať za prácou a lepším životom do vyspelejších regiónov, ale tiež o podpore
pre infraštruktúru a kvalitnejšie služby,“ dodal štátny tajomník MIRRI SR Dušan
Velič.
Medzi žiadateľmi o príspevok môžu byť vyššie územné celky, neziskové
organizácie a občianske združenia, cirkevné a náboženské organizácie, školy a
školské zariadenia, regionálne rozvojové agentúry, ale aj obchodné spoločnosti a
podnikatelia.
Všetky výzvy spolu s termínmi na predkladanie žiadostí nájdete tu:
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-nro-zverejnuju-
vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na-rok-
2022/index.html

Aby vám nič neuniklo