Vicepremiérka Remišová: Dobrá správa pre rodičov škôlkarov – doteraz sme podporili vznik 10 000 nových miest pre deti v materských školách, ďalšie stovky čoskoro pribudnú


Bratislava, 25. august 2022 – Pomáhame rodičom a samosprávam riešiť problém
s nedostatkom miest pre deti v materských školách. Nové miesta v škôlkach
pribudnú najnovšie v šiestich bratislavských mestských častiach, a to vďaka
dotáciám vyše 1,6 milióna eur z výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). V škôlkach v hlavnom
meste vznikne 280 nových miest. „Nedostatok miest v materských školách však
trápi rodiny aj samosprávy po celom Slovensku. Preto riešenie tohto problému
patrí k našim prioritám,” zdôraznila vicepremiérka a ministerka regionálneho
rozvoja Veronika Remišová. Z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) sme v dobiehajúcom programovom období podporili
vytvorenie vyše 9 700 miest pre škôlkarov a za 147 miliónov eur sme pomohli
zmodernizovať škôlky v regiónoch pre takmer 25 000 detí.

„Prioritou strany ZA ĽUDÍ je podporovať rodiny, čo znamená tiež zabezpečiť
vybudovanie adekvátnej prorodinnej infraštruktúry. V našom volebnom programe
sme dokonca mali ako jeden z bodov právo na škôlku pre každé dieťa. V praxi to
znamená vytvoriť dostatočný počet predškolských zariadení, aby každý rodič
našiel pre svoje dieťa miesto v škôlke, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto.
Pomáhame tak rodičom vrátiť sa do práce a v neposlednom rade šetríme ich
rodinné rozpočty, aby nemuseli pre svoje deti hľadať iné, finančne náročnejšie
riešenia. Mimochodom, výrazne lepšiu demografickú situáciu majú práve krajiny,
ktoré vytvárajú lepšie podmienky na to, aby mohli mladí ľudia zladiť svoj osobný
a pracovný život,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja
Veronika Remišová.
Problém s nedostatkom miest pre škôlkarov poznajú rodičia aj samosprávy vo
všetkých regiónoch Slovenska, najvypuklejší je však vo väčších mestách. Najväčší problém s nedostatkom miest v škôlkach majú hlavné mesto a Bratislavský kraj,
kde ročne pribúdajú tisícky nových obyvateľov, ktorí sa sem sťahujú z iných kútov
Slovenska. „Ide najmä o mladých ľudí, mladé rodiny s deťmi, ktoré potrebujú
okamžite nastúpiť do školy či do škôlky, ideálne čo najbližšie ich bydliska. Preto
sme na riešenie komplikovanej situácie v Bratislavskom kraji a hlavnom meste
vlani vyhlásili mimoriadnu výzvu z regionálnych dotácií. Vďaka viac ako 1,6
milióna eur pribudne v bratislavských škôlkach 280 nových miest. V našej výzve
uspeli mestské časti Karlova Ves, Lamač, Petržalka, Rača, Ružinov a Staré Mesto.
V tamojších škôlkach pribudnú nielen nové miesta pre deti, ale budovy sa tiež
stavebne zmodernizujú, stanú energeticky úspornejšími, bezbariérovými, škôlky
obnovia svoje vybavenie aj ihriská,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.
Podporené projekty z výzvy na dotácie regionálneho rozvoja v Bratislavskom kraji:
1. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves: MŠ Kolískova 14, 127 000 €
– prestavbou ubytovne vznikne 1 nová trieda pre 22 detí, budova MŠ sa
zmodernizuje a zateplí
2. Mestská časť Bratislava-Lamač: MŠ na ul. Milana Šimečku 4, 60 000 €
– MŠ sa rozšíri o 20 nových miest, vybuduje sa nová jedáleň a rozšíria sa
hygienické zariadenia
3. Mestská časť Bratislava-Petržalka: MŠ na Fedinovej č.7, 436 000 €
– obnovou a modernizáciou MŠ vznikne 100 nových miest pre škôlkarov v 4
nových triedach a tiež 10 nových miest pre zamestnancov
4. Mestská časť Bratislava-Rača: MŠ Tbiliská ul. 2, 500 000 €
– MŠ sa zmodernizuje a rozšíri o 2 triedy spolu pre 42 detí, pribudne aj 7 nových
zamestnancov, upraví sa detské ihrisko
5. Mestská časť Bratislava-Ružinov: nová MŠ na Tomášikovej ul., 396 000 €
– prestavbou bývalej mestskej knižnice vznikne MŠ s 3 triedami spolu pre 66 detí,
vytvorí sa 8 miest pre zamestnancov, pribudne záhrada a ihrisko
6. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto: MŠ Heydukova, 103 000 €
– MŠ sa zmodernizuje a rozšíri o 2 triedy pre spolu 30 detí, vstup do MŠ sa stane
bezbariérovým, obnoví sa aj detské ihrisko
„Okrem toho sme z programu IROP vyhlásili historicky prvú výzvu špeciálne určenú
na podporu materských škôl v Bratislavskom kraji, ktorý má ako vyspelý región
veľmi obmedzené možnosti čerpať eurofondy. Európsku komisiu sa nám však podarilo presvedčiť, že problém s nedostatkom miest v materských školách je
natoľko vážny, že potrebujeme pri jeho riešení aj pomoc z eurofondov. Vďaka 23
miliónom eur vzniknú v materských školách v kraji ďalšie stovky nových miest pre
deti. Dostali sme spolu 53 žiadostí o podporu a výzva je práve v procese
vyhodnocovania,” uviedol Velič s tým, že špeciálnu podporu dostali bratislavské
samosprávy okrem toho aj pre svoje základné školy. Za takmer 63 miliónov eur sa
rozšíri a zmodernizuje v Bratislavskom kraji 26 škôl a pribudne vyše 4 200 miest
pre žiakov.
Na zvýšenie kapacít škôlok boli z programu IROP vyhlásené v programovom
období 2014 – 2020 celkovo štyri výzvy za takmer 147 miliónov eur. Vďaka tomu
vzniklo 9 734 nových miest pre deti v škôlkach po celom Slovensku, pričom sa
zmodernizovali a rozšírili zariadenia pre takmer 25 000 detí.
„Rozširovanie miest v materských školách znamená veľkú pomoc pre rodičov aj
pre obce a mestá, ktoré sú zriaďovateľmi škôlok. Podpora rodín je a zostáva našou
prioritou. Investície do predškolskej výchovy, škôl, kvalitného vzdelávania, to sú
investície do budúcnosti našich detí a do úspešnej budúcnosti Slovenska,“ dodala
vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo