Vicepremiérka Remišová: Eurofondy z cezhraničnej spolupráce pôjdu aj na ochranu pred klimatickou zmenou a zelené riešenia


 

Vláda schválila už šiesty program pre nové eurofondy – Interreg Stredná Európa má

rozpočet 281 miliónov eur

Bratislava, 26. Máj 2022 – Ďalší program nadnárodnej spolupráce dostal zelenú.
Vláda dnes schválila eurofondový program spolupráce medzi deviatimi členskými
krajinami EÚ, vrátane Slovenska. Ide o Interreg Stredná Európa na nové
programové obdobie 2021 – 2027, ktorého rozpočet je takmer 281 miliónov eur.
Národným kontaktným bodom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR.

„Ďalší eurofondový program pre nové programové obdobie je pripravený. Po piatich
programoch cezhraničnej spolupráce s našimi susedmi tak máme schválený aj
program Interreg medzi Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom,
Chorvátskom, Nemeckom, Talianskom a Slovenskom,“ povedala vicepremiérka a
ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Takmer 141 miliónov eur z celkového rozpočtu programu pôjde na zelené
investície. „Klimatická kríza sa týka všetkých, ľudia na celom svete už dnes cítia vo
väčšej či menšej miere jej dôsledky. Aj my na Slovensku pociťujeme extrémne
prejavy počasia – tornáda, záplavy, dlhotrvajúce suchá. To všetko ohrozuje nielen
kvalitu našich životov a spôsobuje obrovské materiálne škody, ale dostali sme sa už
do štádia, keď sú priamo ohrozené zdravie a životy ľudí. Čas na odvrátenie zlých
scenárov sa kráti. Preto potrebujeme radikálnejšie ekologické reformy a zásadné
investície do zelenej ekonomiky,“ upozornila Remišová.
Eurofondy z programu Interreg Stredná Európa pôjdu ďalej na podporu
konkurencieschopnosti a inovačných kapacít zapojených členských krajín. Investície

budú smerovať aj na zlepšenie dopravného spojenia vidieckych a okrajových
regiónov a manažment riadenia pre integrovaný územný rozvoj.
Doteraz program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 pomáhal napríklad pri
ochrane lesov pred zmenou klímy, či ochrane historických pamiatok. Aby sa
ekologickú funkciu lesov podarilo udržať aj do budúcnosti, treba zachrániť
ohrozené druhy drevín a pestovať také druhy stromov a rastlín, ktoré budú
očakávanému podnebiu lepšie prispôsobené. Uľahčiť prenos lesného materiálu
medzi krajinami, podporiť ochranu ekosystémov v strednej Európe a pripraviť ich
na zmenu klímy má za cieľ nadnárodný projekt SUSTREE. Spojil partnerov zo
šiestich krajín a Slovensko v ňom zastupuje Národné lesnícke centrum, ktoré
dostalo z programu na podporu svojich aktivít viac ako 104 000 eur. V rámci
projektu vznikla aj mobilná aplikácia, ktorá zobrazuje súčasnú a budúcu
zraniteľnosť siedmich európskych druhov stromov a navrhuje miesta na výber
sadeníc.
Podporu získal aj projekt RUINS, ktorého cieľom je vdýchnuť nový život
stredovekým ruinám prostredníctvom moderného riadenia a nového využitia.
Vďaka projektu dostala podporu vo výške takmer 140 000 eur Katedra životného
prostredia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výsledky jej projektu zlepšia
manažment pevnosti Bzovík v okrese Krupina, vďaka čomu sa nájdu nové možnosti
využitia pamiatky v súlade s ochranou jej historickej hodnoty.
Program Interreg Stredná Európa je už šiestym schváleným operačným programom
pre nové eurofondové obdobie. Ešte koncom marca vláda schválila päť
eurofondových programov spolupráce – Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-
Rakúsko, Maďarsko-Slovensko a program NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-
Ukrajina a Poľsko-Slovensko. Z rozpočtov jednotlivých programov v celkovej
výške viac ako 568 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu
života ľudí v pohraničných regiónoch.

Aby vám nič neuniklo