Vicepremiérka Remišová: Európska komisia nám schválila už druhý program cezhraničnej spolupráce – na spoločné projekty v pohraničí s Českou republikou pôjde 107 miliónov eur


Bratislava, 5. október 2022 – Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má
svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg
Slovensko – Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu
programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia
kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v
programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.

„Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe.
Práve na podporu dobrých susedských vzťahov a pomoc ľuďom žijúcim v pohraničí
slúžia eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Po tom, ako
Európska komisia pred pár dňami schválila program spolupráce medzi Slovenskom
a Poľskom, teraz pre nové programové obdobie schválila aj program spolupráce s
Českou republikou a postupne budú schvaľované aj ďalšie programy. Pre
Slovensko to znamená, že môžeme nabiehať na čerpanie nových eurofondov,”
uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
„Program Interreg s Českou republikou má celkovú alokáciu takmer 107 miliónov
eur a riadi ho naše ministerstvo. Práve tento program považujem za veľmi
dôležitý. Máme spoločné problémy a musíme spojiť sily, aby sme ich aj spoločne
riešili. Spomeňme si na tohtoročné leto – Slovensko aj Česko zažívali najväčšie
sucho za niekoľko sto rokov a extrémnu vlnu horúčav. O tejto téme som hovorila aj
s mojím rezortným kolegom, českým ministrom Ivanom Bartošom a dohodli sme
sa, že prvé výzvy z programu Interreg Slovensko – Česko pôjdu práve do oblasti
klímy, ochrany životného prostredia a prírody a prevencie rizika katastrof,”
zdôraznila ministerka Remišová.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti
spolupráce medzi Slovenskom a Českom:
1. Životné prostredie
2. Kultúra a cestovný ruch
3. Inštitucionálna spolupráca
4. Fond malých projektov, ktorý je zameraný na podporu partnerstiev a
cezhraničných štruktúr, vrátane voľnočasových a záujmových aktivít
Na slovenskej strane program INTERREG SK – CZ zahŕňa územie Trenčianskeho,
Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane patrí do
programu Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.
Do cezhraničnej spolupráce Interreg SK – CZ sa v uplynulom programovom období
2014 – 2020 investovalo 106 miliónov eur a tieto zdroje išli na podporu 151
projektov. Vďaka tomu sa, okrem iného, zrekonštruovalo 115 pamiatok a
vybudovalo a zmodernizovalo viac ako 157 kilometrov cyklociest.

Aby vám nič neuniklo