Vicepremiérka Remišová: Hackathony sa nám osvedčili, po boji s dezinfomáciami sa zameriame na pomoc seniorom


Bratislava, 11. november 2022 – Pokračujeme v sérii hackathonov, ktoré
pomôžu úspešne digitalizovať Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) spustí v decembri druhý hackathon,
tentokrát na tému Digitálni seniori. Cieľom podujatia je navrhnúť riešenia, ktoré
pomôžu staršej generácii lepšie porozumieť digitálnym technológiám a viac ich
využívať.

„Po úspešnom prvom hackathone na boj proti dezinformáciám, do ktorého sa zapojili desiatky
mladých talentovaných ľudí a tímov, pokračujeme ďalej. Téma ďalšej výzvy na inovatívne
riešenia je zameraná na to, ako pomôcť seniorom lepšie a bezpečne sa orientovať v online
priestore a motivovať ich, aby sa nebáli používať digitálne zariadenia. Aj vďaka týmto aktivitám
pomáhame riešiť zložité problémy, ktorým naša spoločnosť čelí. Verím, že aj do tejto výzvy sa
zapoja desiatky expertov, študentov a nadšencov v oblasti IT,“ povedala vicepremiérka a
ministerka investícií Veronika Remišová.
Hackathon Digitálni seniori, ktorý MIRRI SR organizuje v spolupráci s Campus Cowork, sa
uskutoční 9. – 10. decembra 2022 v Bratislave. Určený je pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať
realizáciu a prezentáciu svojich nápadov v oblasti IT. Podmienkou je vek nad 18 rokov, výhodou
sú skúsenosti s programovaním, dizajnom či vývojom aplikácií. Jednotlivci aj tímy sa môžu do
6. decembra registrovať na stránke hacknime.to, kde nájdu aj ďalšie užitočné informácie
o projekte. Pre víťazné tímy je aj tentoraz pripravená finančná odmena vo výške 3 000, 2 000
a 1 000 eur a najlepší projekt získa podporu MIRRI SR pri uvádzaní riešenia do praxe.
Účastníci hackathonu budú počas dvoch dní navrhovať riešenia, ktoré seniorom pomôžu
zorientovať sa vo svete online aplikácií a možností, ktoré tieto aplikácie prinášajú, a zároveň
spopularizujú základné elektronické služby (komunikáciu s úradmi, zdravotnými poisťovňami,
bankami…) spôsobom zrozumiteľným pre seniorov. Príkladom takýchto riešení je webová
aplikácia alebo virtuálna hra.
„Dnes už nie je možné fungovať výlučne v offline svete, pretože spoločnosť sa digitalizuje čoraz
viac. Seniori, ale aj rôzne iné skupiny ľudí sú dnes znevýhodnení v rôznych oblastiach svojho
života iba tým, že majú nízke digitálne zručnosti. Aj preto na ministerstve informatizácie
presadzujeme projekty, ktoré im pomôžu byť plnohodnotnou súčasťou online priestoru. Či už je to náš projekt na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov alebo tento hackathon, ktorý
aktuálne pripravujeme,“ dodala ministerka Remišová. Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností
seniorov a distribúcia Senior-tabletov“ má za sebou úspešnú pilotnú fázu, počas ktorej bolo
vyškolených viac ako 1 400 seniorov po celom Slovensku. Do roku 2026 MIRRI SR plánuje
vyškoliť viac ako 172 000 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb.
MIRRI SR v októbri úspešne zrealizovalo prvý zo série hackathonov s názvom Hacknime
dezinformácie. Na dvojdňovej akcii sa stretlo 12 tímov zložených zo 40 účastníkov. Odborná
porota ohodnotila ako najlepšie projekty „Infomentor“ – vzdelávaciu aplikáciu na zvyšovanie
mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia mladých ľudí (tím „Pishkotky“), ďalej
technologický plug-in na podporu vyhodnocovania dezinformácií a škodlivého obsahu na
internete (tím „DEKK Inštitút“) a interaktívnu hru na vyhodnocovanie dopadov zlých rozhodnutí
na základe dezinformácií v online priestore (tím „Incidental Minds“).
Sériu hackathonov pripravilo MIRRI SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
ČO JE HACKATHON?
 Jedinečné a nepretržité 24 – 48-hodinové podujatie, na ktorom v rámci intenzívnej
spolupráce na špecifickom zadaní pracujú tímy softvérových nadšencov, programátorov,
UX dizajnérov, študentov a podobne. Cieľom je priniesť digitálne riešenia vopred
stanoveného problému.
 MIRRI SR plánuje vyvinúť maximálne úsilie, aby podporilo aj samotnú implementáciu
riešení.

Aby vám nič neuniklo