Vicepremiérka Remišová: Inovatívne projekty šiestich slovenských vedeckých tímov získali podporu 375 000 dolárov v rámci spolupráce s Massachusetts Institute of Technology


MIRRI SR navýšilo podporu do MIT fondu o sumu 150 000 USD a umožnilo tak

realizáciu všetkých kvalitných projektov

Bratislava, 4. júl 2022 – Investujeme do výskumu a inovácií. Navýšili sme
podporu do spoločného fondu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR a svetoznámej univerzity Massachusetts Institute of
Technology na sumu 375 000 USD. Podporu tak mohli získať všetky prihlásené
kvalitné projekty. Tie prešli prísnym posudzovaním zo stany Massachusettskej
univerzity.

 

„Teší ma pozitívna spätná väzba k vysokej kvalite našich vedeckých tímov zo
strany samotnej univerzity. Spolupráca s MIT je pre slovenských vedcov
atraktívnou príležitosťou. Vďaka nej sa našim vedcom otvorila možnosť získať
skúsenosti na pôde jednej z najprestížnejších univerzít sveta. Ak chceme patriť
medzi úspešných, musíme investovať do inovácií, nových odvetví, odvážnych
projektov. Inovačné riešenia, a nielen technologické, chceme dostať do regiónov,
aby priamo tam ľudia vďaka nim získali pracovnú perspektívu hodnú 21. storočia,
vyššie mzdy a lepšiu kvalitu života,“ povedala vicepremiérka a ministerka Veronika
Remišová, pod ktorej rezort patrí aj inovačná diplomacia.
Vedecké akademické tímy zo Slovenska prejavili záujem o spoluprácu
s Massachusettskou univerzitou a zaslali vysoko kvalitné projekty. Do prvej výzvy
sa prihlásili 4 univerzity a SAV – Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická
univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Komenského
univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied. Na hodnotenie predložili šesť
projektov.
Odborným hodnotením prešlo všetkých šesť projektov, keď MIT komisia
vyhodnotila zaslané projekty ako vysoko kvalitné: https://misti.mit.edu/faculty-
funds/past-seed-fund-winners.

Slovenské vedecké tímy chcú v spolupráci s americkými kolegami riešiť projekty
v oblasti predĺženia životnosti polovodičových batérií, či monitoringu odpadových
vôd. Skúmať chcú aj dôsledky automatizácie na trh práce v USA a EÚ, ale aj hľadať
nové matematické metódy pri modelovaní správania a vlastností mnohých
prírodných a umelo vyrobených materiálov. Zamerajú sa však i na výskum a
zmenu štruktúry materiálov a  zmeny ich vlastností na úrovni atómov, či vzťahy
medzi biomateriálmi a ich schopnosť pôsobiť na životné prostredie.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uzatvorilo
v decembri 2021 dohodu s Massachusetts Institute of Technology a zriadili fond
s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu. Slovensko vložilo
do fondu jednorazový vklad z rozpočtu inovačnej diplomacie vo výške 225 000
amerických dolárov.
MIRRI sa rozhodlo navýšiť zdroje do fondu o sumu 150 000 USD, aby mohli byť
podporené všetky kvalitné a prihlásené projekty. Navýšenie zdrojov tak umožnilo
podporiť viac projektov už v tejto prvej výzve. Zároveň sa tým umožní navýšenie
balíka zdrojov aj pre ďalšiu výzvu, ktorá prebehne v závere roka 2022, prípadne na
výzvu v roku 2023, ak nedôjde k vyčerpaniu týchto zdrojov v roku 2022.
„Podpora do vedy, výskumu a inovácií je pre Slovensko kľúčová. Kvalitné vedecké
projekty podporujeme priamo spoluprácou s jednou z najprestížnejších univerzít
sveta, ktorá vychovala takmer 100 laureátov Nobelovej ceny či 41 astronautov.
Ale aj v rámci nového eurofondového obdobia – z Programu Slovensko. V rámci
neho sme alokovali na podporu vedy, výskumu a inovácií takmer 1,8 miliardy. Na
podporu slovenských vedcov a zlepšovanie kvality ich práce pôjde suma 160 000
miliónov eur,“ priblížila podporu pre slovenskú vedu vicepremiérka Remišová.
O MIT fonde
MIT – Slovakia Seed Fund pomáha slovenským vedcom a študentom nadviazať
spoluprácu s partnermi z MIT. Umožňuje podporiť základný výskum vo všetkých
oblastiach pôsobnosti Massachuettskej univerzity, teda v prírodných,
humanitných vedách, umeleckých a spoločenských vedách, v manažmente, v
ekonómii, informatike, technických vedách, v architektúre a plánovaní.
Ide o financovanie spoločných projektov medzi fakultami a študentami MIT so
slovenskými verejnými školami, univerzitami a verejnými výskumnými
inštitúciami. Slovenská strana je v pozícii spolužiadateľa. Žiadateľmi o podporu môžu byť verejno-výskumné inštitúcie, ale do spoluprác musia pribrať samotných
študentov, či pracovníkov vo výskumnom ústave.
Slovensko vložilo do fondu pri jeho vzniku sumu 225 000 USD s predpokladom
každý rok vyhlásiť výzvu v objeme 75 000 USD. V rámci každej výzvy mali byť
podporené dva až tri projekty v hodnote 30 000 USD na projekt.
Prvá výzva bola otvorená od septembra do decembra 2021. Jej výsledkom je
podpora pre šesť úspešných a kvalitných projektov. Nasledujúca výzva bude
vyhlásená koncom roka 2022.
Vedecké tímy môžu prostriedky z fondu využívať 20 mesiacov na financovanie
krátkodobých výskumných stretnutí partnerov projektu formou osobných
stretnutí, workshopov, rozhovorov, brainstormingu medzi fakultami a študentami
MIT so slovenskou stranou projektu. Zvyčajne ide o jedno alebo dvoj-týždňové
vzájomné pracovné cesty.
V súčasnosti je v spolupráci s Massachuasetts Instittute of Technology zriadených
24 fondov na podporu vedy a výskumu. Okrem Slovenska má fond zriadený aj
Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Poľsko, Taliansko
a ďalšie krajiny EÚ a sveta.

Aby vám nič neuniklo