Vicepremiérka Remišová: Investície do vzdelávania sú pre budovanie úspešnej krajiny prvoradé – rozvíjame spoluprácu s poprednými univerzitami Slovenska


Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísala

memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach
Košice, 25. november 2022 – Zapájame vedu, inovácie a potenciál našich vysokých
škôl do zlepšovania fungovania štátnej a verejnej správy. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpíše memorandá o
spolupráci s poprednými slovenskými univerzitami. Prvou z nich je Technická
univerzita v Košiciach. Memorandum o spolupráci s touto prestížnou vysokou
školou podpísala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
„Investície a podpora kvalitného vzdelávania sú zásadným predpokladom pre
úspech Slovenska. Predchádzajúce vlády, žiaľ, nedokázali naplno využiť v prospech
štátu potenciál, ktorý môže ponúknuť akademická obec aj odborné a výskumné
kapacity našich vysokých škôl. To sme sa rozhodli zmeniť. Máme ambíciu získať pre
štát najlepších odborníkov a umožniť študentom našich popredných univerzít získať
potrebné skúsenosti a prax, motivovať ich, aby potom svoje poznatky profesne
rozvíjali doma, v prospech Slovenska. Preto rozvíjame spoluprácu s našimi
špičkovými univerzitami. Dnes som podpísala rámcové memorandum s Technickou
univerzitou v Košiciach a už o pár dní za naše ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie podpíšeme memorandá o spolupráci s ďalšími troma
poprednými vysokými školami – s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou technickou
univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave,“ uviedla ministerka Veronika
Remišová.
Memorandum o spolupráci medzi MIRRI SR a Technickou univerzitou v Košiciach
(TUKE) podpísala podpredsedníčka vlády Remišová počas návštevy košickej
univerzity. Univerzitu navštívila spoločne s komisárkou Európskej komisie pre
súdržnosť a reformy Elisou Ferreirou a komisárom pre zamestnanosť a sociálne
práva Nicolasom Schmitom na záver dvojdňového pracovného programu
konferencie k Programu Slovensko.
Na základe memoránd s univerzitami odborné sekcie ministerstva investícií zapoja
študentov a odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov z oblastí
eurofondov, inovácií, štátneho IT či regionálneho rozvoja. „Naším cieľom je, aby pre
štát pracovali tí najlepší. A nadaným študentom chceme dať šancu získať unikátne
vedomosti a skúsenosti, ktoré ponúkajú iba štátne projekty,” povedala Remišová.
Jednou z oblastí unikátnej spolupráce MIRRI SR a univerzít je napríklad budovanie
inteligentných regiónov a miest, a to aj v súvislosti so zmenou klímy a rozvojom
štátneho IT a kybernetickej bezpečnosti.
„Inovácie a nové technológie sú, a čoraz viac budú, hnacím motorom rozvoja
slovenskej ekonomiky. Sú kľúčové pre prosperitu a lepšiu budúcnosť Slovenska, lebo
len dynamické inovatívne odvetvia dajú ľuďom v regiónoch perspektívu a pracovné
miesta s vysokou pridanou hodnotou a lepšími platmi. Veľmi ma teší, že práve tu na
pôde Technickej univerzity v Košiciach je centrum inovačného ekosystému celého
regiónu s celoštátnym dosahom – a to Univerzitný vedecký park Technicom. Jeho
súčasť, startupové centrum, ktoré podporuje malé a stredné hi-tech firmy, je
príkladom, ako možno prenášať výsledky výskumu a inovácií z univerzitnej pôdy do
rozvoja podnikateľského prostredia. Strojnícka fakulta Technickej univerzity
v Košiciach sa podieľala aj na vzniku prvého slovenského vodíkového auta a vyvíja
ďalšie vodíkové technológie, vďaka ktorým Slovensko drží krok so svetovými
inovačnými trendmi,“ dodala vicepremiérka Remišová.
Ministerka investícií taktiež navštívila Košický klaster nového priemyslu – Cassovia
New Industry Cluster, ktorého cieľom je prepájať vedeckú a akademickú obec
s inovačnými spoločnosťami a rozvíjať tak regionálnu inovačnú ekonomiku.

Aby vám nič neuniklo