Vicepremiérka Remišová: Košice nedokázali naplno využiť šance, ktoré eurofondy mestu ponúkali


Košice, 5. máj 2022 – Pomáhame zlepšovať slovenské zdravotníctvo, aby ľudia vo
všetkých regiónoch mali prístup ku kvalitnej liečbe a starostlivosti. Počas
návštevy Nemocnice Košice-Šaca to zdôraznila vicepremiérka a ministerka
investícií Veronika Remišová. Nemocnica získala na modernizáciu viac ako 7
miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý
riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).
Vicepremiérka zároveň poukázala na premrhané šance mesta Košice, ktoré
nedotiahlo do úspešného konca nákup nových električiek a v čerpaní z programu
IROP je druhé najhoršie medzi krajskými mestami.

„Prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je jedným zo zásadných faktorov,
podľa ktorého dnes môžeme posudzovať kvalitu života ľudí v regiónoch. Preto práve
zlepšovanie zdravotníctva patrí medzi kľúčové priority nášho ministerstva,“
vyhlásila vicepremiérka Remišová, ktorej ministerstvo riadi regionálny program
IROP. „Na modernizáciu nemocníc a zdravotných stredísk v regiónoch, na nákup
najmodernejších diagnostických prístrojov a na lepšie služby pre pacientov išlo za
uplynulé roky spolu viac ako 192 miliónov eur, ktoré pomohli 86 zariadeniam.
Jedným z nich je aj košická nemocnica v Šaci, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu
všeobecnú nemocnicu na Slovensku a po jej návšteve môžem potvrdiť, že právom,“
uviedla ministerka. Nemocnica Košice-Šaca získala od Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporu viac ako 7,3 milióna eur, vďaka
čomu získali obyvatelia Košíc a okolia prístup k prvotriednej zdravotnej
starostlivosti. Z eurofondov sa zrekonštruovala budova nemocnice, vybudovali sa

prístavba a nový urgentný centrálny príjem a nakúpili sa najmodernejšie
diagnostické prístroje CT, RTG či USG.
Projekt modernizácie Nemocnice Košice-Šaca označila ministerka Remišová za
dobrý príklad toho, ako sa majú zmysluplne využívať eurofondy v prospech
občanov. „Košičania najlepšie vedia, k akému rozkrádaniu a mrhaniu verejných
zdrojov dochádzalo v zdravotníctve za bývalých vlád,“ podotkla.
Z programu IROP ministerstvo investícií podporilo v meste desiatky ďalších
projektov za takmer 30 miliónov eur, napríklad:
Obnova a rekonštrukcia ciest: 10 miliónov eur
Verejná doprava: 10 miliónov eur
Cyklotrasy: 570 000 eur
Materské školy: 1,8 milióna eur
Základné školy: 1,2 milióna eur
Vodovody a kanalizácia: 1 milión eur
„Je veľká škoda, že nie všetky príležitosti ako zlepšiť život ľudí dokázalo súčasné
vedenie mesta využiť. Viaceré doslova premrhalo. Tých dobrých vecí z eurofondov
mohlo byť oveľa viac. Lenže v čerpaní z regionálneho programu sú Košice na
úplnom chvoste medzi krajskými mestami. Čiže peniaze sú, ale súčasný manažment
mesta z nich dokázal využiť len necelých 24 %, to nie je ani štvrtina,“ upozornila
Remišová.
Za veľké zlyhanie považuje aj zmarený nákup 10 nových električiek za 25 miliónov
eur z eurofondov. „Vedenie mesta tak pripravilo obyvateľov Košíc nielen o 25
miliónov eur, ale najmä o lepšiu a kvalitnejšiu verejnú dopravu. Stále počúvame
ponosy na to, aké sú problémy s využitím eurofondov. My, na našom ministerstve,
sme maximálne preškrtali eurofondovú byrokraciu a zaviedli sme už päť balíčkov
zjednodušení. Ukazuje sa však, že problém spočíva v kompetentnosti
a profesionalite prijímateľov. Zatiaľ čo niektoré kraje a krajské mestá dokázali
z regionálneho programu doteraz využiť len štvrtinu, v iných je to viac ako dvakrát
toľko,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo