Vicepremiérka Remišová: Ministerstvo investícií prináša do regiónov novinku – žiadatelia o eurofondy a dotácie nájdu všetky informácie a služby na jednom mieste MIRRI SR otvorilo v Nitre prvé zo siedmich Regionálnych centier


Nitra, 19. september 2022 – Podporu a poradenstvo pre nové eurofondy nájdu
žiadatelia v regiónoch na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvára sieť siedmich Regionálnych centier,
v ktorých žiadatelia dostanú komplexný servis a poradenstvo v oblasti
eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá
práce, životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre
verejné obstarávanie ako aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, ktorí
budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne
centrum dnes otvorili v Nitre.

„Rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality života ľudí sú pre nás prioritou. Preto pre
žiadateľov o eurofondy a dotácie prinášame úplne nový koncept služieb, aby sa
podpora dostala čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tam, kde ju ľudia potrebujú.
Kým doteraz museli žiadatelia o podporu z eurofondov a dotácií obiehať niekoľko
ministerstiev a úradov sídliacich v  hlavnom meste, odteraz nájdu pomoc a všetky
potrebné informácie pod jednou strechou v každom krajskom meste,“ vyhlásila
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová pri otváraní prvého
Regionálneho centra, ktoré sídli na Farskej ulici č. 7 v Nitre. Postupne budú nové
poradenské centrá otvorené aj v Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach
a Prešove.
„Oslovili sme aj ostatné ministerstvá, ktoré čerpajú eurofondy, aby sa do nášho
projektu zapojili. V nitrianskom Regionálnom centre tak budú okrem odborníkov
nášho ministerstva investícií poskytovať poradenstvo aj odborníci z ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva životného prostredia, Úradu vlády SR,
ktorý ma na starosti Plán obnovy, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako aj Úradu pre verejné obstarávanie.“ Pomoc žiadateľom bude
poskytovať 30 pracovníkov – za MIRRI SR bude v nitrianskom Regionálnom centre k
dispozícii 10 zamestnancov.
„Žiadatelia o eurofondy a dotácie tak nájdu všetky služby a poradenstvo na jednom
mieste. V každom krajskom meste bude prítomný tím profesionálov, ktorých
úlohou bude prinášať aktuálne informácie o výzvach a dotačných schémach a
každému záujemcovi o podporu poskytnú komplexný servis služieb. Regionálne
centrá sú súčasťou najväčšej reformy eurofondov v histórii Slovenska, ktorú sme
odštartovali pre nové programové obdobie 2021 – 2027,“ spresnila Remišová.
Potenciálny žiadateľ dostane v Regionálnom centre informácie o fondoch EÚ, o
možnostiach získania finančných prostriedkov z grantov, o všetkých aktuálnych i
pripravovaných výzvach v rámci Programu Slovensko, či iných zdrojov v rámci
regionálneho rozvoja. Žiadatelia v Regionálnom centre tiež nájdu poradenstvo pre
proces verejného obstarávania. Všetci aktéri v regiónoch, vrátane miest, obcí,
univerzít, mimovládnych organizácií či podnikateľov sa tak môžu ľahšie orientovať
v podmienkach, ako získať podporu pre svoje projekty.
„Robíme všetko preto, aby eurofondy boli bez zbytočnej byrokracie, a aby efektívne
pomáhali zlepšovať kvalitu života ľudí v regiónoch. Verím, že Regionálne centrá
výrazne zjednodušia využívanie nových eurofondov a pomôžu žiadateľom, aby
mohli do regiónov priniesť kvalitné a užitočné projekty. Teším sa na profesionálnu
spoluprácu s našimi partnermi z Regionálnych centier, so samosprávami a ďalšími
kľúčovými aktérmi,“ dodala Remišová.
Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu
Nitrianskeho kraja:
Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo doteraz
v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do Nitrianskeho kraja 111
miliónov eur na 192 projektov, vďaka čomu sa napríklad opravilo viac ako 255 km
ciest II. a III. triedy, vybudovalo vyše 32 km cyklotrás, zrekonštruovalo
a zmodernizovalo sa 56 materských a 53 základných škôl.
Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sa napríklad oživili destinácie cestovného
ruchu pod hradom Gýmeš, posilnila cykloturistika a agroturistika v Zlatnej na
Ostrove, zrekonštruovalo sa zdravotné stredisko v obciach Rybník a Krúšovce.
Celkovo bolo v Nitrianskom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
podporených 48 projektov v sume takmer 1,32 milióna eur. V rámci programu
cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko bolo podporených 47
projektov za 45 miliónov eur. Granty Európskeho hospodárskeho priestoru
a Nórska podporujú v rámci Nitrianskeho kraja v aktuálnom programovom období
2014 – 2021 celkovo 12 projektov za 3,1 milióna eur.

Aby vám nič neuniklo