Vicepremiérka Remišová: Múzeum SNP dostane úplne nové expozičné priestory vďaka 1 miliónu eur z našich grantov


Banská Bystrica, 9. september 2022 – Pomáhame obnoviť kultúrne dedičstvo
a uchovať historickú pamäť pre budúce generácie. Vďaka jednému miliónu eur z
Grantov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré spravuje Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), vybuduje
Múzeum SNP úplne nový expozičných priestor. Otvorený depozitár vďaka
využitiu moderných technológií a najnovších výstavných trendov predstaví
verejnosti množstvo doteraz nevystavovaných zbierkových predmetov. Stavbu
nového depozitára otvorili vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová a minister obrany Jaroslav Naď.

„Múzeum SNP je jedným z najdôležitejších múzeí, ktoré na Slovensku máme.
Pripomína nám odvahu ľudí, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu počas 2.
svetovej vojny a Slovenského národného povstania, ako aj varuje pred návratom
totalitárnych režimov. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je dôležité podporovať
uchovávanie a prezentovanie historickej pamäte nášho národa, aby sme nezabudli
na to, aké hrôzy znamená vojna. Bez historickej pamäte by sa ľahko mohlo stať, že
praktiky diktátorských režimov, extrémizmus a nenávisť prevalcujú hodnoty
slobodnej spoločnosti a demokracie, na ktorých stojí Slovenská republika aj
dnešná Európa. Som veľmi rada, že vďaka podpore z našich grantov vznikne v
Múzeu SNP jedinečná nová expozícia o osudových okamihoch histórie nášho
národa,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Otvorený depozitár vybuduje Múzeum SNP vďaka podpore 1 milión eur z Grantov
EHP, ktoré spravuje MIRRI SR. V novom depozitári múzeum vystaví časť zo svojich
unikátnych zbierok, ktoré verejnosť bežne nemôže vidieť. Múzeum SNP má
v zbierkach takmer 17 000 autentických predmetov a dokumentov viažúcich sa
k povstaniu a pritifašistickému odboju na Slovensku. Projekt je unikátny svojou myšlienkou, ako aj stavebným i technologickým prevedením. Len málo múzeí v
Európe totiž doteraz otvorilo svoje depozitáre širokej verejnosti. Okrem
príležitosti vidieť predmety bežne ukryté pred zrakmi verejnosti spoznajú
návštevníci aj prácu konzervátorov, ktoré vzácne unikáty uchovávajú. Celková
plocha Otvoreného depozitára bude takmer 300 metrov štvorcových a bude
členená na tri sekcie.
V časti Výstavný otvorený depozitár vystavia muzeálne predmety v špeciálne
upravených regáloch tak, aby boli viditeľné pre každého. Zbierkové predmety
budú označené 2D kódom, ktorý po načítaní cez mobilnú aplikáciu vyrozpráva
návštevníkovi príbeh predmetu, vrátane rôznych zaujímavostí.
Zvyčajne neviditeľnú prácu muzeálnych pracovníkov priblíži ďalšia sekcia –
Vzdelávací otvorený depozitár. Návštevníkom umožní sledovať činnosti dôležité
pre uchovanie muzeálnych predmetov, pričom jednotlivé zásahy doplní výklad.
Pre externých vedeckých pracovníkov, študentov a ďalších bude slúžiť Študijný
otvorený depozitár. Na financovaní stavebných prác nového expozičného
priestoru sa podieľa Ministerstvo obrany SR.
Viac o projekte sa dozviete na: https://www.eeagrants.sk/projekty/otvoren-
depozitr/.
Projekt Múzea SNP nie je jediným, ktorý MIRRI SR z Grantov EHP financuje.
Dlhodobo pomáhame obnovovať pamiatky a uchovať ich hodnoty pre budúce
generácie. Za 17 miliónov eur z týchto grantov sa rozbehla obnova a záchrana už
20 cenných pamiatok po celom Slovensku. (Podrobnosti možno nájsť TU.)
„Našou snahou je pamiatky nielen rekonštruovať a zachraňovať, ale tiež im
chceme vdýchnuť nový život a ich využitie posunúť do 21. storočia. Pamiatky
získajú po obnove aj nové využitie, napríklad pre rôzne kultúrne, spoločenské či
vzdelávacie akcie. Takéto živé pamiatky pritiahnu viac návštevníkov a tým prispejú
tiež k miestnemu cestovnému ruchu a ekonomike,“ upozornila ministerka.
Granty EHP fungujú na Slovensku od roku 2004, kedy sme sa stali nielen členom
elitného klubu Európskej únie, ale tiež členom Európskeho hospodárskeho
priestoru. Jeho súčasťou sú aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, ktoré za 18 rokov
poskytli Slovensku už viac ako 250 miliónov eur.
Podrobné informácie o grantoch nájdete na: www.eeagrants.sk /
www.norwaygrants.sk.

Aby vám nič neuniklo