Vicepremiérka Remišová na konferencii ITAPA 2022: Naše reformy už prinášajú prvé zásadné výsledky v podobe lepších digitálnych služieb pre občanov


Bratislava, 30. november 2022 – Štátne IT služby posúvame dopredu a bližšie
k ľuďom. V oblasti informatizácie a digitalizácie štátu sa nám podarilo rozbehnúť
viacero prelomových reforiem a projektov, ktoré spravia zo Slovenska modernú
digitalizovanú krajinu. Na konferencii ITAPA to zdôraznila vicepremiérka a
ministerka informatizácie Veronika Remišová.

„Rok 2022 je pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
v mnohom prelomový. Veľmi dôležité reformy, ktoré sme začali robiť pred dvoma
rokmi, prinášajú prvé zásadné výsledky a zlepšenia služieb štátu pre občanov.
Odštartovali sme Veľkú antibyrokratickú revolúciu, zavádzame proaktívne digitálne
služby pri jednotlivých životných situáciách, spravili sme prvý, ale o to dôležitejší
krok k budovaniu digitálneho ekosystému štátu, ktorý bude pre občanov dostupný
vďaka aplikácii Slovensko v mobile. V neposlednom rade sa nám vďaka
profesionálnemu a bezkorupčnému riadeniu podarilo ušetriť na výdajoch na štátne
IT viac ako 72 miliónov eur a zastabilizovať ústredný portál verejnej správy
Slovensko.sk, ktorý sme zdedili po našich predchodcoch v katastrofálnom
stave,“ vyhlásila na konferencii ITAPA vicepremiérka Remišová.
Vďaka najväčšej antibyrokratickej reforme sa od januára zrušilo 13 druhov
papierových potvrdení a výpisov, ktoré už občania nemusia predkladať na úradoch.
„Ide o výpisy, ktoré boli na úradoch najviac predkladané občanmi, ako napríklad
kópia rodného listu, ktorú si predtým úrady pýtali od občanov až 1,5 milióna razy
ročne. Zrušili sme tiež kópiu sobášneho listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o
pridelení IČO, vybrané rozhodnutia súdov, atď. Celkovo, v rámci tejto ambicióznej

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
reformy, zrušíme predkladanie až 21 okruhov výpisov a potvrdení, vďaka čomu
občania a podnikatelia ušetria ročne viac ako 42 miliónov eur na poplatkoch,
doprave či čase, ktorý by inak strávili behaním po úradoch,“ uviedla ministerka.
Ďalším reformným úspechom je zavedenie prvej proaktívnej, plne digitalizovanej
životnej situácie – narodenie dieťaťa. „Vďaka tomu už čerství rodičia nemusia
obehávať úrady a lekárov, aby získali rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa,
ale štát automaticky vybaví celú administratívu za nich. Na digitalizácii tejto
najkomplexnejšej životnej situácie sa podieľali okrem nášho ministerstva aj rezorty
sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva a vnútra. Systém bol postupne zavádzaný od
1. apríla 2022 a pomohol rodičom už takmer 26 000 detí, ktoré sa odvtedy na
Slovensku narodili a odbremenil ich od behania po úradoch,“ vysvetlila Remišová.
Viac o službách štátu pri narodení dieťaťa nájdete TU.
MIRRI SR plánuje postupne zavádzať aj ďalšie životné situácie. „Pripravujeme
pomoc pre ľudí, ktorí stratia alebo si hľadajú zamestnanie, chcú začať podnikať,
kupujú si motorové vozidlo alebo nehnuteľnosť na bývanie. Postupne spustíme až
16 životných situácií. Zbavíme ich byrokracie a docielime, aby štát proaktívne
pomáhal občanom a nepreháňal ich po úradoch.“
MIRRI SR tento rok tiež predstavilo mobilnú aplikáciu Slovensko v mobile. Jej
súčasťou je Mobilné ID, vďaka čomu sa do Ústredného portálu verejnej správy –
Slovensko.sk prihlásia užívatelia už bez čítačky, iba pomocou aplikácie. „Dodnes
evidujeme už 560 000 prihlásení bez potreby čítačky. Aplikácia Slovensko v mobile
je zásadným krokom, aby sa stal portál Slovensko.sk užívateľsky prívetivý
a zodpovedal potrebám súčasnej doby. Aplikácia je zároveň vstupnou bránou do
nového digitálneho ekosystému štátu, cez ktorý dostanú užívatelia postupne
užitočné digitálne služby a budú mať k nim prístup kdekoľvek vďaka svojmu
mobilnému telefónu,“ povedala Remišová. Aplikácia Slovensko v mobile zatiaľ
obsahuje okrem prihlásenia k elektronickým službám tiež kalendár s notifikáciami
dôležitých dátumov, ako sú termíny daní či odvodov a ďalšie. Vďaka aplikácii môžu
občania tiež jednoduchšie získať výpis z obchodného registra, či podať žiadosť o
zasielanie notifikácie o konci platnosti emisnej a technickej kontroly vozidla.

Jednoduchšie je taktiež vybavovanie náhradných cestovných dokladov, v prípade
ich straty alebo odcudzenia.
MIRRI SR tiež modernizuje centrálny portál Slovensko.sk – prvé zmeny vizuálu
portálu uvidia občania už na jar 2023. Súčasťou bude jednoduchšia navigácia,
prehľadné návody na riešenie životných situácií, nový dizajn tzv. portfólia klienta,
nová schránka, štátny messenger a ďalšie užitočné novinky.
„Som veľmi rada, že naša tvrdá práca prináša ovocie a podarilo sa nám pretaviť do
reality projekty, o ktorých bývalé vlády len roky hovorili. S hrdosťou môžem
povedať, že na ministerstve informatizácie máme desiatky prvotriednych
odborníkov, ktorí sú schopní a majú odvahu tieto ambiciózne reformy zrealizovať.
Myslíme však aj na budúcnosť a naším cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší.
Preto som v uplynulých dňoch podpísala memorandá o spolupráci so štyrmi
prestížnymi slovenskými vysokými školami. Vďaka tomu odborníci z jednotlivých
sekcií nášho ministerstva zapoja študentov a odborníkov z akademického prostredia
do štátnych projektov z oblastí eurofondov, inovácií, IT či regionálneho rozvoja. My
takto odovzdáme know-how mladým študentom a ukážeme im ako funguje práca
v štátnej správe, a oni zas prinesú inovatívne riešenia a nový pohľad,“ uviedla
vicepremiérka. Memorandá MIRRI SR podpísalo s Technickou univerzitou
v Košiciach, Ekonomickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou a
Univerzitou Komenského v Bratislave.
„Reformy a projekty, ktoré sme rozbehli, už menia Slovensko na fungujúci štát
s modernými digitálnymi službami. Na tejto ceste sme spravili prvé odvážne kroky
a v niektorých veciach držíme krok s európskymi digitálnymi lídrami ako je
napríklad Estónsko. Pred nami je ešte poriadny kus práce. Budovanie funkčného
digitálneho štátu, ktorý slúži občanom, to nie je otázka pár rokov, ale je to beh na
dlhú trať. Na základoch, ktoré sme za uplynulé dva roky položili, budú stavať
budúce generácie,“ dodala vicepremiérka Remišová.


Ďalšie články

Zásadné vyhlásenie strany ZA ĽUDÍ k aktuálnej politickej situácii „Strana ZA ĽUDÍ vyznáva protikorupčné hodnoty a vždy bola a bude zárukou protikorupčných postojov. Strana ZA ĽUDÍ bola jedinou parlamentnou stranou, ktorá nevolila Maroša Žilinku za generálneho prokurátora a v tomto smere sme aj dôrazne upozorňovali našich koaličných partnerov, že toto nie je správna voľba. Začínajú sa šíriť informácie, že hlasovanie o rozpočte by mohlo byť zobchodované za jednu zo zásadných vecí, a to zníženie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Znamenalo by to, že ak ste spáchali ekonomický trestný čin a prídu vám na to, tak to oľutujete, vrátite peniaze a nič sa ďalej nedeje. Všetku námahu, ktorú míňame na očistu spoločnosti, môžeme hodiť do koša. Takáto legislatíva by bola snom každého podvodníka. Je mimoriadne dôležité, aby sme do rozhodovania o rozpočte vniesli väčšiu transparentnosť, a preto strana ZA ĽUDÍ s podporou ďalších nezaradených poslancov vyzýva našich koaličných partnerov, aby predradili tieto dva opozičné zákony pred hlasovanie o rozpočte. Jasne tým ukážu, že žiadny obchod s protikorupčným bojom a protikorupčnými hodnotami sa na Slovensku neudeje. Túto iniciatívu podporuje aj nezaradený poslanec Ján Mičovský, taktiež Martin Klus, ktorý podporuje, aby sa do rozhodovania o rozpočte vniesla transparentnosť. Je veľmi dôležité, aby tento štátny rozpočet bol prijatý, ale zároveň je dôležité, aby bolo z čoho pomáhať. Aby neboli naše spoločné peniaze rozkrádané. V opačnom prípade hlasy na rozpočet nedodáme,“ uviedla vicepremiérka a predsedníčka strany ZA ĽUDÍ, Veronika Remišová. „Strana ZA ĽUDÍ vyzýva koaličných partnerov k jednoduchej veci, aby sa o návrhu novely trestného zákona a o návrhu novely trestného poriadku hlasovalo pred hlasovaním o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023. Chceme, aby hlasovanie o rozpočte bolo maximálne transparentné. Novela trestného poriadku, ktorá je predložená by znamenala oslabenie úradu špeciálnej prokuratúry. Generálny prokurátor by získal kontrolnú právomoc nad špeciálnym prokurátorom. Znamenalo by to, že nezákonne získaný dôkaz môžete použiť v prospech obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúceho obvineného. Znamenalo by to oslabenie inštitútu spolupracujúcich obvinených. Advokáti a ďalší by mali prístup k zápisniciam a k tomu, čo spolupracujúci obvinení vypovedá aj v iných veciach, než v ich veciach. Rovnako by to oslabilo pôsobnosť špeciálnej prokuratúry. Znamenalo by to zníženie trestov za pranie špinavých peňazí, alebo trestné činy spáchané verejnými funkcionármi. Bol by to zásah do trestnej politiky štátu, ktorý by bol v rozpore s programovým vyhlásením vlády a koaličnou zmluvou. Očakávame od koaličných partnerov, že využijeme rokovací poriadok Národnej rady a tieto hlasovania o týchto dvoch zákonoch sa predsunú pred hlasovanie o štátnom rozpočte. Toto je kľúčový zápas o to, aby Slovenská republika ostala právnym štátom,“ dodal podpredseda strany ZA ĽUDÍ a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Juraj Šeliga.

Vicepremiérka Remišová: Podpísali sme memorandá o spolupráci s ďalšími troma univerzitami

Aby vám nič neuniklo