Vicepremiérka Remišová: Na modernizáciu stredných odborných škôl dávame ďalších viac ako 10 miliónov eur – mladí ľudia potrebujú lepšie vzdelanie a perspektívu nájsť si dobrú prácu


Vicepremiérka Remišová: Na modernizáciu stredných odborných škôl
dávame ďalších viac ako 10 miliónov eur – mladí ľudia potrebujú
lepšie vzdelanie a perspektívu nájsť si dobrú prácu

 

Vicepremiérka Remišová: Na modernizáciu stredných odborných škôl
dávame ďalších viac ako 10 miliónov eur – mladí ľudia potrebujú
lepšie vzdelanie a perspektívu nájsť si dobrú prácu

„Záleží nám na lepšej budúcnosti Slovenska. Kľúčom k nej je kvalitné vzdelávanie
a lepšie pracovné príležitosti. Pre úspešnú budúcnosť regiónov je veľmi dôležité,
aby v nich mladí ľudia nachádzali perspektívu aj po skončení školy. Aby si vo
svojom rodisku našli dobre platenú prácu, aby tam zostali žiť. Vyľudňovanie
regiónov je veľkým sociálnym problémom s vážnymi ekonomickými dopadmi.
Preto pokračujeme v podpore zvyšovania kvality štúdia na odborných školách a ich
lepšieho prepojenia s praxou a potrebami pracovného trhu, aby sa mladí ľudia
uplatnili tam, kde žijú“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika
Remišová.
Výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl (SOŠ) na praktickom
vyučovaní nadväzuje na 23-miliónovú výzvu z marca tohto roka, ktorá bola určená
pre SOŠ v Banskobystrickom kraji. Nová výzva nesmeruje len na odborné školy,
ktoré zriaďuje kraj, ale uchádzať o eurofondy sa môže aj kraj samotný. Zámerom
je pokračovať v komplexnej podpore 8 škôl zapojených do iniciatívy Európskej
komisie a Svetovej banky pre tzv. dobiehajúce regióny (Catching-up Regions),
ktorú MIRRI SR koordinuje na národnej úrovni. Cieľom iniciatívy je pomôcť
regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie a lepšie využívať
eurofondy. Kľúčová je v tomto procese tiež reforma odborného vzdelávania.

 

Výzva je určená pre tieto školy:
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
Spojená škola, Štúrova 848, Detva
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa
„Tieto školy môžu z eurofondov zmodernizovať svoje odborné pracoviská, učebne
a dielne, ale tiež zrekonštruovať internáty. Stredné odborné školstvo chceme
dostať na úplne novú úroveň. Ak majú byť učebné odbory pre študentov
atraktívne, musí sa zlepšiť nielen úroveň vzdelávania, ale študenti tiež potrebujú
kvalitné a moderné zázemie,” pripomenula Remišová.
Doteraz sa do stredných odborných škôl z IROP investovalo vyše 147 miliónov eur.
Eurofondy tak v aktuálnom programovom období podporili spolu 143 projektov,
zrenovovalo sa 150 školských budov a 14 internátov. Viac ako 43 600 študentov
vďaka tomu môže v regiónoch navštevovať moderne vybavené školy.

Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions je pomôcť regiónom s nižšou
ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a
dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov EÚ. Na iniciatíve spolupracuje
Európska komisia so Svetovou bankou. Na Slovensku sa začal prvý pilotný
program v roku 2018 v Prešovskom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj
Banskobystrický a Košický kraj. Tieto tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú
nízke hodnoty HDP na obyvateľa a majú skoro dvojnásobnú nezamestnanosť ako
je celoštátny priemer.
Konkrétne Banskobystrický kraj mal v marci tohto roka 9,2-percentnú
nezamestnanosť, čo bolo o 2,5 % viac ako celoslovenský priemer. V porovnaní s
Bratislavským krajom bola nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji viac ako
dvojnásobná.
V niektorých okresoch kraja dosahuje až dvojciferné čísla, napríklad okres
Rimavská Sobota evidoval v marci 2022 nezamestnanosť viac ako 20 %, Revúca

odbor komunikácie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 02/2092 8258, 02/2092 8156, e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
vyše 18 %. Zároveň má kraj dlhodobo problém s odlivom obyvateľov. Za lepšími
príležitosťami odchádzajú do iných častí Slovenska práve mladí po skončení
strednej školy.
Podľa údajov z vlaňajšieho sčítania obyvateľov za uplynulých 10 rokov z kraja
odišlo približne 38 000 ľudí, teda necelých 6 percent jeho obyvateľov.

Podrobné informácie o výzve a dokumenty nájdete na:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-
vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-irop-po2-sc223-2022-97/

Aby vám nič neuniklo