Vicepremiérka Remišová: Na ochranu prírody, zdravotnú starostlivosť, rozvoj kultúry a cestovný ruch pôjde v prvej výzve z programu Interreg NEXT viac ako 44 miliónov eur


Bratislava, 29. marec 2023 – Záleží nám na dobrých vzťahoch s našimi susedmi.
Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT vyhlásime už čoskoro prvú
výzvu. Viac ako 44 miliónov eur pôjde na ochranu životného prostredia, kultúru,
cestovný ruch či zdravotnú starostlivosť. Podporia sa aj projekty, ktoré zvýšia
kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

„Program Interreg NEXT je jedinečný tým, že podporuje spoluprácu členských
štátov EÚ, vrátane Slovenska, aj s Ukrajinou. Pohraničné regióny Slovenska,
Maďarska, Rumunska a Ukrajiny tak majú viac príležitostí na vytváranie
spoločných projektov, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života a služby pre ich obyvateľov
aj návštevníkov. Naplno podporovať ich môžeme už aj z nových eurofondov. Prvú
výzvu z programu Interreg NEXT vyhlásime v priebehu najbližších týždňov,“ uviedla
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Celkový rozpočet
programu na nové obdobie je 73 miliónov eur.
V prvej výzve, ktorá bude z programu Interreg NEXT Maďarsko-Slovensko-
Rumunsko-Ukrajina vypísaná v máji tohto roku, bude viac ako 44 miliónov eur.
Podmienkou je predloženie spoločného projektu aspoň s jedným partnerom
z Ukrajiny. Záujemcovia môžu z tohto balíka získať nenávratný finančný príspevok
napríklad na budovanie náučných chodníkov v prírode, obnovu prirodzených
biotopov, rozvoj cestovného ruchu či podporu umenia a kultúry. Najmä pre našich
východných susedov bude dôležitá podpora zdravotníckych a sociálnych
projektov.
„Ruská vojenská agresia na Ukrajine negatívne zasiahla aj projekty cezhraničnej
spolupráce. Podpora tejto spolupráce je teraz preto ešte väčšou prioritou, čoho
dôkazom je aj to, že program Interreg NEXT bol Európskou komisiou schválený ako
prvý svojho druhu. Teší ma, že aj napriek komplikovanej situácii sú štáty, zapojené
do programu, odhodlané otvoriť prvé výzvy čo najskôr,“ doplnila vicepremiérka.

Program Interreg NEXT nadväzuje na program ENI. V dobiehajúcom programovom
období sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny
investovalo spolu 74 miliónov eur. Z programu sme pomohli napríklad
zrekonštruovať Urbanovu vežu v Košiciach.
Dlhodobo sa podporujú aj projekty Slovenskej asociácie cystickej fibrózy. Vďaka
projektu MODE CF SK UA sa v Košiciach a západoukrajinskom Ivano-Frankivsku
zlepšujú podmienky pre dlhodobú pravidelnú liečbu a starostlivosť o pacientov
s chronickou cystickou fibrózou. Do miestnych centier cystickej fibrózy sa nakúpili
špeciálne medicínske prístroje a podporuje sa vzdelávanie zdravotníkov,
pacientov a ich rodín o tomto ochorení.
Z programu tiež pomáhame budovať cyklotrasy na slovensko-ukrajinskom
pohraničí. V rámci projektu Karpatská mobilita vzniknú dva cyklochodníky – na
slovenskej strane Poloniny trail a na ukrajinskej Užanský trail. Zrekonštruuje sa
viac ako 27 km cyklochodníkov a vybudujú sa prvky cykloinfraštruktúry ako
inteligentné cykloprístrešky či oddychové zóny.
Na nové programové obdobie je okrem programu Interreg NEXT (73 miliónov eur)
schválený program Interreg HU-SK s rozpočtom 161 miliónov eur a Interreg PL-SK
s rozpočtom 130 miliónov eur. Na program Interreg SK-CZ pôjde 107 miliónov eur
a program Interreg SK-AT má vyčlenených 69 miliónov eur.

Aby vám nič neuniklo