Vicepremiérka Remišová: Na podporu boja proti hoaxom a dezinformáciám vyhlasujeme novú výzvu za 200 000 eur Podpora je určená pre projekty vzdelávania, podporu kritického myslenia či odhaľovanie dezinformačných kampaní


Bratislava, 27. júl 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu vo výške 200 000 eur, ktorou podporí
boj proti dezinformáciám, hoaxom a zlepšovanie mediálnych a digitálnych
zručností. Výzva nadväzuje na úspešnú vlaňajšiu výzvu, z ktorej získalo podporu
sedem zaujímavých projektov na podporu kritického myslenia určených pre
žiakov, učiteľov aj širokú verejnosť.

„Denno-denne sme vystavení dezinformáciám, hoaxom a klamstvám nepriateľskej
propagandy, ktorých cieľom je manipulovať verejnú mienku a vnášať do
spoločnosti chaos. O tom, aké to môže mať vážne dopady, sme sa presvedčili
počas pandémie a presviedčame sa o tom tiež v čase ruskej vojenskej agresie
namierenej proti nášmu susedovi, Ukrajine. Preto dlhodobo podporujeme
iniciatívy a projekty, ktoré podporujú kritické myslenie, zvyšujú digitálnu
gramotnosť a pomáhajú ľuďom orientovať sa v záplave klamstiev a účelových
manipulácií, ktoré sa šíria najmä v online priestore. Vyhlasujeme už druhú výzvu
na boj proti dezinformáciám a hoaxom, ktorej cieľom je podporiť kvalitné projekty
pre školy, učiteľov aj zamestnancov štátnej správy,“ povedala vicepremiérka
Remišová.
Výzva vo výške 200 000 eur je určená na vzdelávanie a osvetové aktivity,
kampane, ale aj na rozvoj kvalitnej žurnalistiky. O podporu sa môže uchádzať
neziskový sektor, školy, univerzity, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcami a vyššími územnými celkami, ale aj podnikatelia či verejné výskumné
inštitúcie.
Aktivity musia byť orientované na žiakov, študentov, učiteľov, zamestnancov
verejnej správy alebo širokú verejnosť. Zamerané majú byť na zvyšovanie
povedomia o dezinformačných kampaniach, vytváranie kreatívnych reakcií na
hoaxy, podporu kritického myslenia, zvyšovanie mediálnej gramotnosti a pod.
Zapojiť sa do výzvy a poslať žiadosť o poskytnutie dotácie je možné do 21. augusta
2022.
Viac informácií o samotnej výzve nájdete na: https://challenge.gov.sk/vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-voblasti-prevencie-a-boja-proti-
dezinformaciam-a-nepravdivym-spravam-na-internete/

V poradí druhá výzva zameraná na boj proti dezinformáciám nadväzuje na
úspešnú minuloročnú výzvu, v rámci ktorej MIRRI SR podporilo sedem projektov v
hodnote 120 000 eur. Medzi podporené organizácie patrili Divadlo Jána Palárika z
Trnavy, Združenie Art Aktivista, Príbehy 20. storočia, Zmudri, Európsky inštitút
(ovce.sk), Zafirah a TACHLES. Tie sa žiakom a študentom škôl aj verejnosti
prihovorili formou krátkych filmov, rozprávky, vlogov, príručky kritického myslenia
či divadelného predstavenia.
Viac informácií o podporených projektoch nájdete na:
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/vicepremierka-remisova-
podporime-7-projektov-ktore-prispeju-k-boju-s-dezinformaciami/

Aby vám nič neuniklo