Vicepremiérka Remišová: Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur


Bratislava, 4. október 2022 – Pomáhame zvyšovať kvalitu života v slovensko-
poľských pohraničných regiónoch. Európska komisia schválila program Interreg
VI-A Poľsko – Slovensko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Cezhraničná
spolupráca Slovenska a Poľska v programoch Interreg tak už má svoj nový
finančný rámec. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa podporia projekty,
ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí a prvé výzvy sa
vyhlásia ešte do konca tohto roka. Úlohu národného orgánu v programe plní
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Dôležitým nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej
spolupráce INTERREG. Program má na národnej úrovni na starosti práve MIRRI SR
a som rada, že môžeme podporovať projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, spájajú ich,
zvyšujú kvalitu života v regiónoch,“ uviedla vicepremiérka a ministerka
regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
V porovnaní s predloženým programom bol rozpočet schváleného programu
navýšený o približne pol milióna eur z prostriedkov programu spolupráce Poľsko –
Rusko, ktorý sa neuskutoční. Zároveň by v nasledujúcich rokoch malo z programu
Poľsko – Rusko pribudnúť do programu Poľsko – Slovensko (PL – SK) ďalších
približne 2,7 milióna eur. Cieľom programu Interreg PL – SK je vytvárať priaznivé
podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného
regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.
Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti
spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom:
1. životné prostredie,
2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch,
3. doprava a komunikácie,
4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.

„S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo národných parkov
Vysoké Tatry a Poloniny, a teda i zodpovednosť za zachovanie týchto prírodných
krás pre budúce generácie. Popri ochrane prírody chceme spoločnými silami lepšie
chrániť aj kultúrne dedičstvo a vytvárať tiež vhodné dopravné podmienky pre
rozvoj cezhraničného turizmu. Práve do týchto oblastí budeme investovať v
nasledujúcich rokoch z programu Interreg,“ dodala ministerka Remišová.
V rámci životného prostredia sa bude podporovať hlavne adaptácia na zmenu
klímy, prevencia rizík katastrof, ochrana prírody, biodiverzity a zelenej
infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach.
Územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39
000 km2. Do územia, ktorému je venovaný program Interreg PL – SK, patrí na
slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves.
Na poľskej strane ide o okresy Krosno, Przemyśl, Osvienčim, Bielsko, Pszczyna,
Rzeszów, Myślenice a Nový Sacz.
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce
Slovenska a Poľska investovalo spolu 170 miliónov eur, z toho išlo približne 81
miliónov eur na projekty na Slovensku. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále
realizuje 91 väčších projektov a 436 mikroprojektov.

Aby vám nič neuniklo