Vicepremiérka Remišová: Na projekty cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou pôjde 73 miliónov eur


Z programu Interreg NEXT podporíme aj humanitárne aktivity

v zdravotníctve a sociálnych službách

Bratislava, 16. novembra 2022 – Dobrá spolupráca so susedskými štátmi je pre
Slovensko dôležitá. Európska komisia schválila štvorstranný program
cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT na nové programové obdobie. Z rozpočtu
na cezhraničnú spoluprácu Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny vo výške
viac ako 73 miliónov eur sa podporia i projekty, ktoré zvýšia kvalitu života
v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Úlohu národného orgánu v programe plní
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy
vyhlási v závislosti od vývoja na Ukrajine, najneskôr však počas budúceho roka.

„Program Interreg NEXT je jedinečný v tom, že vytvára podmienky na cezhraničnú
spoluprácu štvorice susediacich štátov súčasne. Pohraničné regióny Slovenska,
Maďarska, Rumunska a Ukrajiny majú vďaka nemu viac príležitostí na vytváranie
spoločných projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života a služby pre ich obyvateľov a aj
pre návštevníkov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho
rozvoja Veronika Remišová.
Kľúčové oblasti spolupráce v programe Interreg NEXT sú v programovom období
2021 – 2027:
1. Odolný a zelený región (životné prostredie)
2. Zdravý a atraktívny región (sociálna oblasť)
3. Spolupracujúci hraničný región (inštitucionálna spolupráca)
„Pokračujeme v ochrane životného prostredia a v prevencii pred prírodnými
katastrofami a ich následkami. Popri starostlivosti o prírodné bohatstvo chceme
spoločnými silami lepšie chrániť aj kultúrne dedičstvo a vytvárať vhodné
podmienky na rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Najmä pre našich východných susedov, vo vojnou zničenej Ukrajine bude veľmi dôležitá podpora
zdravotníckych a sociálnych projektov. Napríklad môže ísť o humanitárne projekty
na pomoc Ukrajine, ako je spolupráca zdravotníckych zariadení, vzdelávanie
zdravotníkov a podpora rôznych sociálnych služieb,“ konkretizovala
vicepremiérka.

V programovom období 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska,
Maďarska, Rumunska a Ukrajiny z programu NEXT investovalo spolu 74
miliónov eur, z toho išlo približne 13 miliónov eur slovenským prijímateľom.
Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 80 projektov, z ktorých sú slovenskí
prijímatelia zastúpení v 39 projektoch.
Z programu sa medzi iným dlhodobo podporujú projekty Slovenskej asociácie
cystickej fibrózy. Napríklad vďaka projektu MODE CF SK UA sa v Košiciach
a západoukrajinskom Ivano-Frankivsku zlepšia podmienky pre dlhodobú
pravidelnú liečbu a starostlivosť o pacientov s chronickou cystickou fibrózou. Do
miestnych centier cystickej fibrózy sa nakúpia špeciálne medicínske prístroje
a podporí sa vzdelávanie zdravotníkov, pacientov a ich rodín o tomto ochorení.
Podporu získal i projekt významný pre zachovanie historického a kultúrneho
dedičstva v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Košická nezisková organizácia Perly
Gotickej cesty a Gréckokatolícka eparchia z ukrajinského Mukačeva v rámci neho
zrekonštruovali Urbanovu vežu v Košiciach a obnovili interiér Katedrály Svätého
kríža gréckokatolíckej cirkvi v Užhorode.
Budujú sa tiež cyklotrasy na slovensko-ukrajinskom pohraničí. V rámci projektu
Karpatská mobilita vzniknú dva cyklookruhy – na slovenskej strane ide o Poloniny
Trail a na ukrajinskej Užanský trail.

Aby vám nič neuniklo