Vicepremiérka Remišová na sneme ZMOS: Pomáhame samosprávam v ťažkých časoch – z eurofondov išlo do regiónov za dva roky viac, ako im dala predošlá vláda za šesť rokov


Senec, 7. september 2022 – Máme spoločný cieľ a tým je lepší život ľudí vo
všetkých regiónoch. Na 32. výročnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) to zdôraznila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika
Remišová.

„Žijeme v ťažkom období, akému pred nami nečelila žiadna slovenská vláda ani
samospráva. Sme v tom spolu všetci. Pandémiu COVID-19, ktorá mala obrovské
spoločenské aj ekonomické dopady, vystriedala vojna, ktorú rozpútalo Rusko
napadnutím Ukrajiny. Sme svedkami obrovského globálneho nárastu cien energií,
surovín, stavebných materiálov, IT komponentov, poľnohospodárskych produktov
a potravín… Kríza zasiahla všetkých. Nečelí jej len Slovensko, ale všetky štáty a pre
každý z nich je veľkou výzvou vysporiadať sa s krízou tak, aby mala čo najmiernejší
dopad na ľudí. Táto veľká zodpovednosť teraz stojí nielen pred vládou a
zákonodarcami, ale aj pred vami, volenými zástupcami občanov v mestách a
obciach,“ uviedla v prejave vicepremiérka Remišová, podľa ktorej je fungujúca
spolupráca vlády, samospráv a občanov základným predpokladom pre to, aby
Slovensko krízu zvládlo.
Prítomným zástupcom samospráv, primátorom a starostom predstavila kroky,
ktoré na pomoc regiónom v aktuálnej situácii robí Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). „Veľakrát počúvam, ako vraj
nevyhlasujeme výzvy, ako nejdú eurofondy do regiónov a podobne. Aká je však
pravda? Tu budem hovoriť teraz o Integrovanom regionálnom operačnom
programe, ktorý je hlavným eurofondovým nástrojom pre podporu regiónov a
spadá pod naše ministerstvo. Sami viete, že práve program IROP patril za bývalej
vlády k najproblematickejším a počas šafárenia bývalých vlád regióny prišli z tohto programu o 40 miliónov eur, ktoré sa nestihli včas vyčerpať a Slovensko ich muselo
vrátiť do Bruselu,“ zdôraznila Remišová. „My sme plán čerpania programu IROP
pre tento rok splnili už v júni. Znamená to, že pod našim vedením z IROP Slovensko
už tretí rok po sebe neprišlo ani o euro. V roku 2021 mal tento program dokonca
najvyššie čerpanie vôbec v celom programovom období od roku 2014.“
Od marca 2020 išlo z programu IROP do regiónov 530 miliónov eur, z čoho
napríklad na cesty a dopravu smerovalo 93 miliónov eur, na vodovody a
kanalizácie vyše 17 miliónov, na základné školy 92 miliónov a škôlky 24 miliónov
eur. „Toto nie sú čísla pre čísla, sú za nimi konkrétne projekty, ktoré zlepšujú životy
ľudí v regiónoch, ľudí v našich mestách a obciach. Chcem vás ubezpečiť, že stojíme
a budeme stáť pri vás aj v týchto zložitých časoch celosvetovej inflácie a
energetickej krízy. V parlamente sme hneď po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu
presadili novelu, vďaka ktorej môžu byť navýšené financie pre projekty, ktoré sú
ohrozené v dôsledku enormného nárastu cien stavebných materiálov. Len v rámci
programu IROP ide o vyše 600 projektov, ktoré budú môcť byť vďaka tomu
zachránené a dokončené,“ uviedla Remišová.
Ministerka zástupcov samospráv tiež informovala o nových eurofondoch, z
ktorých bude Slovensko v najbližších rokoch investovať takmer 13 miliárd eur.
„Samosprávy budú priamo rozhodovať o vyše 2 miliardách z tohto balíka,“
zdôraznila.
Jednou z podpôr pre najmenej rozvinuté okresy bola aj špeciálna výzva za 17
miliónov eur, vďaka ktorej si 150 obcí opravilo a vybudovalo svoje miestne
komunikácie. „Vlády tento problém ignorovali desiatky rokov, my to meníme
a pomáhame,“ podčiarkla vicepremiérka.
Ďalšou pomocou pre regióny bude sieť Regionálnych centier, ktoré MIRRI SR
spúšťa v siedmich krajských mestách. Tieto centrá budú poskytovať poradenstvo v
oblasti eurofondov a iných dotačných schém – okrem ministerstva investícií na
projekte spolupracujú ministerstvo životného prostredia, ministerstvo
pôdohospodárstva, ministerstvo práce, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné
obstarávanie. Regionálne centrá sa stanú v novom programom období 2021 –
2027 hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy,
sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu. Žiadatelia o podporu nájdu všetky
potrebné informácie a služby na jednom mieste.

„V tejto ťažkej dobe musíme držať spolu – vláda, samosprávy, aktéri v regiónoch.
Ďakujem ZMOS za doterajšiu konštruktívnu spoluprácu a som presvedčená, že
spoločným úsilím sa nám podarí zabezpečiť transparentné a zmysluplné využitie
európskych fondov a zároveň zvládnuť aj nové výzvy, pred ktoré nás súčasná doba
postaví. Silné regióny znamenajú silné, fungujúce a úspešné Slovensko,“ dodala na
záver vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo