Vicepremiérka Remišová: Na spoločné cezhraničné projekty medzi krajinami v strednej Európe pôjde 75 miliónov eur z programu Interreg Stredná Európa


Bratislava, 23. marec 2023 – Podporujeme spoluprácu medzi krajinami strednej
Európy. V novom programovom období sme vyhlásili už druhú výzvu z programu
Interreg Stredná Európa v objeme 75 miliónov eur. Eurofondy z tohto programu
pôjdu na zelené investície či lepšiu dopravu vo vidieckych regiónoch.

Výzva je určená pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných
podnikov, neziskové či medzinárodné organizácie. Záujemcovia môžu získať
podporu napríklad na projekty na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatickej
zmeny, projekty podporujúce udržateľnú spotrebu a obehové hospodárstvo, na
ochranu prírody a rozvoj inovácií, ale aj na vylepšenie dopravnej siete.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa môžu predkladať do 17. mája 2023.
Podmienkou je zapojenie minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín
programu Interreg Stredná Európa. Viac informácií o výzve nájdete TU.
„Program, ktorý slúži na podporu územia s rozlohou viac ako milión km 2 a prináša
pozitívne zmeny pre takmer 150 miliónov obyvateľov, pomáha regiónom lepšie
čeliť spoločným výzvam ako sú hospodárska transformácia či zmena klímy.
S našimi partnermi z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska,
Talianska, Poľska a Slovinska sa vďaka projektom z programu Interreg Stredná
Európa snažíme vytvárať inteligentnejšiu, zelenšiu, lepšie prepojenú a lepšie
spravovanú strednú Európu. Tomu pomáhajú financie z celkového 281-
miliónového rozpočtu tohto programu,“ uviedla vicepremiérka a ministerka
investícií Veronika Remišová.
V minulom programovom období program Interreg Stredná Európa pomáhal pri
ochrane lesov pred zmenou klímy či ochrane historických pamiatok. Podporu

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
získal napríklad projekt SALUTE4CE, do ktorého bol zapojený aj Liptovský Mikuláš.
Projekt podporil výsadbu pôvodnej a klimaticky odolnej vegetácie v našich lesoch.
Ďalším úspešným projektom bol tiež projekt RUINS, ktorého cieľom bolo
vdýchnuť nový život stredovekým zrúcaninám prostredníctvom moderného
riadenia a nového využitia. Výsledkom projektu je lepšia starostlivosť o pevnosť
Bzovík v okrese Krupina a podpora turizmu v tejto oblasti.

Aby vám nič neuniklo