Vicepremiérka Remišová na summite EÚ vo Francúzsku: Miesto Ukrajiny je v Európskej únii


Rouen/Francúzsko, 1. marec 2022 – V súčasnej situácii, keď Ukrajina
čelí vojne, sa Európska únia musí odvážne postaviť zoči-voči novým
výzvam. Na summite ministrov EÚ zodpovedných za politiku súdržnosti
vo francúzskom Rouene to zdôraznila podpredsedníčka vlády Veronika
Remišová. Podľa vicepremiérky spoločným úsilím členských štátov by
mala byť čo najrýchlejšia integrácia Ukrajiny do Európskej únie.
Vicepremiérka zároveň vyzvala EÚ na podporu krajín, ktoré čelia
utečeneckej kríze v prvej línii, a to aj možnosťou použiť eurofondy na
zmiernenie jej dopadov. 

„Vojna na Ukrajine nás postavila pred úplne nové naliehavé výzvy. Sme
svedkami barbarského útoku Ruska na nášho suseda a európske
spoločenstvo musí dať jasne najavo, že stojíme pri Ukrajine. Preto som na
summite vyzvala členské štáty, aby sme sa vážne zaoberali urýchleným
prijatím Ukrajiny do Európskej únie. Tento krok by mohol výrazne zlepšiť
bezpečnostnú situáciu a obyvateľom Ukrajiny by po dlhých rokoch dal
konečne reálnu šancu na lepší život v slobodnej a zvrchovanej
krajine,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.
„V súčasnej bezpečnostnej a humanitárnej kríze potrebujú členské štáty
ležiace na východnej hranici Únie rýchle a účinné riešenia na pomoc
ľuďom utekajúcim pred vojnou. Na rokovaní som vyzvala, aby Európska
komisia umožnila Slovensku a ďalším štátom využiť eurofondy na riešenie
aktuálnej naliehavej situácie, ako aj na dodatočnú pomoc EÚ pre krajiny,

ktoré čelia utečeneckej kríze v prvej línii. Tento prístup sa nám osvedčil už
v čase pandémie, kedy sme na riešenie koronakrízy využili 1,1 miliardy
eur z eurofondov. Aj teraz, keď čelíme bezprecedentnej agresii a
vojnovému konfliktu necelých 200 kilometrov od našej východnej hranice,
musí EÚ ukázať, že vieme reagovať rýchlo, pružne a účelne,“ zdôraznila
vicepremiérka Remišová. Podľa nej štáty, ktoré čelia utečeneckej kríze,
potrebujú cítiť, že celá Európska únia stojí pri nich.
Summit sa zaoberal tiež 8. správou o súdržnosti, ktorú Európska komisia
vydala po päťročnej prestávke. „Európska únia je odvážny a úspešný
projekt. Politika súdržnosti je jeho srdcom  a pilierom vzájomnej
solidarity. Jej dôležitosť sa ukázala najmä v ťažkých chvíľach, ktorým sme
spoločne čelili, a je kľúčové, aby zostala zachovaná aj po roku 2027,”
zdôraznila vicepremiérka.
Správa uvádza, že menej rozvinuté regióny zaznamenali v uplynulých
rokoch výrazný ekonomický rast spojený s výhodami ako sú nízke
náklady a návratnosť investícií do infraštruktúry. Podľa Európskej
komisie sa však tento pozitívny trend môže v blízkej budúcnosti zastaviť
a menej rozvinuté regióny musia nájsť nové možnosti, ako si zabezpečiť
udržateľný rast. „Týka sa to aj Slovenska, preto musíme viac investovať
do vedy, výskumu a inovácií, aby si obyvatelia všetkých regiónov mohli
nájsť dobre platené miesto a neodchádzali za lepším životom do iných
krajín. Z nových eurofondov preto plánujeme investovať do tejto oblasti
takmer 2 miliardy eur,“ upozornila Remišová. Podľa správy má byť v
nasledujúcich 30 rokoch rast EÚ poháňaný zelenou a digitálnou
transformáciou.
„Ak má byť Európska únia jednotná a silná, musí sa zasadzovať
o spravodlivý rozvoj všetkých členských štátov a všetkých regiónov.
V čase, keď už dva roky bojujeme s koronakrízou a teraz navyše čelíme
bezprecedentnému ohrozeniu mieru v Európe, musí EÚ ukázať jednotu
a spoločnú víziu a akcieschopnosť. Kdekoľvek, či je to miliónová
metropola alebo niekoľko tisícová obec, musia ľudia cítiť, že Únia je tu
pre nich, že zastupuje ich záujmy a vytvára podmienky na dôstojný život,“ dodala na záver summitu EÚ vo Francúzsku podpredsedníčka
vlády Remišová.

Aby vám nič neuniklo