Vicepremiérka Remišová na zasadnutí Rady ZMOS: Samosprávam účinne pomáhame v krízových rokoch, o podporu zo špeciálneho 127- miliónového balíka na pomoc s migračnú krízou je medzi mestami a obcami obrovský záujem


Vysoké Tatry, 19. apríl 2023 – Lepší život ľudí vo všetkých regiónoch je naším
spoločným cieľom. Vďaka úzkej a kvalitnej spolupráci so Združením miest a obcí
Slovenska (ZMOS) sa nám túto víziu darí napĺňať. A to aj v náročných rokoch.
Zvládnuť náročné časy pomáha samosprávam aj efektívny systém podpory z
eurofondov.

„Združenie miest a obcí Slovenska je pre nás strategickým a kľúčovým partnerom,
ktorému pozorne načúvame. Robiť regionálny rozvoj bez úzkej spolupráce s
regiónmi, krajmi, mestami a obcami nie je možné. Od nástupu do úradu sa spolu s
celým mojím tímom na ministerstve snažíme robiť všetko tak, aby bol regionálny
rozvoj efektívny, férový a transparentný. Aby financie – či už z eurofondov alebo zo
štátneho rozpočtu – účinne riešili problémy miest a obcí a pomáhali ľuďom. Veľmi
ma teší, že našu víziu sa nám vďaka úzkej a kvalitnej spolupráci so samosprávami
darí napĺňať,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová
pred dvomi stovkami primátorov a starostov.
V prejave pripomenula kroky, ktoré na pomoc regiónom aj v náročných krízových
rokoch robí Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI
SR). „Napĺňať náš spoločný zámer bolo pre nás aj pre Vás o to zložitejšie, že
uplynulé tri roky boli výrazne poznačené súbehom vážnych globálnych kríz, aké
Slovensko nezažilo od druhej svetovej vojny. Najprv to bola pandémia, potom
celosvetová prudká inflácia a nakoniec vojna za našimi hranicami a s ňou spojená
energetická kríza. Vznik týchto udalostí sme nemali ako ovplyvniť, ale čo sme
ovplyvniť mohli, bola reakcia na ne a systém pomoci, ako tieto krízy zvládnuť s čo
najmenšími škodami,“ uviedla Remišová a zdôraznila, že v čase pandémie sa jej v Bruseli pre Slovensko podarilo vyrokovať presun vyše miliardy z eurofondov na
riešenie koronakrízy. „Bol to veľký úspech a veľká pomoc. Pomohli sme nielen
slovenskému zdravotníctvu a samosprávam zvládnuť extrémnu situáciu, ale tiež sa
nám podarilo v týchto veľmi ťažkých časoch ochrániť desaťtisíce pracovných miest a
vďaka tomu máme zamestnanosť rovnakú ako pred pandémiou.“
Keď v dôsledku pandémie a neskôr aj v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine
prudko vyleteli nahor ceny stavebných materiálov, predstavovalo to vážne
ohrozenie stoviek rozbehnutých eurofondových projektov. Ministerstvo investícií aj
v tejto situácii rýchlo prišlo s riešením. V rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP), cez ktorý ide veľká časť všetkých eurofondových
projektov samospráv, je vďaka novele zákona možnosť navýšiť financovanie
projektov až o 20 %. „Takto sme pomohli zachrániť mnoho menších i väčších
projektov z nášho regionálneho programu,“ doplnila ministerka investícií.
Ďalšia veľmi účinná pomoc, ktorú sa v Bruseli podarilo presadiť, je 127 miliónov eur
pre mestá a obce na kompenzáciu nákladov, ktoré mali v dôsledku migračnej krízy
a pri prijímaní utečencov z Ukrajiny. „Tých 127 miliónov je pre takmer 1 500 miest a
obcí, ktoré majú nárok na podporu za to, že poskytli pomoc ľuďom z Ukrajiny. Táto
podpora má jednoduchý rámec – mestá a obce dostanú peniaze na základe toho,
koľkým ľuďom a na ako dlho poskytli pomoc. Na jedného prijatého utečenca môžu
dostať kompenzáciu až 2 600 eur. Už teraz máme žiadosti od vyše 1 300
oprávnených miest a obcí, čo svedčí o obrovskom záujme. Od primátorov a
starostov máme skvelú spätnú väzbu, že tieto peniaze využijú na modernizáciu
svojich škôl a škôlok, zdravotných stredísk, alebo zlepšia služby pre svojich
občanov,“ povedala Remišová.
Upriamila pozornosť i na to, že hlavný nástroj na podporu regiónov – eurofondový
program IROP, sa podarilo za uplynulé tri roky postaviť na nohy a zachrániť. Po
takmer siedmich rokoch čerpania za predošlých vlád totiž z regionálneho
eurofondového balíka nebola využitá len pätina a za bývalej vlády z programu
Slovensku prepadlo 40 miliónov eur. „Za tie peniaze, ktoré Slovensko muselo pre
neschopnosť predošlej vlády vracať do Bruselu, mohli stáť nové školy, nemocnice,
mohli byť opravené cesty… Po našom nástupe v marci 2020 sme v programe IROP
okamžite zaviedli krízové riadenie. Vďaka tomu nám už tri roky po sebe neprepadlo
z tohto programu ani jediné euro a vyhlásili sme výzvy za takmer 740 miliónov eur.
Záujem miest a obcí bol enormný a veľmi ma teší, že sme spojili sily, vďaka čomu sme mohli podporiť vznik 11 300 nových miest v materských školách, pomohli sme
obnoviť 600 základných škôl, opravili sme skoro 1 000 kilometrov ciest II a III. triedy,
vybudovali a označili stovky kilometrov cyklotrás, vysadili hektáre mestskej zelene,
nakúpili vyše 600 nových autobusov pre verejnú dopravu a mnohé iné,“ vymenovala
Remišová.
Vicepremiérka zdôraznila, že v regionálnom rozvoji boli zavedené férové pravidlá
pre všetkých. „Stopli sme ich prideľovanie na základe straníckeho trička a po
kamarátskych linkách, ako sa to dialo veľakrát v minulosti. Aj vďaka tomu sme
pomohli v najťažšie skúšaných regiónoch, kde nie sú veľkí investori a firmy, vytvoriť
v krízových rokoch vyše 1 000 nových a dlhodobo udržateľných pracovných miest.
Vyše 150 obciam a mestám sme dali peniaze na opravu chodníkov a miestnych
komunikácii, na ktoré predošlé vlády kašľali celé desaťročia. Dnes nám za túto
pomoc ďakujú aj starostovia z radov opozície. Som presvedčená, že tak je to
správne – pri pomoci ľuďom musí ísť politikárčenie bokom,“ podčiarkla Remišová.
Predstaviteľov ZMOS zaujímala aj najväčšia reforma eurofondov v histórii
Slovenska. „Už žiadnych 6 operačných programov, každý s inými pravidlami, ale
jeden Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a minimom byrokracie.
A čo považujem za extra dôležité, z celkového takmer 13 miliardového balíka budú
o vyše 2 miliardách rozhodovať priamo regióny, a to v rámci integrovaných
územných investícií. Priamo regióny si z tohto balíka určia svoje priority a na ich
základe budú vyhlásené výzvy šité na mieru.“
Veľkú pomoc pre žiadateľov v regiónoch predstavuje sieť Regionálnych centier,
ktoré MIRRI SR otvorilo vo všetkých krajských mestách. Žiadatelia v nich nájdu
všetky informácie a kompletnú podporu pod jednou strechou. Či už ide o
eurofondy, Plán obnovy alebo dotácie. „Už v tomto roku plánujeme vyhlásiť z
nových eurofondov 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polovica z
celkového balíka,“ pripomenula.
Remišová zároveň vyzvala predstaviteľov samospráv, aby sa teraz sústredili najmä
na využitie eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia. „V našom
programe IROP máme zazmluvnenosť projektov už na úrovni 120 % – to znamená,
že máme uzatvorené zmluvy s prijímateľmi na každé jedno euro plus 20 % navyše,
práve preto, aby sme zabezpečili, že na konci programového obdobia z nášho programu žiadne peniaze neprepadnú, ale zostanú na Slovensku. Teraz je najmä na
vás, na prijímateľoch – teda samosprávach – aby ste svoje projekty zrealizovali do
konca roka tak, ako ste sa zaviazali v zmluve. Verím, že to spoločne zvládneme.
Veľmi si želám, aby naša spolupráca bola aj naďalej konštruktívna, profesionálna a
pomáhala ľuďom na Slovensku, vo všetkých regiónoch,“ dodala vicepremiérka
Remišová na zasadnutí Rady ZMOS.

Aby vám nič neuniklo