Vicepremiérka Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme sa na spoločnom postupe Politika súdržnosti, ktorej cieľom je znižovanie regionálnych rozdielov, musí zostať hlavným pilierom európskeho spoločenstva


Brno/Česko 5. august 2022 – Spoločne dokážeme viac. Na rokovaní v Brne to vo
štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová a podpredseda českej vlády
Ivan Bartoš. Obaja sa zhodli, že treba naplno využiť prínos súbehu českého
predsedníctva v Rade Európskej únie a slovenského predsedníctva Vyšehradskej
štvorky.

„Európske predsedníctvo Českej republiky v EÚ a predsedníctvo Slovenska v skupine
Vyšehradskej štvorky je historickou príležitosťou ako posilniť naše strategické
partnerstvo, aby náš hlas bolo silnejšie počuť a presadili sme v Únii naše národné
priority,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová po rokovaní so svojím
rezortným kolegom Ivanom Bartošom, podpredsedom vlády ČR pre digitalizáciu
a ministrom pre miestny rozvoj.
Jednou zo spoločných priorít je podľa Remišovej ochrana vodných zdrojov,
zmierňovanie dopadov sucha a pripravenosť na zmenu klímy. „Slovensko aj Česko
čelia rekordným suchám a horúčavám, ktoré ohrozujú zdroje pitnej vody, produkciu
poľnohospodárskych plodín, naše lesy, prírodu a v konečnom dôsledku majú veľmi
negatívne dopady na milióny ľudí. Preto musíme pri riešení týchto výziev
spolupracovať,“ uviedla.
Pred pár dňami Slovensko podpísalo s Európskou komisiu plán pre investovanie
nových eurofondov na roky 2021 – 2027. Podľa Partnerskej dohody pôjde až 4,2
miliardy eur práve na zelené a klimatické riešenia. Pomôcť zmierniť negatívne dopady vysychania krajiny majú aj spoločné projekty v rámci cezhraničného
programu Interreg SK-CZ. „V programe oproti minulosti zásadne meníme filozofiu.
Namiesto stavania veľakrát zbytočných rozhľadní a betónovania námestíčok
v obciach nasmerujeme peniaze z eurofondov na boj s klimatickou zmenou. Dohodli
sme sa, že vôbec prvá výzva, ktorá bude z programu vyhlásená v rámci nového
programového obdobia, bude určená na ochranu vody v krajine,“ zdôraznila
vicepremiérka.
Rokovania podpredsedov vlád sa týkali tiež využívania eurofondov a pripravenosti
na nové bezpečnostné výzvy. „Pandémia, ale aj ruská vojenská agresia proti
Ukrajine nás všetkých postavili pred nové a nečakané krízové situácie. Spoločná
Európa však v ťažkých časoch dokázala ukázať svoju silu. S vicepremiérom
Bartošom sme sa zhodli, že záujmom našich krajín je, aby politika súdržnosti EÚ,
ktorej cieľom je znižovanie regionálnych rozdielov, zostala aj v budúcnosti
zachovaná ako hlavný pilier európskeho spoločenstva. Ak má byť spoločná Európa
silná, jednotná, musí byť ku všetkým aj férová,“ zdôraznila Remišová.
Vicepremiérka podčiarkla, že v aktuálnej situácii, keď mnohé krajiny čelia príchodu
migrantov, ktorí utekajú z Ukrajiny pred ruskou agresiou, je tiež potrebná väčšia
ústretovosť zo strany Európskej komisie. Tá pripravila nový návrh opatrení FAST-
CARE, v rámci ktorého by na riešenie migračnej krízy bolo možné využiť aj financie z
Kohézneho fondu, či zvýšenie paušálu na prijatého utečenca na 100 eur na mesiac.
Vicepremiérka vyzvala na čo najrýchlejšie schválenie tohto balíka opatrení.
Ďalšou témou rokovaní s českým vicepremiérom Bartošom bola oblasť digitalizácie.
Remišová ocenila, že české predsedníctvo má v tejto oblasti tie isté priority ako
Slovensko. „Či už ide o Akt o umelej inteligencii alebo Akt o digitálnych službách,
ktorý nám umožní viac ochrániť online priestor pred zverejňovaním nezákonného
obsahu a nepriateľskej propagandy,“ priblížila.
Perspektívna spolupráca SR a ČR sa podľa Remišovej črtá aj pri zavádzaní koncepcie
SMART CITY pre mestá a regióny. Či už ide o informačné a automatické systémy,
ktoré zlepšia cestnú premávku a zvýšia jej bezpečnosť, prinesú lepšiu starostlivosť
o zeleň či čistotu ovzdušia, alebo zavedú vyspelé digitálne služby pre občanov.

„Nadštandardná spolupráca s Českou republikou a dobré vzťahy s našimi susedmi
sú pre Slovensko kľúčové. Je naším spoločným záujmom čo najviac využiť súbeh
súčasného slovenského predsedníctva vo V4 a českého predsedníctva v Rade EÚ. A
práve teraz, v tejto zložitej dobe, je ten čas, kedy naši občania musia cítiť silnú
podporu a pomoc zo strany Európskej únie. Preto som veľmi rada, že je to Česká
republika, ktorá sa teraz zhostila takej náročnej a zodpovednej úlohy, akou je
predsedníctvo v Rade EÚ,“ dodala Remišová.

Aby vám nič neuniklo