Vicepremiérka Remišová: Náš druhý hackathon má priniesť digitálne riešenia na pomoc seniorom, aby sa vyznali v online svete


 

MIRRI SR pokračuje v sérii inovačných podujatí, na ktorých IT
tímy hľadajú novátorské digitálne riešenia v rôznych oblastiach

Bratislava, 9. december 2022 – Projekty na zlepšenie digitálnych zručností
seniorov chceme prinášať aj prostredníctvom hackathonov. Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úspešne
pokračuje v sérii inovatívnych podujatí z Plánu obnovy a odolnosti SR. Druhý
hackathon s názvom Seniori v digitálnom svete sa počas piatka a soboty (9. – 10.
12. 2022) zameria na hľadanie digitálnych riešení, ktoré pomôžu jednej z najviac
ohrozených skupín v online priestore.

 

„Hackathony sa nám osvedčili. V októbri sme sa zamerali na boj s hoaxami a
dezinformáciami, teraz pokračujeme ďalšou dôležitou témou – seniormi v online
svete. Opäť sme zapojili tímy šikovných ľudí – expertov i nadšencov v oblasti IT či
študentov – aby pomohli nájsť také riešenia, ktoré seniorom uľahčia život v
digitálnom svete a motivujú ich viac využívať jeho benefity. Na aktuálny
hackathon sa prihlásilo 16 tímov a 14 jednotlivcov z celého Slovenska. Verím, že aj
tentoraz sa dočkáme mnohých zaujímavých nápadov a užitočných riešení,“
povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.
Hackathon organizuje MIRRI SR v spolupráci s Campus Cowork. Zúčastnené tímy
budú dva dni hľadať riešenia, ktoré by seniorov motivovali viac využívať digitálne
zariadenia a pomohli im orientovať sa v digitálnom svete. Pre prvé tri miesta je aj
tentoraz pripravená finančná odmena vo výške 3 000, 2 000 a 1 000 eur. Najlepší
tím zároveň získa podporu ministerstva informatizácie pri uvádzaní riešenia do
praxe.

„Projektom na zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska sa na
ministerstve venujeme dlhodobo. Okrem hackathonov a projektu na zlepšovanie
digitálnych zručností seniorov sme v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne
zručnosti a povolania SR vlani spustili aj národný projekt na zlepšovanie
digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Nielen
seniori, ale napríklad aj mnohí zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov často
nemajú potrebné digitálne zručnosti, čo ich znevýhodňuje napríklad aj pri hľadaní
si práce. Ak má byť digitálna transformácia Slovenska úspešná, musí byť
spravodlivá a k jej prínosom musia mať prístup všetci,“ dodala ministerka
Remišová.
Podľa prieskumu, ktorý si nechalo začiatkom roka vypracovať MIRRI SR, až 41 %
seniorov vo veku 65 – 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie a len menej
ako 15 % respondentov, ktorí tieto zariadenia majú, ich využívajú na náročnejšie
úlohy, napr. na internetbanking či komunikáciu s úradmi. Tretina opýtaných nevie
definovať, ktoré médium je dôveryhodné, resp. nedôveruje žiadnemu. Každý piaty
respondent prieskumu sa nikdy nestretol s pojmom dezinformácia alebo hoax.
„Aj tieto dáta ukazujú, že venovať sa projektom na zlepšovanie digitálnych
zručností seniorov a iných znevýhodnených skupín má veľký význam. Aktuálne
pokračujeme v školeniach zameraných na zlepšovanie digitálnych zručností
seniorov, pričom do roku 2026 počítame s vyškolením viac ako 172 000 seniorov
po celom Slovensku,“ dodala ministerka Remišová.
Sériu hackathonov realizuje MIRRI SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom
je reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a prinášať zjednodušenie a
digitalizáciu procesov verejnej správy. Na prvom hackathone, ktorý bol zameraný
na boj s hoaxami a dezinformáciami, sa stretlo 40 účastníkov združených do 12
tímov. Najvyššie hodnotenie poroty dostal projekt vzdelávacej aplikácie na
zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia mladých ľudí.
Viac o celom projekte nájdete na stránke hacknime.to.

Aby vám nič neuniklo