Vicepremiérka Remišová: Navýšili sme podporu, aby slovenskí vedci mohli spolupracovať s najlepšou univerzitou sveta Massachusetts Institute of Technology už na 6 projektoch


Ďalšia výzva pre MIT fond sa uzatvára 13. decembra

Bratislava, 7. december 2022 – Slovenským vedcom otvárame dvere k spolupráci
so svetovou špičkou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) uzatvorilo pred rokom dohodu o spolupráci
s najlepšie hodnotenou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Výsledkom je fond na podporu spoločných projektov a výskumnú
spoluprácu. Vedecké tímy zo Slovenska už môžu prostriedky z fondu využívať
napr. na financovanie krátkodobých výskumných stáží a workshopov na pôde
MIT.

 

„Podpora kvalitného vzdelávania, vedeckého výskumu a inovácií sú zásadným
predpokladom pre úspech Slovenska. Chceme umožniť študentom našich
popredných univerzít, aby získali tie najlepšie skúsenosti a prax a motivovať ich,
aby svoje poznatky profesijne rozvíjali doma, v prospech našej krajiny. Práve preto
sme uzatvorili dohodu o spolupráci s najlepšou univerzitou sveta – Massachusetts
Institute of Technology. Na základe nej financujeme spoločné projekty a výskumnú
spoluprácu slovenských vedcov s vedeckými tímami v USA,“ uviedla ministerka
Veronika Remišová. „Nové pracovné miesta s pridanou hodnotou budú vznikať
najmä v nových dynamických odvetviach, ktoré budú stáť na inováciách. Ak chce
Slovensko patriť medzi najlepších a ak chceme, aby ľudia u nás mali dobrú prácu
a vyššie platy, musíme oveľa viac podporovať vedu, výskum, inovácie a udržať si
kvalitných odborníkov,“ zdôraznila vicepremiérka.
V rámci tejto spolupráce ide o financovanie spoločných projektov medzi fakultami
a študentami MIT so slovenskými verejnými školami, univerzitami a verejnými
výskumnými inštitúciami. „Do fondu sme vložili jednorazový vklad z rozpočtu

inovačnej diplomacie vo výške 225 000 amerických dolárov. Do prvej výzvy sa
prihlásili piati uchádzači – Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita
v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského
v Bratislave a Slovenská akadémia vied. Som rada, že sa nám darí podporovať
a zviditeľňovať naše najlepšie vedecké tímy a taktiež ich podporovať a orientovať
slovenský výskum k inováciám,“ doplnil štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.
Uchádzači na hodnotenie predložili až šesť projektov, ktoré boli zo strany MIT
vyhodnotené ako kvalitné. „Aj vďaka šikovnosti našich vedcov a ich skvelým
projektom sme sa rozhodli navýšiť zdroje do fondu, a to o ďalších 150 000
amerických dolárov, aby mohli byť plnohodnotne podporené všetky prihlásené
projekty a nemuseli sme z nich selektovať. Pôvodná suma by nám totiž dovolila
podporiť len plánované dva až štyri projekty, takto sme ich mohli podporiť všetkých
šesť.“
Medzi podporenými projektami sú skúmanie lítiovo-iónových batérií (Fyzikálny
ústavu SAV); skúmanie dôsledkov automatizácie v Spojených štátoch a európskych
krajinách (Ekonomická univerzita v Bratislave); projekt zameraný na vývoj nových
matematických metód a nástrojov na modelovanie zložitých viacúrovňových
tekutín (Technická univerzita v Košiciach); expertíza monitorovania odpadových
vôd na Slovensku (Slovenská technická univerzita v Bratislave); skúmanie fázových
prechodov v kryštáloch (Univerzita Komenského v Bratislave) a výskum vzťahov
medzi bio materiálmi a ich schopnosťou pôsobiť na životné prostredie
a spotrebiteľa (Slovenská technická univerzita v Bratislave).
Fond MIT je určený na pokrytie nákladov na stretávanie slovenských a amerických
vedeckých tímov – teda zväčša na cestovné náklady počas trvania projektu. Ide o
krátkodobé výskumné stáže, ktoré nesmú prekročiť 2 mesiace. Cieľom je vytvoriť
platformu pre také partnerstvo, ktoré presahuje časový rámec fondu
a v budúcnosti môže priniesť ďalšie formy vedeckých spoluprác aj dodatočné
súkromné zdroje.
Navýšenie vkladu do fondu zároveň zvýšilo objem zdrojov určených pre druhú
výzvu, ktorá aktuálne prebieha. Prihlásiť projekty je možné do 13. decembra
prostredníctvom jednoduchého prihlasovacieho portálu dostupnom TU.
INFO: Massachusetts Institute of Technology (MIT)

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
 Massachusettská technická univerzita alebo Massachusettská vysoká škola
technická je súkromná koedukovaná výskumná univerzita v
meste Cambridge amerického štátu Massachusetts
 Medzi absolventmi alebo vedcami MIT je takmer 100 laureátov Nobelovej ceny,
tri desiatky víťazov Turingovej ceny za technický prínos počítačovej komunite či
41 astronautov, alebo 16 vedeckých vedúcich predstaviteľov U.S. Air Force
 MIT má 6 fakúlt so silným dôrazom na teoretický, aplikovaný,
medzidisciplinárny vedecko-technický výskum

Aby vám nič neuniklo