Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy znamenajú pre regióny veľkú šancu, ale najprv si musia splniť svoje záväzky a využiť eurofondy z dobiehajúceho obdobia


 

Samosprávy oceňujú pomoc ministerstva investícií pri riešení migračnej
krízy, až 212 miest a obcí v Žilinskom kraji si rozdelí z eurofondov takmer

18 miliónov eur

Žilina, 20. apríl 2023 – Reforma eurofondov znamená pre regióny obrovskú
šancu.
Jej súčasťou je totiž aj samostatný, vyše 2-miliardový balík z eurofondov, o
ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na otváracej konferencii Tvoríme
lepšie Slovensko v Žiline to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií
Veronika Remišová. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR (MIRRI SR) zorganizuje tieto konferencie v každom krajskom meste a
odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým
aktérom predstavia novinky, ktoré prináša nový eurofondový Program
Slovensko.

„Najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska znamená pre rozvoj našich
regiónov obrovskú šancu. Už nebude šesť operačných programov, každý s inými
pravidlami ako doteraz, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými
pravidlami, metodikou a minimom byrokracie. A čo považujem za extra dôležité,
z celkového takmer 13-miliardového balíka budú o vyše 2 miliardách rozhodovať
priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to bude
znamenať, že priamo regióny si určia priority, na ktoré využijú eurofondy a na
základe ich potrieb budú vyhlásené výzvy šité na mieru,“ uviedla vicepremiérka
Remišová. „Už v tomto roku plánujeme z Programu Slovensko vyhlásiť 138 výziev za
takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polovica z celkového balíka,“ doplnila.
Regióny budú v novom eurofondovom období rozhodovať o 2,13 miliarde eur z
takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Konkrétne pre mesto Žilina,
kde sa konala prvá konferencia Tvoríme lepšie Slovensko, je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 55,25 milióna eur a pre
Žilinský samosprávny kraj 107,41 milióna eur.
O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva,
ktoré združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy, socioekonomických
partnerov (mimovládne organizácie, podnikatelia, cirkvi), vyšších územných celkov
a zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). „Koľko eurofondov
samosprávy z vyše 2-miliardového balíka napokon získajú, závisí od kvality ich
projektov. Preto prichádzame za starostami a primátormi, vedením krajov a
ďalšími, ktorí pripravujú projekty pre regióny, aby im naši odborníci vysvetlili nové
možnosti, ktoré Program Slovensko prináša,“ povedala Remišová. MIRRI SR v
spolupráci s ďalšími rezortmi a úradmi ako aj Úradom vlády SR zriadilo v každom
krajskom meste Regionálne centrum, kde žiadatelia o eurofondy a dotácie dostanú
všetky informácie a komplexné odborné poradenstvo na jednom mieste.
Cieľom žilinskej konferencie je samosprávam a aktérom v území predstaviť plán
výziev z nových eurofondov. Žiadatelia zo Žilinského kraja sa budú môcť v tomto
roku zapojiť do 122 výziev vo výške takmer 5,2 miliardy eur.
Najviac z celkového balíka Programu Slovensko je vyčlenených na zelené a
klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na
zamestnanosť, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a fungujúce sociálne služby je
určených 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj
na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, pôjdu 2 miliardy eur. Do rozvoja
vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Na rozvoju
kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu či verejných
športovísk je určených 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú
transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a ďalším
priemyselným regiónom pri prechode k čistej ekonomike. Viac podrobností
o Programe Slovensko nájdete tiež v tlačovej správe.
V Žiline rezonovala taktiež téma dobiehajúceho programového obdobia.
Samosprávy, nielen v Žilinskom kraji, oceňujú najnovšiu pomoc v súvislosti s ich
nákladmi na pomoc utečencom z Ukrajiny.
Vicepremiérka Remišová a jej tím z MIRRI SR na rokovaniach s Európskou komisiou
presadili, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré znášali
v súvislosti s migračnou krízou. Z výzvy za 127 miliónov eur z Integrovanéhoregionálneho operačného programu môže získať financie až 1 500 miest a obcí,
ktoré pomohli ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie
jedného utečenca môžu oprávnené samosprávy získať maximálne 2 600 eur.
Mestá a obce túto rýchlu, adresnú a jednoduchú pomoc vítajú a vďaka takto
získaným prostriedkom môžu obnoviť napríklad svoje školy, škôlky či verejné
priestranstvá. V Žilinskom kraji sa táto pomoc týka 212 obcí, ktoré spolu získajú až
17,8 milióna eur.
Vicepremiérka zároveň vyzvala samosprávy v Žilinskom kraji, aby si splnili včas
svoje zmluvné záväzky a dočerpali eurofondy z dobiehajúceho obdobia, ktoré majú
schválené na svoje projekty.
„Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe máme na celonárodnej úrovni
už 120 %. Znamená to, že máme uzatvorené zmluvy s prijímateľmi na každé jedno
euro plus 20 % navyše preto, aby sme zabezpečili, že na konci programového
obdobia z nášho programu žiadne peniaze neprepadnú, ale zostanú na Slovensku.
Teraz je najmä na vás, na prijímateľoch – teda samosprávach, aby ste svoje
projekty zrealizovali do konca roka, tak, ako ste sa zaviazali v zmluve,“ zdôraznila
na záver Remišová.
Konferencia Tvoríme lepšie Slovensko je v každom krajskom meste vždy venovaná
nosnej téme regiónu a v Žilinskom kraji je to doprava. Dôležitou témou pre regióny
sú opravy ciest II. a III. triedy. V dobiehajúcom programovom období sme
z regionálneho programu pomohli opraviť 829 kilometrov ciest II. a III. triedy spolu
za 352 miliónov eur. V Žilinskom kraji to bolo takmer 50 km opravených ciest.
Do modernizácie regionálnej cestnej infraštruktúry pôjde z Programu Slovensko
spolu 169 miliónov eur, na cesty I. triedy to bude 241 miliónov eur. Pre Žilinský kraj
sa napríklad plánujú opravy cesty medzi obcami Krásno nad Kysucou a Dunajov,
cesty Zázrivá – Havrania či obnova mosta cez Váh pred Uhorskou Vsou. Okrem
klasickej motorovej dopravy podporujeme rozvoj ekologickej dopravy. V uplynulom
programovom období vzniklo v kraji z programov cezhraničnej spolupráce Interreg
s Poľskom a Českom vyše 110 km cyklotrás a cykloturistických chodníkov
a z programu  IROP sme pomohli v kraji vybudovať takmer 60 km nových cyklociest.

Aby vám nič neuniklo