Vicepremiérka Remišová: Parlament schválil novelu o elektronických službách štátu, ktorá odstráni zbytočne komplikované procesy a prináša užitočné zjednodušenia pre občanov Novela tiež oslobodzuje občanov od poplatku za výmenu občianskeho preukazu s čipom, ktorým sa končí platnosť do konca roka 2022


Bratislava, 20. septembra 2022 – Elektronické služby štátu budú jednoduchšie.
Zaistí to novela zákona o e-Governmente, ktorú vicepremiérka a ministerka
informatizácie Veronika Remišová predložila do Národnej rady SR a parlament
ju dnes schválil. Za vládny návrh zákona hlasovalo 93 zo 148 prítomných
poslancov.

„Presadzujeme dobré riešenia pre ľudí a zjednodušujeme elektronickú
komunikáciu občanov so štátom. Moderný štát musí prinášať jednoduchšie,
bezpečnejšie a fungujúce služby. Naša novela už od novembra zavedie jasnejšie
pravidlá napríklad pri zriaďovaní a deaktivácii elektronických schránok či pri
vytváraní elektronických úradných dokumentov,“ vyhlásila vicepremiérka
Remišová na pôde parlamentu, ktorý dnes schválil novelu zákona o e-
Governmente.
Novela zavádza zmeny v nasledujúcich štyroch oblastiach – pri elektronických
schránkach, autentifikácii, zaručenej konverzii a v oblasti integrovaných
obslužných miest. Na jej príprave Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI SR) úzko spolupracovalo so zástupcami užívateľov
štátnych elektronických služieb, so starostami a primátormi, s bankovým
sektorom aj IT komunitou. Výsledkom je úprava alebo zrušenie tých povinností,
ktoré sa v dlhodobej praxi ukázali ako neúčelné. „Naším cieľom je neustále zjednodušovať a sprehľadňovať elektronické služby
štátu, aby sme ich sprístupnili oveľa väčšiemu počtu užívateľov ako doteraz.
Novela zákona to umožní vo viacerých oblastiach tým, že zavedie presnejšie
pravidlá a odstráni zbytočne komplikované procesy, ktoré zaťažovali občanov
a klientov. Novela uľahčí elektronickú komunikáciu nielen úradom medzi sebou,
ale jej prínos pocítia aj používatelia elektronických schránok. Svoju elektronickú
schránku dnes aktívne využíva skoro 210 000 občanov a vyše 520 000
podnikateľov. Príkladom pozitívnych zmien, ktoré zákon prinesie, je napríklad aj
to, že občania pri kontakte s bankou už nebudú musieť chodiť konvertovať svoje
dokumenty k notárovi či na poštu,“ vysvetlila ministerka.
Novela taktiež oslobodzuje občanov od správneho poplatku za výmenu
občianskych preukazov s elektronickým čipom, ktorým sa tento rok končí platnosť
certifikátov. Odpustenie od správneho poplatku sa týka viac ako 440 000 držiteľov
občianskych preukazov, ktorým sa 31. 12. 2022 končí platnosť certifikátov.

Prehľad vybraných zmien v novele

Elektronické schránky
 Pre zjednodušenie komunikácie obcí a miest so štátom a inštitúciami sa
ponechá iba jedna elektronická schránka, do ktorej budú užívateľom
doručované všetky elektronické správy.
 Znížením počtu aktívnych elektronických schránok pre jeden subjekt sa zníži
byrokracia a tiež riziko nedoručenia elektronickej správy.
 Aby sa zamedzilo špekulatívnej deaktivácii e-schránok s cieľom znemožniť
doručovania úradných rozhodnutí, upravia sa podmienky deaktivácie e-
schránky.
 Cudzincom s pobytom na území SR sa elektronické schránky zriadia
automaticky.
Autentifikácia
 Otvoria sa pravidlá pre prístup k webovým portálom štátnych inštitúcií
napríklad z mobilných zariadení.

 Novela do budúcna otvára možnosti pre zavedenie nových spôsobov
autentifikácie, ktoré budú uznané zo strany MIRRI SR a centrálne
evidované. Môže ísť napríklad o využitie Apple ID, bankového ID alebo
podobných spôsobov autentifikácie na prihlasovanie k službám e-
Governmentu.
 Aktuálne už môže občan na Ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk
využívať aj iné autentifikačné prostriedky ako len občiansky preukaz
s čipom či doklad o pobyte cudzinca – a to mobilné ID. Túto zmenu prinieslo
MIRRI pred troma mesiacmi vďaka mobilnej aplikácii Slovensko v mobile.
Mobilné ID v aplikácii Slovensko v mobile si od 20. júna aktivovalo viac ako
30 000 občanov.
Zaručená konverzia
 Zjednodušia sa pravidlá pre osoby, ktoré vykonávajú konverziu, teda prevod
medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov. Konkrétne sa zruší
povinnosť viesť lokálne evidencie, ako aj povinnosť autorizovať záznamy o
konverzii.
 Možnosť ukladania záznamov priamo do existujúcej štátnej evidencie a ich
overovania online každou osobou, ktorá konvertovaný dokument bude
používať, posilní dôveryhodnosť takýchto kópií.
 Pre zjednodušenie komunikácie občanov s orgánmi štátnej správy bude
zoznam subjektov, ktoré môžu vykonávať zaručenú konverziu dokumentov,
rozšírený o banky a pobočky zahraničných bánk. To v praxi pomôže zlepšiť
komunikáciu klientov bánk napríklad s orgánmi štátnej správy v katastrálnom
konaní. Banky už nebudú posielať občana do iných inštitúcií (napr. notár,
pošta, atď.), aby tam vybavili zaručenú konverziu dokumentov, ale urobia si
ju samé pri jednotlivých bankových službách, napríklad pri vybavovaní
hypotekárneho úveru.
Integrované obslužné miesta
 Vzhľadom na to, že poskytnutie asistovaného podania za občana si našlo len
minimálne uplatnenie v praxi, ruší sa inštitút integrovaných obslužných
miest. Ročne sa tým ušetrí približne 440 000 eur.

 Na pobočkách Slovenskej pošty však budú naďalej dostupné služby
vydávania výpisov a odpisov z verejných evidencií, ako aj zaručená konverzia
dokumentov, keďže o tieto služby má verejnosť stále záujem.
„Novela zákona o e-Governmente je ďalším dôležitým krokom k lepším službám
štátu. V tomto duchu sme v januári spustili doteraz najväčšiu antibyrokratickú
reformu v histórii Slovenska. Ľudia vďaka tomu nemusia strácať čas chodením po
úradoch a osobne im predkladať už 13 potvrdení a výpisov, vrátane kópií rodného
či sobášneho listu. Štát ich totiž vo svojej databáze má a jednotlivé úrady si ich
medzi sebou už vymieňajú elektronicky. V rámci veľkej antibyrokratickej revolúcie
zrušíme celkovo až 21 okruhov výpisov, čím občanom ušetríme ročne až 42
miliónov eur,” uviedla Remišová s tým, že ďalšou zásadnou zmenou je proaktívny
prístup štátu pri riešení životných situácií.
„Nejde nám však len o rušenie papierových dokumentov, naším cieľom je, aby štát
sám vychádzal občanom v ústrety pri riešení ich životných situácií. Preto
zavádzame proaktívne služby štátu. Prvou životnou situáciou, ktorú sme tento rok
zaviedli, je narodenie dieťaťa. Rodičom vďaka tomu príde automaticky rodný list
dieťaťa domov, dieťa získa automaticky aj zdravotnú poisťovňu matky a bez
behania po úradoch získajú rodičia tiež príspevok pri narodení dieťaťa. Za päť
mesiacov sme takto odbremenili od behania po úradoch už približne 23 000
rodičov,” dodala vicepremiérka Remišová.
Viac informácií nájdete na webe MIRRI SR a na https://stopbyrokracii.sk/.

Aby vám nič neuniklo