Vicepremiérka Remišová: Podávame pomocnú ruku Ukrajine, výročné fórum Dunajskej stratégie bude v Košiciach


Bratislava/Košice, 14. október 2022 – Silou Dunajskej stratégie je, že spája
členské aj nečlenské štáty Európskej únie. Ukrajina je od februára sužovaná
ruskou agresiou, v dôsledku čoho nemôže usporiadať tradičné výročné fórum
stratégie ako vrcholové podujatie predsedníctva. Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) preto podáva nášmu
susedovi pomocnú ruku a 11. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región
v rámci ukrajinského predsedníctva zorganizuje na Slovensku.

„Od februára sme svedkami vojnových hrôz, ktoré má na svedomí Ruská federácia,
ktorá zaútočila na nášho suseda. Tisícky mŕtvych civilistov, milióny ľudí, ktorí zo
strachu o život museli opustiť svoje domovy, obrovské materiálne škody, zničená
krajina… Slovensko v tejto ťažkej situácii stojí pri Ukrajine a v rámci možností jej
pomáhame v jej boji za slobodu. Tiež sme poskytli útočisko tisíckam ukrajinských
rodín, ktoré utiekli pred hrôzami vojny. Ako akt spolupatričnosti vnímame aj
možnosť, aby sa v čase, kedy Ukrajina predsedá Dunajskej stratégii, konalo výročné
zasadnutie v bezpečí, na území Slovenska,“ uviedla vicepremiérka Veronika
Remišová.
„Keď som pred rokom predsednícke kormidlo Dunajskej stratégie odovzdávala
zástupcom Ukrajiny, všetci sme sa tešili, že ho preberá ako prvá nečlenská krajina
EÚ. Vnímali sme to ako symbol odhodlania Ukrajiny spraviť dôležitý krok na svojej
ceste k integrácii do Európskej únie. V tom čase si nikto z nás nedokázal predstaviť,
ako veľmi sa náš svet zmení. Ruská agresia proti Ukrajine nás postavila pred výzvy,
aké Európa neriešila od druhej svetovej vojny.“
Výročné fórum Dunajskej stratégie, ktoré mala pôvodne zorganizovať Ukrajina ako
predsednícky štát, sa teda nakoniec uskutoční v dňoch 19. – 20. októbra 2022

v Košiciach v hybridnom formáte,  prezenčne aj online. Záujemcovia o účasť sa
môžu na podujatie registrovať na webovej stránke Dunajskej stratégie. „Miesto
konania v  metropole východného Slovenska symbolicky zvýrazňuje skutočnosť, že
hoci sa fórum uskutoční u nás, bude naďalej organizované v rámci ukrajinského
predsedníctva.“ Finančne organizáciu akcie podporí program Interreg Dunajský
nadnárodný program 2014-2020.
Diskutovať sa bude o trvalo udržateľnom rozvoji podunajskej oblasti,
o bezprecedentných výzvach pre podunajskú oblasť (napr. energetická, plavebná
a potravinová bezpečnosť) či o prehĺbení regionálnej spolupráce. Na výročnom fóre
vystúpia vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová a tiež
podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha
Stefanišinová. Na fóre sa zúčastnia aj komisárka Európskej komisie Elisa Ferreira a
komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.
Keď sa 24. februára 2022 začal bezprecedentný útoku Ruskej federácie na Ukrajinu,
predsednícke trio Dunajskej stratégie (predchádzajúca, súčasná a budúca
predsednícka krajina – Slovensko, Ukrajina, Slovinsko) prijali spoločné vyhlásenie
odsudzujúce túto agresiu. V čase niekoľko týždňov po invázii ruských vojsk
Slovensko a Slovinsko prevzali v zmysle pravidiel výkon predsedníckych povinností.
„Dnes už Ukrajina vykonáva svoje predsednícke úlohy v plnej miere, ale usporiadať
výročné fórum na jej území je nateraz nemožné. Preto sme našim ukrajinským
partnerom ako miesto výročného fóra ponúkli pomoc a uskutoční sa v Košiciach.
Čerpať môžeme pritom z našich minuloročných skúseností, keď sme výročné fórum
ako predsednícka krajina zorganizovali v Bratislave,“ dodala vicepremiérka
Remišová, ktorej rezort plní funkciu národného koordinátora Dunajskej stratégie.
Dunajská stratégia združuje 14 krajín – v rámci EÚ sú to Rakúsko, Bulharsko,
Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a
Slovensko, mimo EÚ Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko a
Ukrajina. Spolupráca štátov zahŕňa 12 oblastí ako sú doprava, energetika, kultúra,
turizmus, kvalita ovzdušia či konkurencieschopnosť. Slovensko spolu s Maďarskom
zodpovedá za obnovu a udržanie kvality vôd, so Srbskom zasa za oblasť rozvoja
spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií.

Aby vám nič neuniklo