Vicepremiérka Remišová: Podpísali sme memorandá o spolupráci s ďalšími troma univerzitami


Bratislava, 29. november 2022 – Rozvíjame spoluprácu so špičkovými
slovenskými univerzitami. Po Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) dnes
vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová podpísala memorandá
o spolupráci s ďalšími troma prestížnymi inštitúciami – Ekonomickou
univerzitou v Bratislave (EUBA), so Slovenskou technickou univerzitou (STU) a s
Univerzitou Komenského v Bratislave (UK).

„Ľudský potenciál je jeden z najcennejších kapitálov, aký Slovensko vôbec má.
Podpora kvalitného vzdelávania je pre rozvoj a úspech našej krajiny kľúčová.
Chceme, aby pre štát pracovali tí najlepší. Rozhodli sme sa urobiť viac preto, aby
sme pre štát získali najlepších odborníkov – a treba začať už v školách. Študentom
našich popredných univerzít chceme umožniť získať potrebné skúsenosti a prax a
motivovať ich, aby svoje poznatky neskôr profesne rozvíjali v prospech Slovenska.
Preto sme rozbehli úzku spoluprácu so špičkovými slovenskými univerzitami. Dnes
som podpísala memorandá o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave,
so Slovenskou technickou univerzitou a s Univerzitou Komenského,“ povedala
vicepremiérka Veronika Remišová.
Memorandá o spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (MIRRI SR) podpísali s vicepremiérkou Remišovou za jednotlivé
univerzity rektor STU Oliver Moravčík, rektor EUBA Ferdinand Daňo a prorektor
pre informačné technológie na UK Michal Greguš.
Na základe memoránd budú odborné sekcie MIRRI SR zapájať študentov a
odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov v oblasti
eurofondov, inovácií, regionálneho rozvoja alebo štátneho IT.
„Univerzitné prostredie, jeho vedecký a inovačný potenciál chceme čo najviac
zapájať do rozvoja a zlepšovania činností štátnej a verejnej správy. Poznatky
študentov a odborníkov z univerzít budeme využívať napríklad pri tvorbe analýz a
inovatívnych prístupov pri budovaní inteligentných regiónov a miest, napríklad aj v
súvislosti s prejavmi klimatickej zmeny, v rozvoji štátneho IT a kybernetickej
bezpečnosti a v ďalších oblastiach,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Dušan
Velič.
Prvou z univerzít, s ktorou MIRRI SR v piatok 25. 11. podpísalo memorandum o
spolupráci, bola Technická univerzita v Košiciach. Na pôde tejto inštitúcie je
Univerzitný vedecký park Technicom, ktorého súčasťou je startupové centrum
podporujúce malé a stredné hi-tech firmy.

Aby vám nič neuniklo