Vicepremiérka Remišová: Podporujeme rozvoj cyklodopravy, za 195 miliónov eur z našich programov pribudlo už viac ako 3 000 km nových a zrekonštruovaných cyklochodníkov


Bratislava, 24. august 2022 – Cyklodoprava má u nás zelenú. V rámci programov,
ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
sa vybudovalo a zrekonštruovalo už viac ako 3 000 km cyklochodníkov a cyklotrás
za takmer 195 miliónov eur. Podpora na cyklodopravu ide z Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), z programov cezhraničnej spolupráce
Interreg aj z výziev regionálneho rozvoja.

„Cyklodoprava sa čoraz viac stáva zmysluplnou a plnohodnotnou dopravnou
alternatívou – je lacná, ekologická a tiež prospieva nášmu zdraviu. Kľúčovým
predpokladom pre jej ďalší rozvoj je, aby bola cesta na bicykli do práce, školy či za
turistikou aj bezpečná. Preto jednou z oblastí, ktorú podporujeme z našich
programov, je práve rozvoj cyklodopravy a budovanie nových cyklotrás,“ povedala
vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Najväčší balík podpory na nemotorovú dopravu a cyklodopravu šiel v
programovom období 2014 – 2020 zo štyroch výziev regionálneho programu IROP
v celkovej výške 165 miliónov eur. Vďaka tomu tak na Slovensku pribudlo 434
kilometrov úplne nových, a hlavne bezpečných, cyklistických trás.
Napríklad v Žilinskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji sme podporili projekty,
ktoré sú súčasťou jednej z najdôležitejších cyklotrás – Vážskej cyklomagistrály.
Vedie popri rieke Váh a jej kanáloch cez územie troch krajov. Jej cieľom je
vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie, ktorá bude mať dĺžku 100 km a
bude v čo najväčšej miere oddelená od motorovej dopravy. Vytvorí sa tak bezpečná
cyklocesta, ktorá zlepší možnosti nielen pre rozvoj cykloturizmu, ale ľuďom
v dotknutých regiónoch tiež uľahčí cestu do práce, školy či za službami. Z programu IROP sa v rámci tejto cyklomagistrály vybuduje takmer 64 kilometrov cyklocesty za
takmer
26 miliónov eur.
Medzi ďalšími podporenými projektmi sú aj dva projekty s názvom Do práce
ekologicky, ktoré patria do Ponitrianskej cyklomagistrály. Tá prepojí mestá
Topoľčany, Nitra, Šurany, Nové Zámky, Kolárovo a obce pri rieke Nitra s
medzinárodnou cyklistickou trasou Eurovelo 6, ktorá vedie od Atlantického oceánu
až po Čierne more a prechádza aj Nitrianskym krajom.
Všetky projekty podporené z IROP možno nájsť na:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-
2020/implementacia-irop/zoznam-projektov-irop/index.html
„Budovanie kvalitných a bezpečných cyklistických magistrál otvára pre ľudí
možnosti, ako využívať bicykel na cestu do práce či do školy a robí z cyklodopravy
reálnu alternatívu k motorovej doprave. Cykloturistika a cyklodoprava prinášajú do
regiónov viac pracovných príležitostí a príjmov z cestovného ruchu. V investíciách
do cyklistickej dopravy, po ktorých je v regiónoch veľký záujem, preto plynulo
pokračujeme,“ uviedla Remišová.
V rámci cezhraničných spoluprác Interreg Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko,
Maďarsko-Slovensko a Poľsko-Slovensko sa na slovenskej strane vybudovalo
z eurofondov viac ako 2 800 kilometrov cyklotrás za vyše 37 miliónov eur.
Dobrým príkladom spolupráce v rámci programu Interreg SK-AT je projekt
Vysomarch. Vďaka nemu spojil 270-metrový most cez rieku Moravu Slovensko
s Rakúskom. Celková suma za projekt bola takmer 6 miliónov eur. „Nový most cez
rieku Moravu podporí verejnú dopravu a súčasne vytvorí udržateľné a ekologické
spojenie medzi regiónom Záhoria a Dolného Rakúska. Veľmi dôležitý je fakt, že
cyklomost rešpektuje chránené územia v povodí Moravy.“ Zo štátnych dotácií
v rámci regionálneho rozvoja za účelom výstavby cyklochodníkov bolo ešte ďalej
podporených 10 projektov za viac ako 1 milión eur.
„Spolu sme podporili vybudovanie a rekonštrukciu 3 000 kilometrov cyklotrás
a chodníkov po celom Slovensku a budeme v tom pokračovať aj z nových
eurofondov. Naše regióny majú obrovský potenciál pre rozvoj turizmu aj vďaka
budovaniu nových cyklotrás. Tiež chceme, aby ľudia v mestách viac využívali
ekologickejšie spôsoby dopravy a práve cyklodoprava v tom zohráva zásadnú úlohou. V nových eurofondoch sme na rozvoj cyklodopravy vyčlenili až 100 miliónov
eur, ktoré pomôžu k tomu, aby sa cesta do práce na bicykli stala v našich mestách
rovnako bežnou a hlavne bezpečnou, ako je to v najvyspelejších západných
krajinách. Ďalšie desiatky miliónov eur pôjdu na rozvoj cykloturistiky,“ dodala
vicepremiérka Remišová.

Aby vám nič neuniklo