Vicepremiérka Remišová: Podporujeme uzatvorenie memoranda medzi zdravotníkmi a vládou, pretože úsilie zlepšovať zdravotníctvo musí byť prioritou aj nad rámec jedného volebného obdobia


Bratislava, 27. 10. 2022 – Situácia v zdravotníctve, platové a pracovné
podmienky lekárov, zdravotných sestier a zdravotníckeho personálu, ako aj
výpovede lekárov boli témami stretnutia vicepremiérky a líderky strany Za ľudí
Veroniky Remišovej so šéfom Lekárskeho odborového združenia Petrom
Visolajským. Ministerka investícií Remišová vyzdvihla konštruktívnu atmosféru
stretnutia a zdôraznila, že prioritou vlády je zlepšovať zdravotníctvo
zdecimované predchádzajúcimi vládami, ktoré ignorovali dlhodobo neriešené
problémy. Osobitne vyzdvihla prácu zdravotných sestier, ktorá podľa nej tvorí
základ celého zdravotníckeho systému.

So zástupcami lekárskeho združenia sa ministerka Remišová zhodla na tom, že je
potrebné riešiť mnohé systémové problémy, napríklad atestačné a špecializačné
štúdium lekárov či zvýšenie počtu kvalifikovaného zdravotníckeho personálu.
„Pre stranu Za ľudí ako koaličného partnera je mimoriadne dôležité, aby bolo naše
zdravotníctvo moderné, spravodlivé a zamerané na kvalitný servis pre pacientov.
V koalícii urobíme všetko pre to, aby lekári, ktorí podali výpovede, neodišli z
nemocníc. Na druhej strane treba povedať, že táto vláda rieši kvalitu
zdravotníctva nielen na papieri a cez fotografie plesní v nemocničných izbách, ako
to robili Pellegrini a Smer, ale konkrétnymi opatreniami. Žiadna iná vláda
nevyčlenila na investície do zdravotníctva taký objem peňazí, ako práve táto
vláda, či už v Pláne obnovy, v štátnom rozpočte alebo cez eurofondy,“ uviedla
predsedníčka strany Za ľudí.

odbor komunikácie, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
e-mail: tlacove@mirri.gov.sk
Mnohé z požiadaviek Lekárskeho odborového združenia sú už splnené, ďalšia
legislatíva je v parlamente, no niektoré z požiadaviek sa nedajú vyriešiť zo dňa na
deň.
„Strana Za ľudí podporuje uzatvorenie memoranda medzi zdravotníkmi a vládou,
pretože to zabezpečí pokračovanie úsilia na zlepšenie zdravotníctva a zaviaže
nielen túto, ale aj budúce vlády. Zdravotníctvo musí byť prioritou nad rámec
jedného volebného obdobia a nesmieme sa vrátiť do čias, kedy jediným počinom
Smeru bolo zbúranie koncovej nemocnice a systémové vyciciavanie cenných
zdrojov zo zdravotníctva,“ dodala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí
Veronika Remišová.

Aby vám nič neuniklo